Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
289/UBND-KTTH 25/1/2021 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2289/QĐ-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ
296/UBND-KTTH 25/1/2021 Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 121- TB/TU ngày 22/01/2021
52/QĐ-UBND 25/1/2021 Kết thúc dự án và giải thể Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - Tỉnh Kon Tum
54/QĐ-UBND 25/1/2021 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
16/TB-UBND 25/1/2021 Kết luận của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021
252/UBND-KTTH 21/1/2021 Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 110- TB/TU ngày 18/01/2021
44/QĐ-UBND 21/1/2021 Ban hành Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021- 2025
02/CT-UBND 20/1/2021 Về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
210/UBND-KTTH 20/1/2021 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 32/2019/NĐ-CP của Chính phủ
218/UBND-KTTH 20/1/2021 Về việc thực hiện dự án đường giao thông từ trung tâm huyện Sa Thầy đến Nhà máy thủy điện Ialy
220/UBND-KTTH 20/1/2021 V/v thông báo xử lý đơn kiến nghị, phản ánh của Tập thể Khu dân cư tổ 2, phường Duy Tân
211/KH-UBND 20/1/2021 Công tác văn thư, lưu trữ năm 2021
192/UBND-KTTH 19/1/2021 V/v khẩn trương tham mưu triển khai giao quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2021
199/UBND-KTTH 19/1/2021 V/v triển khai thực hiện Kết luận số 6791/KL-BNV ngày 24 tháng 12 năm 2020 của Bộ Nội vụ
42/QĐ-UBND 19/1/2021 Thành lập Đoàn thanh tra liên ngành, thanh tra toàn diện việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai, môi trường tại Dự án Nhà máy bột giấy và giấy Tân Mai – Kon Tum
147/UBND-KTTH 15/1/2021 Về việc thực hiện Văn bản số 8909/BKHĐT-PC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư triển khai Luật Đầu tư
01/2021/QĐ-UBND 15/1/2021 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
34/QĐ-UBND 15/1/2021 Về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 17 tháng 11 năm 2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021
133/UBND-KTTH 14/1/2021 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 01/2021/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
137/UBND-KTTH 14/1/2021 Về việc triển khai thực hiện Chương trình kiểm tra, giám sát của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.