Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
7177/TB-VP 8/11/2023 Về việc mời thẩm định giá dự toán Mua sắm dịch vụ thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hóa hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum năm 2024
91/QĐ-CVP 13/10/2023 Quyết định về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước quý III năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
6434/TB-VP 11/10/2023 Về việc lựa chọn đơn vị thẩm định giá dự toán các gói thầu thuê dịch vụ công nghệ thông tin
54/QĐ-CVP 14/7/2023 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước 06 tháng đầu năm 2023 của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
49/QĐ-CVP 22/6/2023 Về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị may đồng phục cho công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2023
47/QĐ-CVP 20/6/2023 Về việc phê duyệt dự toán và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, gói thầu: May đồng phục trang bị cho công chức, viên chức tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh năm 2023
33/QĐ-CVP 21/4/2023 Quyết định Ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
3407/BC-VP 14/9/2022 Công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ công tác quý IV năm 2022
3804/UBND-HCQT 7/10/2020 V/v chấn chỉnh nội dung tham mưu giải quyết công việc
99/QĐ-UBND 21/2/2020 Về việc ban hành danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
364/UBND-HCQT 11/2/2020 V/v triển khai gửi, nhận văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy
842/QĐ-UBND 3/12/2019 Về việc ban hành danh mục văn bản điện tử gửi kèm văn bản giấy giữa các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
75/QĐ-CVP 16/7/2019 Về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
1503/UBND-HCTC 14/6/2019 V/v tăng cường kiểm soát tính pháp lý trong quản lý, sử dụng văn bản điện tử có ký số
1219/UBND-HCTC 23/5/2019 V/v triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT Ioffice
1223/VP-HCTC 21/5/2019 V/v hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ và cung cấp thông tin thủ tục hành chính
1228/TB-VP 21/5/2019 Về việc triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh.
1131/UBND-HCTC 14/5/2019 V/v sử dụng tin nhắn trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh
986/UBND-HCTC 25/4/2019 V/v gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia
952/KH-UBND 23/4/2019 Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum đi vào hoạt động
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369