Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1165/UBND-NCXDPL 17/5/2019 Về việc sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013.
370/QĐ-UBND 14/5/2019 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
1133/UBND-NCXDPL 14/5/2019 Về việc nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật.
1139/KH-UBND 14/5/2019 Kế hoạch triển khai Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 01 năm 2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
273/QĐ-UBND 10/5/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1065/UBND-NCXDPL 6/5/2019 V/v triển khai xây dựng quy trình nội bộ thực hiện thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh
972/UBND-NCXDPL 24/4/2019 Về tuyên truyền và tăng cường công tác quản lý trong dịp Đại lễ Vesak Liên Hợp quốc 2019
950/KH-UBND 23/4/2019 Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018 trên địa bàn tỉnh.
927/UBND-NCXDPL 22/4/2019 Về việc rà soát, tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao.
816/KH-UBND 11/4/2019 Kế hoạch công tác đối ngoại năm 2019
798/KH-UBND 10/4/2019 Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân
782/UBND-NCXDPL 9/4/2019 Về việc tăng cường phối hợp trong quản lý về xuất, nhập cảnh của người nước ngoài.
734/UBND-NCXDPL 5/4/2019 Về việc thực hiện Đề án "Tăng cường công tác PBGDPL nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" năm 2019.
735/KH-UBND 5/4/2019 Thực hiện Đề án "Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và Nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn" năm 2019 trên địa bàn tỉnh.
692/UBND-NCXDPL 1/4/2019 Về việc triển khai kết quả rà soát văn bản QPPL của HĐND tỉnh.
690/KH-UBND 1/4/2019 Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hòa nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
672/UBND-NCXDPL 28/3/2019 Về việc triển khai Công văn số 320/TTg-KSTT ngày 15 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ
660/KH-UBND 26/3/2019 Thực hiện văn bản điện tử trong điều hành, xử lý công việc giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
656/UBND-NCXDPL 26/3/2019 Về việc thực hiện Công văn số 2024/VPCP-V.I ngày 14/3/2019 của Văn phòng Chính phủ.
652/UBND-NCXDPL 25/3/2019 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 19/2019/NĐ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về họ, hụi, biêu, phường.
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.