Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4197/UBND-NNTN 1/12/2023 V/v triển khai công tác phòng chống đói, rét cho đàn vật nuôi trên địa bàn tỉnh.
4193/UBND-NNTN 30/11/2023 V/v tăng cường lãnh đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu trọng tâm năm 2023 về xây dựng nông thôn mới.
4185/UBND-KGVX 29/11/2023 V/v nghỉ tết Âm lịch, lễ Quốc khánh năm 2024 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
4192/UBND-NC 29/11/2023 V/v chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ.
4180/KH-UBND 29/11/2023 Triển khai thi hành Luật Giá số 16/2023/QH15.
4174/UBND-HTKT 28/11/2023 V/v xử lý và khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn thành phố Kon Tum ngày 24/11/2023.
4160/UBND-NNTN 27/11/2023 Về việc tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
4145/UBND-KTTH 27/11/2023 V/v chủ động, tích cực giải quyết công việc theo thẩm quyền
4136/UBND-NC 24/11/2023 V/v lưu trữ và bảo quản văn bản điện tử, hồ sơ điện tử.
4134/KH-UBND 24/11/2023 Tuyên truyền, hướng dẫn người dân đăng ký, thực hiện 02 nhóm TTHC liên thông "Đăng ký khai sinh-Đăng ký thường trú-Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 06 tuổi" và "Đăng ký khai tử-Xóa đăng ký thường trú-Trợ cấp mai táng, hỗ trợ chi phí mai táng" trên địa bàn tỉnh.
4099/UBND-KTTH 23/11/2023 Về việc triển khai thực hiện kết luận tại cuộc làm việc của lãnh đạo chủ chốt tháng 11/2023
4109/UBND-KGVX 23/11/2023 V/v triển khai Quy chế phối hợp công tác giữa UBND tỉnh và Ban Chấp hành Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh giai đoạn 2023-2027.
4093/KH-BCĐ389 22/11/2023 Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.
4090/UBND-KGVX 22/11/2023 V/v tiếp tục tăng cường triển khai thực hiện xác định tình trạng nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh.
4067/UBND-TTHCC 21/11/2023 Về việc đôn đốc hoàn thành chỉ tiêu sử dụng dịch vụ công trực tuyến năm 2023
4071/KH-UBND 21/11/2023 Hành động thực hiện Kế hoạch số 78-KH/TU ngày 23/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 20/02/2023 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ giai đoạn 2022-2026 thực hiện Chỉ thị số 15-CT/TW ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030.
4041/QĐ-BCĐ 20/11/2023 Quyết định ban hành Quy chế làm việc của Ban Chỉ đạo phát triển Khu du lịch Măng Đen
4022/UBND-TTHCC 20/11/2023 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27/CT-TTg ngày 27 tháng 10 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ
4049/UBND-KTTH 20/11/2023 V/v triển khai thực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2023
4063/UBND-NNTN 20/11/2023 Về việc triển khai Quyết định số 1262/QĐ-TTg ngày 27/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369