Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
4032/UBND-KGVX 28/11/2022 V/v khắc phục các sai sót trong triển khai thực hiện chính sách trợ giúp xã hội
4031/KH-UBND 28/11/2022 Tổ chức thăm hỏi các gia đình liệt sĩ, thương binh, bệnh binh, chuyên gia, cán bộ an ninh, chiến sĩ tình nguyện chiến đấu tại Lào và Campuchia
763/QĐ-UBND 28/11/2022 Phê duyệt Đề án xã hội hóa đội tuyển Bóng đá tỉnh Kon Tum
4002/UBND-KGVX 24/11/2022 Về việc triển khai phong trào "Tết Nhân ái" Xuân Quý Mão năm 2023
3987/UBND-KGVX 23/11/2022 Về việc tham mưu, triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 110 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum
3998/UBND-KGVX 23/11/2022 V/v tổ chức biểu dương người cao tuổi làm kinh tế giỏi giai đoạn 2018-2023
757/QĐ-UBND 22/11/2022 Quyết định phê duyệt Đề án Phát triển du lịch cộng đồng, du lịch nông thôn gắn với công tác xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến năm 2030
3948/UBND-KGVX 21/11/2022 Bảo đảm thuốc, trang thiết bị y tế và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
747/QĐ-UBND 18/11/2022 Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2022
37/2022/QĐ-UBND 17/11/2022 Ban hành Quy chế quản lý hòa giải viên lao động, phân cấp quản lý hòa giải viên lao động thuộc Sở Lao động - TBXH và Phòng Lao động - TBXH
3921/KH-UBND 17/11/2022 Triển khai thực hiện Chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
352/BC-UBND 16/11/2022 Kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
3902/UBND-KGVX 16/11/2022 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 70/2022/NQ-HĐND ngày 11 tháng 11 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh
350/BC-UBND 15/11/2022 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2022
744/QĐ-UBND 15/11/2022 Ban hành Đề án đầu tư phát triển kinh tế - xã hội dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Rơ Măm) trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025
3863/UBND-KGVX 14/11/2022 V/v tuyên truyền an ninh môi trường phục vụ phát triển bền vững đất nước
3827/UBND-KGVX 11/11/2022 Về việc chuẩn bị, tham gia Hội thi cồng chiêng, xoang các DTTS tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất - 2022
3799/QC-BTC 10/11/2022 Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022
3789/UBND-KGVX 8/11/2022 Về việc đẩy mạnh triển khai các hoạt động ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3756/UBND-KGVX 7/11/2022 V/v triển khai thực hiện Nghị định số 13/2021/NĐ-CP ngày 01/3/2021 của Chính phủ
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: