Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
353/QĐ-UBND 28/7/2023 Khen thưởng thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Trẻ và Thiếu niên Võ cổ truyền quốc gia lần thứ XXIV năm 2023 tại tỉnh Quảng Ngãi.
354/QĐ-UBND 28/7/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ Ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
356/QĐ-UBND 28/7/2023 Về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
347/QĐ-UBND 20/7/2023 về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh Di tích lịch sử - Văn hóa Công trình thủy lợi Đập Đăk Ui.
340/QĐ-UBND 17/7/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi và phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Lâm nghiệp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
341/QĐ-UBND 17/7/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Ngành Tài nguyên và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
343/QĐ-UBND 17/7/2023 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
337/QĐ-UBND 14/7/2023 Về việc tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh" giai đoạn 2020-2022.
332/QĐ-UBND 12/7/2023 Về việc điều động, bổ nhiệm ông Đàm Phúc Tuyên, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải.
333/QĐ-UBND 12/7/2023 Về việc điều động, bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tâm, Trưởng phòng Công chức - Viên chức, Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
334/QĐ-UBND 12/7/2023 Về việc điều động, bổ nhiệm ông Võ Sỹ Chung, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ.
335/QĐ-UBND 12/7/2023 Về việc phân công ông Nguyễn Văn Nam, Phó Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phụ trách, điều hành Chi cục Kiểm lâm.
327/QĐ-UBND 10/7/2023 Khen thưởng thành tích xuất sắc trong Phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018-2023.
324/QĐ-UBND 6/7/2023 Khen thưởng thành tích xuất sắc tại Giải vô địch Karate miền Trung, Tây Nguyên lần thứ IX năm 2023.
322/QĐ-UBND 5/7/2023 Khen thưởng thành tích trong Phong trào hiến máu tình nguyện và vận động hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
319/QĐ-UBND 4/7/2023 V/v thành lập Tổ công tác chỉ đạo triển khai các thủ tục thu hút đầu tư Khu đô thị, tổ hợp dịch vụ, du lịch thuộc phân khu Đông Nam, huyện Kon Plông.
320/QĐ-UBND 4/7/2023 Phê duyệt danh mục định hướng các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị trung hạn cấp tỉnh thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
311/QĐ-UBND 30/6/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Khoa học, Công nghệ và Môi trường áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
309/QĐ-UBND 30/6/2023 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp trên địa bàn tỉnh.
312/QĐ-UBND 30/6/2023 Về việc xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với Chi nhánh Công ty TNHH Phát triển Hạ tầng Thanh Bình tại tỉnh Kon Tum.
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369