Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2146/UBND-HTKT 19/8/2019 V/v đảm bảo trật tự an toàn giao thông Lễ Quốc khánh 2/9 và Khai giảng năm học mới 2019-2020 trên địa bàn tỉnh
2154/KH-UBND 19/8/2019 Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW của Ban Bí thư tại Kết luận số 45-KL/TW ngày 01 tháng 02 năm 2019 của Ban chấp hành Trung ương
2134/UBND-KTTH 16/8/2019 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật ngân sách nhà nước năm 2015
2135/KH-UBND 16/8/2019 Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
2139/UBND-KTTH 16/8/2019 Về việc triển khai Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 25/7/2019 của Chính phủ
2126/UBND-KTTH 15/8/2019 Về việc triển khai thực hiện công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công
2112/UBND-KGVX 14/8/2019 V/v triển khai các phần mềm ứng dụng trong quản lý
2091/UBND-KGVX 13/8/2019 Về việc tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025
2063/UBND-NNTN 12/8/2019 Về việc khẩn trương triển khai các nhiệm vụ thuộc Chương trình hành động triển khai 03 lĩnh vực đột phá phát triển kinh tế xã hội năm 2019
2057/UBND-HTKT 9/8/2019 V/v triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý III và 6 tháng cuối năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2038/UBND-KGVX 8/8/2019 V/v định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2020
2052/UBND-TD 8/8/2019 V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019
2031/KH-UBND 7/8/2019 Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Kon Tum thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019 -2025
2021/UBND-KGVX 6/8/2019 V/v tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
2015/UBND-KTTH 5/8/2019 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 29 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
2005/KH-UBND 5/8/2019 Về phát triển vùng nguyên liệu phục vụ cho công nghiệp chế biến gỗ và lâm sản ngoài gỗ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1996/KH-UBND 5/8/2019 Xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội từng lĩnh vực giai đoạn 2019 -2020 trên địa bàn tỉnh
1975/UBND-NNTN 2/8/2019 Về việc phòng chống, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân khi thiên tai xảy ra trên địa bàn
1948/UBND-NCXDPL 31/7/2019 Về việc thực hiện công tác chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính.
1950/KH-UBND 31/7/2019 Triển khai thực hiện các giải pháp mở rộng tín dụng; ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.