Đăng nhập
Thứ 5, ngày 7 tháng 7 năm 2022 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
6881060
CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH

Ngày 25/4/2022, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 287/QĐ-UBND về thành lập Ban chỉ đạo Cải cách hành chính tỉnh Kon Tum.

Ngày 25/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 832/UBND-TTHCC về việc đẩy mạnh thanh toán trực tuyến phí, lệ phí, nghĩa vụ tài chính trong giải quyết thủ tục hành chính. Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Ngày 31/12/2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 4512/KH-VP thực hiện công tác cải cách hành chính tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2022.

Để triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và tuyên truyền trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 trong tình hình mới; ngày 15/11, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3796/VP-HCQT, yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại đơn vị:

Để kịp thời khắc phục những tồn tại, triển khai các giải pháp nâng cao sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh thời gian tới; ngày 15/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4105/UBND-KTTH về việc xử lý các vấn đề còn tồn tại qua khảo sát sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2021.

Để nâng cao Chỉ số về thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh; ngày 17/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3348/UBND-TTHCC về việc tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg, nâng cao chỉ số cải cách hành chính của tỉnh.

Thực hiện Công văn số 2969/UBND-KTTH ngày 23 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh; ngày 10/9, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2815/VP-HCQT về việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ về cải cách hành chính. Theo đó, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Thực hiện Quyết định số 451/QĐ-UBND ngày 16 tháng 8 năm 2021 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025; ngày 24/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2574/VP-HCQT về việc triển khai Chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.