Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2514/UBND-KGVX 3/8/2022 V/v phổ cập kỹ năng số cộng đồng đến thành viên của Tổ công nghệ số cộng đồng và người dân
2479/UBND-KGVX 1/8/2022 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ, giải ngân tiền hỗ trợ thuê nhà cho người lao động trên địa bàn tỉnh
2475/KH-UBND 1/8/2022 Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực đội ngũ làm công tác dân số các cấp giai đoạn 2021-2030
2834/VP-KGVX 1/8/2022 V/v đẩy nhanh công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19
2457/UBND-KGVX 29/7/2022 V/v tăng cường phòng, chống sốt xuất huyết và dịch bệnh truyền nhiễm khác
2439/UBND-KGVX 28/7/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2022/NQ-HĐND ngày 23 tháng 6 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
2442/KH-UBND 28/7/2022 Triển khai công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2393/UBND-KGVX 26/7/2022 V/v thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác dân tộc và chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh
2394/UBND-KGVX 26/7/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 48/NQ-HĐND ngày 12 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
458/QĐ-UBND 26/7/2022 Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo quy định tại Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn huyện Ngọc Hồi (đợt 1)
2364/UBND-KGVX 22/7/2022 V/v tiếp tục triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
2364/UBND-KGVX 22/7/2022 V/v tiếp tục triển khai thực hiện công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập
2356/KH-UBND 22/7/2022 Đánh giá trình độ và năng lực công nghệ sản xuất trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2332/UBND-KGVX 21/7/2022 V/v triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 15
2341/UBND-KGVX 21/7/2022 V/v tập trung đẩy nhanh việc hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28 tháng 3 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
2343/UBND-KGVX 21/7/2022 V/v chủ động phương án trợ giúp xã hội; hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, bảo đảm ổn định đời sống Nhân dân
2345/UBND-KGVX 21/7/2022 V/v triển khai thực hiện các nội dung hỗ trợ đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo thuộc các dự án giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025
2344/KH-UBND 21/7/2022 Triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2312/KH-UBND 20/7/2022 Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2270/UBND-KGVX 18/7/2022 V/v tiếp tục tăng cường phòng, chống tác hại của rượu, bia
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.