Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3153/UBND-NC 23/11/2017 Về việc sửa đổi mức hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn quy định tại Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
592/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
588/QĐ-UBND 15/11/2017 Về việc miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
2997/UBND-NC 6/11/2017 Về việc thực hiện cách ghi tên thành phần dân tộc trên văn bản hành chính và giấy tờ cá nhân của công dân
565/QĐ-UBND 30/10/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung/thay thế và bãi bỏ ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
559/QĐ-UBND 25/10/2017 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Trần Ngọc Đông trú tại thôn Thanh Trung, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum (lần hai)
488/QĐ-UBND 7/9/2017 V/v giải quyết đơn khiếu nại tranh chấp đất đai (lần hai) của công dân
481/QĐ-UBND 31/8/2017 Về việc công bố các thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc ngành Công Thương áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
460/QĐ-UBND 23/8/2017 Về việc công bố các thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính đã sửa đổi, bổ sung và thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp.
22/2017/NQ-HĐND 21/7/2017 Bãi bỏ các Nghị quyết và một số nội dung trong các Nghị quyết do HĐND tỉnh Kon Tum ban hành.
1682/UBND-NC 29/6/2017 Về việc triển khai thực hiện chương trình công tác về phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
1660/UBND-NC 27/6/2017 Về việc tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác cải cách tư pháp trên địa bàn tỉnh.
1658/UBND-NC 27/6/2017 V/v triển khai Quyết định số 170/QĐ-UBND ngày 10/3/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh.
229/QĐ-UBND 12/4/2017 Về việc công bố bổ sung các thủ tục hành chính mới ban hành và các thủ tục hành chính đã bãi bỏ thuộc ngành xây dựng áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
958/KH-UBND 11/4/2017 Triển khai thực hiện Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật về kết hợp kinh tế với quốc phòng, an ninh đến năm 2020
47/QĐ-HĐPH 23/3/2017 V/v kiện toàn danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum
755/UBND-TD 22/3/2017 Về việc cấp, quản lý và sử dụng trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân
36/KH-HĐPH 17/3/2017 Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum năm 2017
639/KH-UBND 13/3/2017 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh
172/QĐ-UBND 13/3/2017 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.