Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/2024/QĐ-UBND 31/1/2024 Ban hành đơn giá quản lý, vận hành các tòa nhà/trụ sở CQNN thuộc tỉnh quản lý tại Khu Hành chính của tỉnh Kon Tum
09/2024/QĐ-UBND 31/1/2024 Quy định mức giá cụ thể đối với dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Kon Tum
377/UBND-KTTH 31/1/2024 Về việc tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện Nghị định số 93/2021/NĐ-CP của Chính phủ
389/UBND-KTTH 31/1/2024 Tăng cường công tác quản lý, điều hành giá và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
346/UBND-KTTH 29/1/2024 V/v triển khai Thông báo số 49/TB-TTHĐND ngày 01/12/2023 của Thường trực HĐND tỉnh
358/UBND-KTTH 29/1/2024 V/v triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình mục tiêu Giáo dục nghề nghiệp - Việc làm và An toàn lao động trên địa bàn các huyện, thành phố
345/UBND-KTTH 28/1/2024 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 932-TB/TU ngày 22/01/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
332/UBND-KTTH 27/1/2024 V/v tổ chức, phân công trực và báo cáo tình hình trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024
296/UBND-KTTH 25/1/2024 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 925-TB/TU ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
272/UBND-KTTH 24/1/2024 V/v thực hiện kiến nghị sau giám sát về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội; thu, chi ngân sách nhà nước năm 2023
273/UBND-KTTH 24/1/2024 V/v giải quyết các kiến nghị của doanh nghiệp, địa phương và tổ chức Chương trình Cà phê Doanh nghiệp - Doanh nhân trong năm 2024
33/QĐ-UBND 23/1/2024 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (cấp lần đầu: ngày 14 tháng 12 năm 2009) (điều chỉnh lần thứ 1: ngày 22 tháng 9 năm 2010) (điều chỉnh lần thứ 2: ngày 06 tháng 3 năm 2015) (điều chỉnh lần thứ 3: ngày 10 tháng 8 năm 2017) (điều chỉnh lần thứ 4: ngày 16 tháng 11 năm 2021) (điều chỉnh lần thứ 5: ngày 23 tháng 01 năm 2024)
250/UBND-KTTH 23/1/2024 V/v triển khai Chương trình công tác 2024 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ
249/UBND-KTTH 23/1/2024 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ
223/UBND-KTTH 22/1/2024 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 478/TB-VPCP ngày 20 tháng 11 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ
20/QĐ-UBND 19/1/2024 Về việc bổ sung danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.
21/QĐ-UBND 19/1/2024 Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2024 tỉnh Kon Tum.
23/QĐ-UBND 19/1/2024 Ban hành Chương trình hành động về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2024.
14/TB-UBND 19/1/2024 Kết quả Phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 12/2023.
176/UBND-KTTH 18/1/2024 V/v đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục tổ chức bán đấu giá tài sản công là các cơ sở nhà, đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất.
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369