Đăng nhập
Thứ 4, ngày 29 tháng 11 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9301215
Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh ban hành.
Ngày 27/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND Bãi bỏ một số văn bản phòng, chống dịch COVID-19 do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch...
Tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉnh.
Ngày 27/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4160/UBND-NNTN về việc tăng cường quản lý, bảo đảm an toàn đập, hồ chứa thủy lợi trên địa bàn tỉ...
Triển khai thực hiện việc lưu trữ, bảo quản văn bản điện tử và hồ sơ điện tử.
Ngày 24/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4136/UBND-NC yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện một số nội dung sau:
Triển khai các hoạt động hưởng ứng tham gia cuộc thi tìm hiểu Luật Biên phòng Việt Nam
Triển khai hoạt động phân loại chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
Thông báo mời thẩm định giá dự toán gói thầu Mua sắm dịch vụ thực hiện việc hướng dẫn, tiếp nhận, số hoá hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum năm 2024
Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2023.
Ngày 30/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 317/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2023. ...
Thông báo về nội dung, thời gian Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương về đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023.
Ngày 29/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 259/TB-UBND về nội dung, thời gian Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương ...
Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2023
Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2023.
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 46 - NĂM 2023
Từ ngày 13 tháng 11 đến ngày 19 tháng 11 năm 2023
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 45 - NĂM 2023
Từ ngày 06 tháng 11 đến ngày 12 tháng 11 năm 2023
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 44 - NĂM 2023
Từ ngày 30 tháng 10 đến ngày 05 tháng 11 năm 2023
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 43 - NĂM 2023
BẢN TIN VĂN BẢN PHÁP LUẬT TUẦN 42 - NĂM 2023
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum