Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1018/UBND-KGVX 2/5/2019 V/v tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe
410/QĐ-UBND 26/4/2019 Về việc công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2018
976/UBND-KGVX 25/4/2019 V/v tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền gương điển hình tiên tiến
980/UBND-KGVX 25/4/2019 V/v phòng chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn
383/QĐ-UBND 22/4/2019 V/v phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum, phiên bản 1.0
949/VP-KGVX 19/4/2019 V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc
874/UBND-KGVX 18/4/2019 V/v tiếp tục thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.
330/QĐ-UBND 11/4/2019 Phê duyệt chế độ trợ cấp mai táng phí cho 05 trường hợp có thời gian tham gia chiến tranh bảo về Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
821/UBND-KGVX 11/4/2019 Về việc tăng cường công tác bảo vệ trẻ em
329/QĐ-UBND 11/4/2019 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho 07 đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
807/UBND-KGVX 11/4/2019 V/v triển khai Đề án thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2030
318/QĐ-UBND 9/4/2019 V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
322/QĐ-UBND 9/4/2019 V/v phê duyệt danh mục các đề tài, dự án khoa học và công nghệ cấp tỉnh thực hiện trong năm 2019
785/UBND-KGVX 9/4/2019 V/v tiếp tục tăng cường, quản lý, kết nối các cơ sở cung ứng thuốc trên địa bàn tỉnh
778/KH-UBND 9/4/2019 Tổ chức các hoạt động hưởng ứng “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” và triển khai công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2019
775/UBND-KGVX 9/4/2019 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP của ngày 07/3/2019 của Chính phủ và Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ
319/QĐ-UBND 9/4/2019 Kiện toàn Hội đồng Khoa học và Công nghệ tỉnh Kon Tum
774/UBND-KGVX 9/4/2019 V/v tăng cường công tác phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống
776/KH-UBND 9/4/2019 Triển khai Đề án tăng cường hoạt động truyền thông về du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
768/TB-VP 1/4/2019 Kết quả, ý kiến của đồng chí Trần Thị Nga, PCT UBND tỉnh tại chương trình gặp gỡ đối thoại với thanh niên năm 2019
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.