Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
531/QĐ-UBND 24/7/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum
506/QĐ-UBND 21/7/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
460/QĐ-UBND 7/7/2020 Phê duyệt Danh mục, lộ trình dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2020
462/QĐ-UBND 7/7/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
433/QĐ-UBND 1/7/2020 Về việc phê duyệt danh mục TTHC và quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC mới ban hành và sửa đổi, bổ sung ngành Y tế thực hiện tại Trung tâm PVHCC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh
371/QĐ-UBND 18/6/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
349/QĐ-UBND 8/6/2020 Về việc công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 - năm 2020
352/QĐ-UBND 8/6/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
350/QĐ-UBND 8/6/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
351/QĐ-UBND 8/6/2020 Về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
324/QĐ-UBND 25/5/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
325/QĐ-UBND 25/5/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
292/QĐ-UBND 19/5/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
290/QĐ-UBND 18/5/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Kon Tum
282/QĐ-UBND 13/5/2020 Về việc phê duyệt danh mục TTHC ngành Tư pháp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tinh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
271/QĐ-UBND 11/5/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới; sửa đổi, bổ sung, thay thếvà bãi bỏngànhTư phápthuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
273/QĐ-UBND 11/5/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Nội vụ thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính Nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnhKon Tum
272/QĐ-UBND 11/5/2020 Về việc phê duyệt bổ sung thủ tục hành chính ngành Xây dựng thực hiện tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
233/QĐ-UBND(CT) 16/4/2020 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính ngành Tài chính thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum
226/QĐ-UBND 10/4/2020 Về việc công nhận lại "Cơ quan đạt chuẩn văn hóa" 05 năm thuộc huyện Đăk Hà
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.