Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2112/UBND-KGVX 14/8/2019 V/v triển khai các phần mềm ứng dụng trong quản lý
2091/UBND-KGVX 13/8/2019 Về việc tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020, định hướng đến năm 2025
846/QĐ-UBND 12/8/2019 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc,làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
2038/UBND-KGVX 8/8/2019 V/v định hướng đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2020
814/QĐ-UBND 6/8/2019 Về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh (đợt 2) thực hiện trong năm 2019
2021/UBND-KGVX 6/8/2019 V/v tăng cường chỉ đạo công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
298/TB-UBND 29/7/2019 Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo về Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum tại cuộc họp Ban Chỉ đạo ngày 19/7/2019
1885/UBND-KGVX 26/7/2019 V/v thống nhất sử dụng Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa cấp của tỉnh
778/QĐ-UBND 25/7/2019 V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
755/QĐ-UBND 22/7/2019 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc,làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
721/QĐ-UBND 15/7/2019 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc,làmnhiệmvụquốctếởCampuchia, Làosau ngày30 tháng 4năm 1975 đãphụcviên, xuấtngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
1760/UBND-KGVX 15/7/2019 V/v tăng cường công tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực có tay nghề cao
720/QĐ-UBND 15/7/2019 V/v xếp hạng đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
1751/KH-UBND 15/7/2019 Thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2020
724/QĐ-UBND 15/7/2019 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹtheo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
701/QĐ-UBND 10/7/2019 V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 01 đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
658/QĐ-UBND 27/6/2019 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 03 đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và tham gia làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
1622/KH-UBND 27/6/2019 Tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 72 năm Ngày Thương binh-Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2019)
1611/UBND-KGVX 26/6/2019 V/v tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh
1591/KH-UBND 25/6/2019 Kế hoạch Dự toán ngân sách Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum năm 2020
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.