Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4064/UBND-NC 30/11/2022 V/v thực hiện công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh
4066/UBND-NC 30/11/2022 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia
722/QĐ-UBND 29/11/2022 Phê duyệt Danh mục các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4054/UBND-NC 29/11/2022 V/v phát hiện - bồi dưỡng - tổng kết - nhân rộng điển hình tiên tiến, mô hình mới tiêu biểu trong phong trào thi đua
4049/UBND-NC 28/11/2022 V/v đẩy mạnh tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
4015/UBND-NC 25/11/2022 Về việc tăng cường triển khai công tác đăng ký và quản lý Hộ tịch trên địa bàn tỉnh.
758/QĐ-UBND 22/11/2022 Ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên lâm nghiệp Đăk Glei
3964/QĐ-HĐ 21/11/2022 Thành lập Tổ giúp việc của Hội đồng kiểm tra, đánh giá, chấm điểm cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
717/QĐ-UBND 21/11/2022 Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển dụng công chức năm 2022
703/QĐ-UBND 15/11/2022 Khen thưởng “Gương mặt trẻ tiêu biểu” tỉnh Kon Tum năm 2022
3837/UBND-NC 14/11/2022 V/v tăng cường công tác quản lý địa giới hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh
3847/UBND-NC 14/11/2022 V/v triển khai các giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ, công chức, viên chức nghỉ việc, thôi việc
3866/UBND-NC 14/11/2022 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn tỉnh
695/QĐ-UBND 14/11/2022 Về việc phê chuẩn kết quả miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đăk Hà khóa VI, nhiệm kỳ 2021 - 2026
3867/UBND-NC 14/11/2022 V/v tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trên địa bàn tỉnh
723/QĐ-UBND 11/11/2022 Ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính nhà nước của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
3794/UBND-NC 9/11/2022 Về việc triển khai thực hiện Chương trình số 39-CTr/TU ngày 06/10/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
3728/UBND-NC 4/11/2022 V/v chấn chỉnh việc chấp hành quy định về công tác thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh
3698/KH-UBND 2/11/2022 Triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030 trên địa bàn tỉnh
3660/UBND-NC 31/10/2022 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn tỉnh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: