Đăng nhập
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9667915
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 20/02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 593/UBND-KTTH về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Ngày 20/02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 584/UBND-NC về việc triển khai thực hiện Đề án Trung tâm dữ liệu quốc gia.

Ngày 19/02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 582/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn tỉnh.

Ngày 19/02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND về việc đẩy mạnh triển khai Đề án ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông trong Hệ thống thống kê nhà nước giai đoạn 2017 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 05/02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 462/UBND-HTKT về việc tăng cường các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024.

Ngày 02/02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 433/UBND-KTTH về việc triển khai thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Ngày 02/02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 435/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác quản lý dự án và công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án.

Ngày 01/02, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 424/UBND-KTTH về việc phát huy tinh thần trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh.

Ngày 31/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 380/UBND-NNTN về việc triển khai phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 31/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 389/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành giá và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Ngày 31/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 375/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Ngày 24/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 281/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm chi ngân sách nhà nước; ngày 23/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 249/UBND-KTTH yêu cầu các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách triển khai thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị trên. Trong đó, tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Thực hiện Công điện số 04/CĐ-TTg ngày 15 tháng 01 năm 2024 của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ động ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước, xâm ngập mặn; Ngày 22/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 214/UBND-NNTN chỉ đạo các đơn vị địa phương triển khai ứng phó với nguy cơ hạn hán, thiếu nước cục bộ, hạn chế ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Ngày 22/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 232/UBND-NNTN về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng nông lâm thủy sản năm 2024.

Ngày 19/01, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 04/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Kế hoạch số 22-KH/ĐTN ngày 27 tháng 11 năm 2023 của Đoàn Khối cơ quan và doanh nghiệp tỉnh về tổ chức chương trình “Tình nguyện mùa đông” năm 2023 và “Xuân tình nguyện” năm 2024. Sáng ngày 20/01/2024, Ban Chấp hành Liên Chi đoàn: Sở Tài chính - Sở Kế hoạch và Đầu tư - Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức chương trình “Xuân tình nguyện” năm 2024.

Ngày 18/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 174/UBND-NNTN về việc triển khai Đề án phát triển công nghiệp sản xuất giống vật nuôi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Ngày 17/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 154/UBND-KGVX về việc tăng cường công tác quản lý, tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao, du lịch và lễ hội mừng Xuân Giáp Thìn 2024.

Ngày 16/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 147/UBND-KGVX về việc hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024.

Ngày 15/01, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc củng cố, kiện toàn, phát triển các hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Thực hiện Công điện số 1372/CĐ-TTg ngày 15 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về việc về việc tăng cường công tác quản lý thu ngân sách nhà nước, tiết kiệm chi, chủ động điều hành ngân sách nhà nước trong tháng 12 năm 2023 và những tháng đầu năm 2024; Ngày 15/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 124/UBND-KTTH yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực, địa bàn được giao quản lý, phụ trách triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện trên. Trong đó, lưu ý một số nội dung như sau:

Ngày 15/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 140/UBND-KGVX về việc triển khai công tác an sinh xã hội dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 và việc chi trả trợ cấp an sinh xã hội.

Ngày 15/01, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 143/UBND-NC về việc tăng cường công tác quản lý, phòng ngừa, đấu tranh với các vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn.

Chiều ngày 08/01/2024, Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Đảng bộ Văn phòng UBND tỉnh năm 2023. Đồng chí Nguyễn Đức Tỵ, Phó Chánh Văn phòng, Bí thư Đảng ủy Văn phòng UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Trang sau
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum