Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
07/CT-UBND 23/6/2023 Về việc triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
06/CT-UBND 20/3/2023 Về việc tăng cường triển khai hóa đơn điện tử, hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh
05/CT-UBND 7/3/2023 V/v Về đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
03/CT-UBND 19/1/2023 Về việc triển khai các giai pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
04/CT-UBND 19/1/2023 Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023
01/CT-UBND 4/1/2023 Về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh Kon Tum
02/CT-UBND 4/1/2023 Về việc tăng cường công tác phòng, trừ sinh vật hại cây trồng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
06/CT-UBND 23/6/2022 Về việc tăng cường công tác thống kê Nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
05/CT-UBND 8/6/2022 Về việc tăng cường chỉ đạo, phối hợp tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2022
04/CT-UBND 2/3/2022 Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022
02/CT-UBND 7/2/2022 Về việc tăng cường công tác phòng, chống sinh vật ha ̣i cây trồng trên đi ̣a bàn tỉnh Kon Tum
03/CT-UBND 7/2/2022 Về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/CT-UBND 12/1/2022 Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
16/CT-UBND 27/12/2021 Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
15/CT-UBND 2/8/2021 Về việc tăng cường công tác phòng, chống sinh vật ha ̣i cây trồng trên đi ̣a bàn tỉnh Kon Tum
14/CT-UBND 28/7/2021 Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI
12/CT-UBND 14/7/2021 Về trồng rừng tập trung và cây phân tán trên địa bàn tỉnh Kon Tum
13/CT-UBND 14/7/2021 Về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch COVID-19
11/CT-UBND 9/6/2021 Về việc tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh trong điều kiện tình hình dịch bệnh Covid-19
10/CT-UBND 29/4/2021 Về việc tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2021
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369