Đăng nhập
Thứ 5, ngày 18 tháng 7 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2716247
HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Ngày 29/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1270/UBND-NNTN về việc tăng cường kiểm soát loài tôm càng đỏ và tôm hùm nước ngọt trên địa bàn tỉnh.

Ngày 29/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1274/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác quản lý đối với các quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách nhà nước.

Ngày 23/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 387/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 23/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 386/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực chính sách dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 23/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1231/UBND-NNTN về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống, khống chế bệnh dịch tả lợn Châu Phi.

Ngày 23/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 388/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh Kon Tum.

Ngày 17/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 502/QĐ-UBND Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo.

Thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ tại cuộc họp về giải pháp thúc đẩy giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; Ngày 17/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1158/UBND-KTTH về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Ngày 16/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 379/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 16/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 491/QĐ-UBND về việc công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2018.

Ngày 16/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 377/QĐ-CT về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019.

Ngày 14/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1131/UBND-HCTC về việc sử dụng tin nhắn trong công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh.

Ngày 13/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1108/UBND-HTKT về việc triển khai các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Để tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo các điều kiện vệ sinh thú y, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, hạn chế ô nhiễm môi trường và lây lan dịch bệnh. Ngày 10/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 10/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 273/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về chung tay hành động giải quyết vấn đề rác thải nhựa; Ngày 08/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1076/UBND-NNTN về việc thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 06/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 269/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương; Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 06/5, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 268/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh Kon Tum.

Ngày 04/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1046/UBND-NNTN về việc tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát sỏi trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công điện số 481/CĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường các giải pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng; Ngày 02/5, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1019/UBND-NNTN về việc triển khai các giải pháp cấp bách phòng cháy chữa cháy rừng trên địa bàn tỉnh.

Nhằm tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh. Ngày 02/5, Ủy ban nhân dân tỉnh bàn hành Công văn số 1018/UBND-KGVX về việc tăng cường chỉ đạo công tác khám sức khỏe định kỳ đối với người lái xe.

Ngày 26/4, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 411/QĐ-UBND về Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trồng rau củ quả và cây ăn quả sạch theo hướng hữu cơ của Công ty TNHH Sản xuất - Thương mại và dịch vụ nông nghiệp Ngọc Thanh Minh.

Ngày 26/4, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 410/QĐ-UBND về việc công nhận các huyện, thành phố đạt chuẩn xóa mù chữ, phổ cập giáo dục năm 2018.

Triển khai chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 2092/VPCP-KGVX ngày 18/3/2019 của Văn phòng Chính phủ, Bộ Y tế tại Văn bản số 1483/BYT-KCB ngày 21 tháng 3 năm 2019; Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 980/UBND-KGVX về việc phòng, chống bệnh sán dây và ấu trùng sán lợn.

Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 986/UBND-HCTC về việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia.

Trang trước   Trang sau
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.