Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
158/QĐ-UBND 14/2/2019 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho 04 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/ 2005 của Thủ tướng Chính phủ
260/UBND-KGVX 30/1/2019 V/v phối hợp tổ chức Ngày Phụ nữ khởi nghiệp 2019
267/VP-KGVX 29/1/2019 V/v triển khai Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
234/UBND-KGVX 29/1/2019 V/v triển khai thực hiện dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo
118/QĐ-UBND 28/1/2019 V/v phê duyệt bổ sung người có uy tín và đưa ra khỏi danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
215/KH-UBND 25/1/2019 Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2019
215/KH-UBND 25/1/2019 Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Kon Tum năm 2019
07/TB-UBND 23/1/2019 Lịch viếng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh và Nhà bia ghi tên liệt sĩ Sư đoàn 10 nhân dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
154/UBND-KGVX 22/1/2019 V/v tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân Kỷ Hợi 2019
146/UBND-KGVX 21/1/2019 V/v tập trung hoàn thành việc kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử theo Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
147/UBND-KGVX 21/1/2019 V/v hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019
150/VP-KGVX 16/1/2019 V/v triển khai Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
147/VP-KGVX 16/1/2019 V/v triển khai Quyết định số 33/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ
110/UBND-KGVX 16/1/2019 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW và 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (Khóa XI)
111/UBND-KGVX 16/1/2019 V/v tiếp tục triển khai Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2027”
65/QĐ-UBND 16/1/2019 Giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với thanh niên xung phong theo Quyết định số 40/2011/QĐ-TTg ngày 27/7/2011 của Thủ tướng Chính phủ
102/UBND-KGVX 15/1/2019 V/v triển khai xây dựng, cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
81/UBND-KGVX 14/1/2019 V/v tham gia thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển Hệ tri thức Việt số hóa”
48/KH-UBND 8/1/2019 Thực hiện Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số tỉnh Kon Tum đến năm 2020
47/UBND-KGVX 7/1/2019 V/v tiếp tục triển khai thực hiện Quy chế phối hợp giữa UBND tỉnh và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.