Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3407/BC-VP 14/9/2022 Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022
3804/UBND-HCQT 7/10/2020 V/v chấn chỉnh nội dung tham mưu giải quyết công việc
99/QĐ-UBND 21/2/2020 Về việc ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
364/UBND-HCQT 11/2/2020 V/v triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy
842/QĐ-UBND 3/12/2019 Về việc ban hành danh mục văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
75/QĐ-CVP 16/7/2019 Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
1503/UBND-HCTC 14/6/2019 V/v tăng cường kiểm soát tính pháp lý trong quản lý, sử dụng văn bản điện tử có ký số
1219/UBND-HCTC 23/5/2019 V/v triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT Ioffice
1223/VP-HCTC 21/5/2019 V/v hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ và cung cấp thông tin thủ tục hành chính
1228/TB-VP 21/5/2019 Về việc triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh.
1131/UBND-HCTC 14/5/2019 V/v sử dụng tin nhắn trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
986/UBND-HCTC 25/4/2019 V/v gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia
952/KH-UBND 23/4/2019 Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum đi vào hoạt động
800/UBND-HCTC 10/4/2019 V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT Ioffice
346/UBND-HCTC 15/2/2019 V/v triển khai thử nghiệm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice
18/TB-UBND 13/2/2019 Về việc tập huấn triển khai thử nghiệm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice
70/TB-VP 8/1/2019 V/v giới thiệu chức danh, chữ ký Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
616/QĐ-UBND 17/12/2018 Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
1070/QĐ-UBND 10/10/2018 Kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
125/QĐ-CVP 5/10/2018 Về việc phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: