Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3802/UBND-NC 7/10/2020 V/v cung cấp danh sách và phương án cách ly chuyên gia nước ngoài của Trường Cao đẳng cộng đồng Kon Tum đến làm việc tại tỉnh Kon Tum
1151/UBND-NC 8/4/2020 Về việc triển khai một số nội dung PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
1150/UBND-NC 8/4/2020 Về việc triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020
1127/UBND-NC 7/4/2020 Về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
1089/UBND-NC 3/4/2020 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ
1069/UBND-NC 3/4/2020 Về việc triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
1004/UBND-NC 30/3/2020 Về việc sử dụng Cổng TTĐT quốc gia về đấu giá tài sản
928/UBND-NC 25/3/2020 Về việc tăng cường theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong phòng, chống dịch COVID-19.
901/KH-UBND 23/3/2020 Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2020 trên địa bàn tỉnh
797/KH-UBND 17/3/2020 Triển khai thực hiện chính sách trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
779/UBND-NC 16/3/2020 Về việc triển khai thực hiện Đề án "Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 -2022" năm 2020.
618/KH-UBND 3/3/2020 Kế hoạch Triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
548/UBND-NC 26/2/2020 Về việc tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề được dư luận xã hội quan tâm
557/KH-UBND 26/2/2020 Kế hoạch Triển khai công tác Tư pháp năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
104/QĐ-UBND 25/2/2020 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019
488/UBND-NC 21/2/2020 Về việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật.
424/KH-UBND 18/2/2020 Kế hoạch triển khai Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Dân quân tự vệ năm 2019
402/KH-UBND 14/2/2020 Triển khai thực hiện Kế hoạch số 120-KH/TU ngày 20 tháng 12 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum
396/KH-UBND 14/2/2020 Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh
365/UBND-NC 11/2/2020 Về việc triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 -2021"
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.