Đăng nhập
Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2719107
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 17/7, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 1748/TB-VP về việc chuyển địa điểm tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế “một cửa” tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh.

Chiều 15/7, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tổ chức Lễ công bố và trao Quyết định bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Đức Tỵ, Trưởng phòng Nội chính - Xây dựng pháp luật, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm, kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2019.

Ngày 15/7, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 720/QĐ-UBND về việc xếp hạng đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ.

Ngày 15/7, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1760/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực có tay nghề cao.

Ngày 12/7, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 713/QĐ-UBND về Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án phát triển ươm và trồng các loại dược liệu tại xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum của Hợp tác xã Dược liệu Ngọc Lây.

Ngày 12/7, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 712/QĐ-UBND về chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum.

Để nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri, ngày 12/7, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1754/UBND-NNTN về việc tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Ngày 10/7, Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1725/UBND-HTKT về việc xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện ý kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng tại Công văn số 5979/VPCP-CN ngày 06/7/2019 của Văn phòng Chính phủ; Ngày 10/7, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1733/UBND-HTKT về việc tăng cường phòng, chống buôn lậu, sản xuất và kinh doanh rượu.

Nhằm phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trên địa bàn tỉnh đảm bảo an toàn, thông suốt trong mùa mưa bão năm 2019; Ngày 08/7, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1701/UBND-HTKT về việc tăng cường công tác duy tu bảo dưỡng và sửa chữa hệ thống đường giao thông và các công trình cầu treo dân sinh trên địa bàn tỉnh

Ngày 05/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBND giải thể 03 Chi nhánh Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước thuộc Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Kon Tum.

Ngày 28/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 501/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thực hiện Công văn số 1416/BXD-GĐ ngày 19 tháng 6 năm 2019 của Bộ Xây dựng về việc phòng, chống thiên tai đảm bảo an toàn cho người, nhà ở và công trình xây dựng mùa mưa bão năm 2019; Ngày 27/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1616/UBND-NNTN.

Triển khai Văn bản số 5464/VPCP-CN ngày 21 tháng 6 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ về việc tình hình triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016-2018 và lộ trình giai đoạn 2019-2025; Ngày 27/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1617/UBND-HTKT về việc triển khai đấu thầu qua mạng giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy tại Công văn số 786-CV/TU ngày 14 tháng 6 năm 2019; Ngày 26/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1611/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 18 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về triển khai một số giải pháp cấp bách trong phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu phi theo tinh thần chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương đảng tại Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 20 tháng 5 năm 2019 và Công văn số 782-CV/TU ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc triển khai Công điện số 667/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi. Ngày 24/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1573/UBND-NNTN về việc tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi theo Nghị quyết số 42/NQ-CP Chính phủ và Công văn số 782-CV/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 21/6, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 1566/UBND-KGVX về việc tập trung chỉ đạo tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Để tiếp tục cải thiện và nâng cao Chỉ số PCI tỉnh Kon Tum năm 2019 và những năm tiếp theo; Ngày 18/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1525/UBND-KTTH về việc thực hiện nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm cải thiện và nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 và những năm tiếp theo.

Nhằm tăng cường kiểm soát tính pháp lý trong quản lý, sử dụng văn bản điện tử có ký số phục vụ xử lý công việc, trao đổi, gửi - nhận văn bản điện tử của các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh; Ngày 14/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1503/UBND-HCTC về việc tăng cường kiểm soát tính pháp lý trong quản lý, sử dụng văn bản điện tử có ký số.

Thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Chỉ thị số 27-CT/TW ngày 10 tháng 01 năm 2019 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ người phát hiện, tố giác, người đấu tranh chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; Ngày 12/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1474/UBND-NCXDPL về việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 91-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

Ngày 11/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 589/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Nhà máy liên hợp xử lý chất thải An Thiện Ngọc Hồi của Công ty TNHH Thương mại và Công nghệ Môi trường An Thiện.

Ngày 11/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1449/UBND-TTHCC về triển khai vận hành thử nghiệm Hệ thống thông tin một cửa điện tử.

Ngày 10/6, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1422/UBND-NNTN về việc triển khai Công điện số 667/CĐ-TTg ngày 04 tháng 6 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt các biện pháp Phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi.

Ngày 06/6, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 426/QĐ-UBND về thành lập Trường Trung học cơ sở Liên Việt Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

Chiều 04/6, Khối thi đua các cơ quan tham mưu - tổng hợp tỉnh đã tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2019. Tham dự có đại diện lãnh đạo 08 đơn vị thuộc khối thi đua, gồm: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ, Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Tài chính, Sở Ngoại vụ, Quỹ Đầu tư phát triển, Quỹ Phát triển đất.

Trang sau
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.