Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
400/KH-BCĐ 31/1/2024 Ban hành Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh năm 2024
401/KH-UBND 31/1/2024 Triển khai công tác thi hành án hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2024
353/UBND-NC 29/1/2024 Về việc tiếp tục chấn chỉnh, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong cơ quan hành chính nhà nước các cấp
58/QĐ-UBND 29/1/2024 Về việc phê duyệt cơ cấu ngạch công chức của Sở Công Thương
43/QĐ-UBND 29/1/2024 Về việc phê duyệt vị trí việc làm công chức của Sở Công Thương tỉnh Kon Tum
341/KH-HĐPH 28/1/2024 Hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum năm 2024
342/KH-UBND 28/1/2024 Triển khai công tác Tư pháp năm 2024 trên địa bàn tỉnh
342/KH-UBND 28/1/2024 Triển khai công tác Tư pháp năm 2024 trên địa bàn tỉnh
343/KH-UBND 28/1/2024 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2024 trên địa bàn tỉnh
330/UBND-NC 27/1/2024 Về chủ trương tổ chức bắn pháo hoa dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh
41/QĐ-UBND 27/1/2024 Phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2024 áp dụng tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
50/QĐ-UBND 26/1/2024 Phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2024
51/QĐ-UBND 26/1/2024 V/v sửa đổi, bổ sung Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 24/12/2019 của Chủ tịch UBND tỉn
41/QĐ-UBND 25/1/2024 Phê duyệt kết quả Chỉ số Cải cách hành chính năm 2023 của các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, UBND các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh
43/QĐ-UBND 25/1/2024 Công bố Danh mục văn bản QPPL do HĐND tỉnh, UBND tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2023
220/KH-UBND 22/1/2024 Triển khai Biên bản Hội nghị về tăng cường quan hệ hợp tác giữa tỉnh Kon Tum, Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tỉnh Ra-ta-na-ki-ri, Vương quốc Cam-pu-chia giai đoạn 2023 - 2028
197/UBND-NC 19/1/2024 Về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
189/KH-UBND 19/1/2024 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng thủ dân sự đến năm 2030 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
186/KH-UBND 18/1/2024 Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2024.
157/UBND-NC 17/1/2024 Về việc xử lý các văn bản quy phạm pháp luật có nội dung chưa phù hợp, chưa đảm bảo thể thức, kỹ thuật trình bày theo kết luận của Đoàn Kiểm tra liên ngành (Bộ Tư pháp chủ trì)
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369