Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
927/UBND-NCXDPL 22/4/2019 Về việc rà soát, tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao.
816/KH-UBND 11/4/2019 Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2019
798/KH-UBND 10/4/2019 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
782/UBND-NCXDPL 9/4/2019 Về việc tăng cường phối hợp trong quản lý về xuất, nhập cảnh của người nước ngoài.
734/UBND-NCXDPL 5/4/2019 Về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019.
735/KH-UBND 5/4/2019 Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
692/UBND-NCXDPL 1/4/2019 Về việc triển khai kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND tỉnh.
690/KH-UBND 1/4/2019 Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
672/UBND-NCXDPL 28/3/2019 Về việc triển khai Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
660/KH-UBND 26/3/2019 Thực hiện văn bản điện tử trong điều hành, xử lý công việc giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
656/UBND-NCXDPL 26/3/2019 Về việc thực hiện Công văn số 2024/VPCP-V.I ngày 14/3/2019 của Văn phòng Chính phủ.
652/UBND-NCXDPL 25/3/2019 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường.
637/UBND-NCXDPL 22/3/2019 Về việc triển khai thực hiện Nghị định 37/2018/NĐ-CP và Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư.
642/UBND-NCXDPL 22/3/2019 Về việc triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 Luật có liên quan đến quy hoạch năm 2018 và Luật Công chứng năm 2014.
263/QĐ-UBND 22/3/2019 Thành lập Tổ công tác đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
586/UBND-NCXDPL 18/3/2019 V/v công nhận danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính
481/KH-UBND 6/3/2019 Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
480/KH-UBND 6/3/2019 Triển khai thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
479/UBND-NCXDPL 6/3/2019 Về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10/01/2019 của Bộ Chính trị
482/KH-UBND 6/3/2019 Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2019.
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.