Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1525/UBND-KTTH 18/6/2019 Về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo
595/QĐ-UBND 12/6/2019 Phê duyệt Dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu:Mua vắc xin tiêm phòng cho đàn gia súc trên địa bàn tỉnh thuộc Chương trình 30a của Chi cục chăn nuôi và Thú y
436/QĐ-UBND 7/6/2019 Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Kon Tum
426/QĐ-UBND 6/6/2019 Thành lập Trường Trung học cơ sở Liên Việt Kon Tum, tỉnh Kon Tum
571/QĐ-UBND 5/6/2019 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ Chương trình 135thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2019 (bổ sung) trên địa bàn huyện Đăk Tô
1385/KH-UBND 5/6/2019 Tổng kết hoạt động Dự án “Hỗ trợ quản trị địa phương trách nhiệm giải trình, đáp ứng được tại tỉnh Kon Tum” (RALG Kon Tum)
177/TB-UBND 4/6/2019 Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019
1354/UBND-KTTH 4/6/2019 V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội năm 2019
1332/UBND-KTTH 3/6/2019 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 13/CT-TTg ngày 20/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển bền vững
1302/UBND-KTTH 30/5/2019 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ
1274/UBND-KTTH 29/5/2019 V/v tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước
531/QĐ-UBND 29/5/2019 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
399/QĐ-UBND 28/5/2019 Về việc điều động và bổ nhiệm ông Trịnh Văn Minh giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
09/2019/QĐ-UBND 28/5/2019 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
166/TB-UBND 24/5/2019 Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2019
389/QĐ-UBND 23/5/2019 Về việc phê chuẩn kết quả bầu Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Kon Rẫy nhiệm kỳ 2016-2021
380/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt Danh mục dự án cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1188/UBND-KTTH 21/5/2019 Về việc triển khai Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ
1176/UBND-KTTH 20/5/2019 V/v triển khai thực hiện Văn bản số 3699/VPCP-KTTH ngày 04/5/2019 của Văn phòng Chính phủ
1173/UBND-KTTH 20/5/2019 V/v triển khai Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/5/2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.