Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
228/QĐ-UBND 26/3/2021 Về việc tổ chức lại các đơn vị hành chính thuộc và trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.
301/QĐ-UBND 4/4/2019 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen (giai đoạn 1)
400/UBND-HTKT 26/2/2019 V/v tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm đảm bảo trật tự giao thông, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
2145/UBND-HTKT 1/8/2018 V/v xây dựng Quyết định ban hành quy chế quản lý, sử dụng kinh phí khuyến công địa phương và quy định mức hỗ trợ cho các hoạt động khuyến công địa phương tỉnh Kon Tum
670/QĐ-UBND 4/7/2018 Phê duyệt Hồ sơ Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình Đầu tư hạ tầng Khu du lịch văn hóa, lịch sử Ngục Kon Tum
360/QĐ-UBND 11/4/2018 Phê duyệt Kế hoạch thực hiện, Kế hoạch tài chính năm 2018 của Dự án “Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn 2” tỉnh Kon Tum
2820/VP-HTKT 28/12/2017 V/v Kế hoạch phát triển vật liệu xây không nung và lộ trình giảm dần, chấm dứt sản xuất gạch xây đất sét nung bằng lò thủ công
1419/QĐ-UBND 27/12/2017 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đường nội thị - Thị Trấn Plei Kần (Đường Đ5,Đ6)
1489/UBND-HTKT 9/6/2017 V/v xử lý công trình không phép tại CCN-TTCN Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum.
1457/UBND-HTKT 7/6/2017 Về việc bổ sung kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2017
904/UBND-HTKT 5/4/2017 V/v triển khai Kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP
3053/UBND-KT 9/12/2016 Về việc tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả, kiềm chế lạm phát
621/QĐ-UBND 9/6/2016 Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, thuộc Dự án Thủy lợi Làng Lung (Đông Hưng), xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy
282/QĐ-UBND 6/6/2016 Phê duyệt đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí điều chỉnh cục bộ quy hoạch tổng thể phát triển ngành Công Thương tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011 -2020, định hướng đến năm 2025
438/QĐ-UBND 27/4/2016 Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thuỷ điện Đăk Rơ Sa, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum.
439/QĐ-UBND 27/4/2016 Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa công trình thuỷ điện Đăk Rơ Sa 2, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
211/QĐ-UBND 26/4/2016 Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường mỏ đá thôn Nông Nhầy 2 xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.
834/UBND-KTHT 26/4/2016 V/v tăng cường quản lý xử lý vi phạm pháp luật về đê điều và khai thác cát sỏi lòng sông
Trang:
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369