Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2762/KH-UBND 24/8/2023 Triển khai 02 nhóm TTHC liên thông “Đăng ký khai sinh - Đăng ký thường trú - Cấp thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi” và “Đăng ký khai tử - Xóa đăng ký thường trú - Trợ cấp mai táng, hỗ trợ mai táng” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
408/QĐ-UBND 23/8/2023 Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành; TTHC sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đầu tư bằng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
406/QĐ-UBND 23/8/2023 Về việc công bố Danh mục TTHC mới ban hành và bãi bỏ trong lĩnh vực Giám định y khoa thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh
2753/UBND-TTHCC 23/8/2023 Về việc đảm bảo chỉ tiêu cung cấp DVCTT và thúc đẩy hiệu quả sử dụng DVCTT
396/QĐ-UBND 15/8/2023 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc thẩm phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh
388/QĐ-UBND 14/8/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy lợi áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
376/QĐ-UBND 11/8/2023 Về việc phê duyệt mới, sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC Ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
377/QĐ-UBND 11/8/2023 V/v phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết TTHC lĩnh vực Điện ảnh và Thi đua, khen thưởng ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
378/QĐ-UBND 11/8/2023 Về việc công bố Danh mục TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ trên địa bàn tỉnh.
2559/UBND-TTHCC 10/8/2023 Về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách TTHC trọng tâm 6 tháng cuối năm 2023
372/QĐ-UBND 9/8/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2531/UBND-TTHCC 8/8/2023 Về việc thu phí, lệ phí đối với các thủ tục hành chính ngành Giao thông vận tải.
364/QĐ-UBND 7/8/2023 Về việc công bố Danh mục TTHC được đính chính (tên thủ tục hành chính) trong lĩnh vực Tài nguyên nước áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
369/QĐ-UBND 7/8/2023 Về việc công bố Danh mục TTHC ban hành mới; TTHC bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
361/QĐ-UBND 3/8/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Nhà ở áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2488/UBND-TTHCC 2/8/2023 Về việc đẩy mạnh thực hiện số hóa, tái sử dụng kết quả số hóa và khai thác tài liệu điện tử trên Cổng Dịch vụ công quốc gia
358/QĐ-UBND 1/8/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trang thiết bị và công trình y tế thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Y tế trên địa bàn tỉnh
354/QĐ-UBND 28/7/2023 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; thủ tục hành chính bị bãi bỏ Ngành Xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
356/QĐ-UBND 28/7/2023 Về việc công bố Danh mục TTHC sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Du lịch thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum.
2348/UBND-TTHCC 20/7/2023 Về việc triển khai thực hiện Công điện số 644/CĐ-TTg ngày 13/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ.
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369