Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3716/KH-UBND 15/10/2021 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum chuyển đổi số
3724/KH-UBND 15/10/2021 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3717/UBND-KGVX 15/10/2021 V/v triển khai Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
3720/UBND-KGVX 15/10/2021 V/v triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em" trên địa bàn tỉnh
945/QĐ-UBND 15/10/2021 Ban hành Mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3697/KH-UBND 13/10/2021 Thực hiện Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3692/UBND-KGVX 13/10/2021 V/v thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025
3676/KH-UBND 12/10/2021 Phát triển doanh nghiệp công nghệ số trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030
3667/UBND-KGVX 12/10/2021 V/v tăng cường công tác quản lý; phòng, chống sách lậu, sách giả trên địa bàn tỉnh
3660/KH-UBND 12/10/2021 Triển khai thực hiện Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3632/UBND-KGVX 11/10/2021 V/v phối hợp tổ chức tốt việc đón, đưa người dân từ các tỉnh, thành có dịch tự phát về quê có đến, đi qua địa bàn tỉnh
3646/UBND-KGVX 11/10/2021 V/v triển khai cơ sở cách ly tập trung đáp ứng tình hình dịch COVID-19
932/QĐ-UBND 11/10/2021 Về việc phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện năm 2021 (bổ sung)
3630/KH-UBND 8/10/2021 Triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
541/QĐ-UBND 8/10/2021 Về việc thành lập Hội đồng thẩm định tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp tiểu học
923/QĐ-UBND 8/10/2021 Về việc thành lập Ban Biên soạn tài liệu giáo dục địa phương tỉnh Kon Tum cấp tiểu học
3618/KH-UBND 7/10/2021 Triển khai thực hiện Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 29 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3572/UBND-KGVX 5/10/2021 V/v thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp
3579/KH-UBND 5/10/2021 Triển khai thực hiện Chương trình Bảo tồn và phát huy bền vững giá trị di sản văn hóa Việt Nam, giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
09/CĐ-CTUBND 4/10/2021 Về việc hỗ trợ người dân từ các tỉnh, thành phố phía Nam về/qua địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.