Đăng nhập
Thứ 7, ngày 25 tháng 3 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
8339751
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chiều 24-3-2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ trao quyết định bổ nhiệm công chức thuộc Văn phòng.

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người trên địa bàn tỉnh, theo chỉ đạo hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công điện số 258/CĐ-BYT; ngày 23/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 790/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống cúm gia cầm lây sang người.

Ngày 20/3/2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 06/CT-UBND về việc triển khai Hóa đơn điện tử có mã khởi tạo từ máy tính tiền trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 17/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 741/UBND-KGVX yêu cầu các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ, cụ thể như sau:

Ngày 17/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 734/UBND-KGVX về việc triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2023

Ngày 17/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 720/UBND-NC về việc tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện Đề án 06 trên địa bàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:

Nhằm tăng cường thực hiện kết nối Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh với Hệ thống phần mềm đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và rà soát, cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp xã hội; Ngày 09/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 610/UBND-KGVX về việc tăng cường thực hiện kết nối hệ thống Đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội.

Nhằm đảm bảo thực hiện mục tiêu, tiến độ giải ngân vốn được giao từ Chương trình trong năm 2023; Ngày 09/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 611/UBND-KGVX yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao triển khai thực hiện nghiêm Quyết định số 90/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ, Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 02 tháng 12 năm 2022 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 81/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh; trong đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thực hiện Công điện số 90/CĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấn chỉnh thực hiện quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy; Ngày 03/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 548/UBND-NC về việc triển khai thực hiện các quy định liên quan đến bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy.

Ngày 03/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 546/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 171/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ.

Ngày 02/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 520/UBND-KGVX về việc triển khai thực hiện Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ 2 năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 81/2023/QH15 ngày 18 tháng 01 năm 2023 của Quốc hội về Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; ngày 02/3/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 521/UBND-KTTH yêu cầu các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ tổ chức quán triệt và nghiên cứu Nghị quyết của Quốc hội nêu trên để chủ động triển khai hoặc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện các nội dung thuộc thẩm quyền theo quy định.

Chiều ngày 28 tháng 02 năm 2023, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Lễ trao quyết định nghỉ hưu đối với công chức. Tham dự có đồng chí Nguyễn Đình Cầu - Phó Chánh Văn phòng, lãnh đạo Phòng Hành chính - Quản trị, công chức, viên chức và người lao động Phòng Hành chính - Quản trị.

Ngày 27/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 476/UBND-NC về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường của nhà nước năm 2023.

Ngày 24/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 454/UBND-NNTN về việc triển khai thực hiện Nghị định số 02/2023/NĐ-CP ngày 01 tháng 02 năm 2023 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tài nguyên nước.

Ngày 20/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 406/UBND-KTTH về kết quả đánh giá chỉ số DDCI năm 2022.

Ngày 20/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 421/UBND-KTTH yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ được giao tăng cường triển khai các nhiệm vụ, giải pháp để đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư và hỗ trợ khởi nghiệp trong năm 2023. Trong đó, tập trung vào một số nội dung sau:

Ngày 20/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 409/UBND-NC về việc triển khai thực hiện các giải pháp về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh.

Ngày 20/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 410/UBND-NC về việc triển khai thực hiện công tác Chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 10/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 330/UBND-NNTN về việc tăng cường triển khai các nhiệm vụ quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Ngày 03/02/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 282/KH-UBND Tổ chức Chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh với thanh niên năm 2023.

Ngày 19/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 185/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023.

Ngày 19/01/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 183/UBND-HTKT về việc tăng cường bảo đảm an toàn giao thông đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô.

Ngày 19/01/2023, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng, chống hạn hán, thiếu nước mùa khô năm 2023 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 73-KH/TU, ngày 18-11-2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức quán triệt, triển khai các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Công văn số 966-CV/ĐUK, ngày 01-12-2022 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về việc học tập, tuyên truyền, quán triệt các nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; các Quy định, Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng;

Trang sau
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn; Điện thoại: 02603861320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvanduan@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369