Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16/2020/QĐ-UBND 11/5/2020 Về việc ban hành khung giá rừng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
272/QĐ-UBND 11/5/2020 Về việc phê duyệt bổ sung thủ tục hành chính ngành Xây dựng thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
233/QĐ-UBND(CT) 16/4/2020 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Tài chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1190/UBND-KTTH 10/4/2020 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 94/2019/QH14 ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Quốc hội khóa XIV
1162/UBND-KTTH 9/4/2020 Về việc triển khai thực hiện Công điện số 01/CĐ-BKHĐT của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
1156/UBND-KTTH 8/4/2020 V/v thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
1071/KH-UBND 3/4/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
989/UBND-KTTH 30/3/2020 Về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp
904/UBND-KTTH 24/3/2020 Về việc triển khai Kết luận số 1203-KL/TU ngày 24/02/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
165/QĐ-UBND 18/3/2020 Về việc phê duyệt cơ cấu ngạch công chức
782/UBND-KTTH 16/3/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý, sử dụng xe ô tô công
231/QĐ-UBND 12/3/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án đầu tư khai thác khoáng sản đất làm vật liệu san lấp của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư xây dựng và Thương mại Tiến Dung Kon Tum
46/TB-UBND 11/3/2020 Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020
704/UBND-KTTH 10/3/2020 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 04/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
663/UBND-KTTH 6/3/2020 Về việc triển khai Thông báo số 51/TB-VPCP ngày 14 tháng 02 năm 2020 của Văn Phòng Chính phủ
185/QĐ-UBND 3/3/2020 Ban hành Chương trình hành động về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ,giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020
623/UBND-KTTH 3/3/2020 Về việc triển khai thực hiện Thông báo số 156-TB/TW ngày 01-10-2019 của Bộ Chính trị
622/UBND-KTTH 3/3/2020 Về việc triển khai thực hiện Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị
34/TB-UBND 28/2/2020 Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 02 năm 2020
163/QĐ-UBND 25/2/2020 Về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 17 tháng 11 năm 2000 vàNghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2020
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.