Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
717/QĐ-UBND 21/11/2022 Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022
712/QĐ-UBND 17/11/2022 Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
698/QĐ-UBND 15/11/2022 Về việc ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
699/QĐ-UBND 15/11/2022 Về việc ủy quyền Giám đốc Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
700/QĐ-UBND 15/11/2022 Bãi bỏ Quyết định số 666/QĐ-UBND ngày 23 tháng 12 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ủy quyền Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư và Giám đốc Sở Tài chính thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
703/QĐ-UBND 15/11/2022 Khen thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu” tỉnh Kon Tum năm 2022
695/QĐ-UBND 14/11/2022 Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
680/QĐ-UBND 4/11/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực môi trường và lĩnh vực tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
683/QĐ-UBND 4/11/2022 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi; phê duyệt sửa đổi quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính của ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
679/QĐ-UBND 2/11/2022 Về việc công nhận sáng kiến cấp tỉnh đợt 2 năm 2021
672/QĐ-UBND 24/10/2022 Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư dự án: Cấp nước sinh hoạt trung tâm huyện Ia H’Drai hoàn thành
654/QĐ-UBND 18/10/2022 Giải thể Hội Giáo dục chăm sóc sức khỏe cộng đồng tỉnh Kon Tum
655/QĐ-UBND 18/10/2022 Giải thể Câu lạc bộ hưu trí thành phố Kon Tum
648/QĐ-UBND 14/10/2022 Phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Kon Plông
645/QĐ-UBND 13/10/2022 Về việc tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cấp tỉnh” giai đoạn 2019 - 2021 (đợt 2)
641/QĐ-UBND 11/10/2022 Về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học
637/QĐ-UBND 7/10/2022 Về việc phê duyệt bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất Bản, In và Phát hành thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Thông tin và Truyền thông
632/QĐ-UBND 5/10/2022 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum
624/QĐ-UBND 4/10/2022 Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu giáo chức huyện Sa Thầy
626/QĐ-UBND 4/10/2022 Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Kon Tum
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: