Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
605/UBND-KGVX 9/3/2023 Về việc hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc phòng chống tham nhũng, tiêu cực lần thứ tư, năm 2023.
611/UBND-KGVX 9/3/2023 Về việc đôn đốc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 -2025.
51/BC-UBND 8/3/2023 Về việc triển khai thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về các Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
577/UBND-KGVX 7/3/2023 V/v sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 23-CT/TW ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
69/QĐ-UBND 6/3/2023 Quyết định phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ quan, tổ chức thuộc Hệ thống hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2023
532/UBND-KGVX 3/3/2023 Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 13/02/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy nâng cao chất lượng công tác giám sát, phản biện xã hội.
522/KH-BCĐ 2/3/2023 Tuyên truyền, vận động và tổ chức hiến máu tình nguyện trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2023
520/UBND-KGVX 2/3/2023 V/v triển khai thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh
523/UBND-KGVX 2/3/2023 V/v triển khai thực hiện kết luận của Thủ tướng Chính phủ đánh giá việc thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam
468/KH-UBND 24/2/2023 Triển khai thực hiện Chương trình "Hỗ trợ nâng cao năng lực ngoại ngữ và hội nhập quốc tế cho thanh thiếu nhi Việt Nam giai đoạn 2022 -2030" trên địa bàn tỉnh.
447/CTr-BCĐ 23/2/2023 Công tác trọng tâm bảo đảm ATTP năm 2023
44/QĐ-UBND 23/2/2023 Điều chỉnh, bổ sung nội dung Chương trình giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp trung học phê duyệt kèm theo Quyết định số 649/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
444/UBND-KGVX 22/2/2023 Về việc triển khai thực hiện học phí đối với cơ sở GD&ĐT công lập năm học 2022-2023
429/UBND-KGVX 21/2/2023 V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng, an ninh thông tin cho thiết bị camera giám sát
372/UBND-KGVX 15/2/2023 V/v khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2022
379/UBND-KGVX 15/2/2023 V/v triển khai tư vấn, phản biện và giám định xã hội năm 2023
371/KH-UBND 15/2/2023 Công tác thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2023
310/UBND-KGVX 7/2/2023 V/v khẩn trương thực hiện công tác đảm bảo Lễ kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum
309/KH-UBND 7/2/2023 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 01 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường triển khai công tác xây dựng văn hóa học đường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
282/KH-UBND 3/2/2023 Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: