Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2844/UBND-KGVX 29/8/2022 V/v triển khai thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
2847/UBND-KGVX 29/8/2022 V/v tổ chức Lễ khai giảng năm học 2022-2023
2848/UBND-KGVX 29/8/2022 V/v tiếp tục thực hiện cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh
2828/KH-UBND 29/8/2022 Triển khai thực hiện Chương trình phát triển tài sản trí tuệ tỉnh Kon Tum năm 2023
29/2022/QĐ-UBND 29/8/2022 Quy định định mức kinh tế- kỹ thuật áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước trong lĩnh vực việc làm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2816/UBND-KGVX 26/8/2022 V/v tăng cường công tác bảo vệ trẻ em; phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
2818/UBND-KGVX 26/8/2022 V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9
2789/KH-UBND 25/8/2022 Khắc phục tình trạng nhân viên y tế trong cơ sở y tế công lập chuyển vùng hoặc bỏ việc, chuyển công tác đến các thành phố lớn
2778/UBND-KGVX 24/8/2022 V/v tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học giai đoạn 2018 - 2025"
2781/UBND-KGVX 24/8/2022 V/v tăng cường triển khai thực hiện công tác đảm bảo an toàn thực phẩm
2771/UBND-KGVX 23/8/2022 V/v tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật Khu vực Nam Trung bộ và Tây Nguyên lần thứ 27 năm 2022
2772/UBND-KGVX 23/8/2022 V/v tăng cường quản lý mua bán sinh phẩm chẩn đoán xét nghiệm, thuốc chữa bệnh cúm mùa
482/QĐ-UBND 23/8/2022 Về việc kiện toàn Ban quân dân y tỉnh Kon Tum
484/QĐ-UBND 23/8/2022 Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quân dân y tỉnh Kon Tum
2746/UBND-KGVX 22/8/2022 V/v tăng cường tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho công nhân, người lao động
2751/KH-UBND 22/8/2022 Thực hiện Đề án “Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng và phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2752/KH-UBND 22/8/2022 Thúc đẩy phát triển và sử dụng Nền tảng Bản đồ số quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2693/UBND-KGVX 17/8/2022 V/v triển khai các nhiệm vụ liên quan đến Hội đồng trẻ em
2660/UBND-KGVX 15/8/2022 Về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2022 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh
460/QĐ-UBND 15/8/2022 Về việc ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.