Đăng nhập
Thứ 4, ngày 24 tháng 4 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9965393
GIỚI THIỆU CƠ QUAN
TỔ CHỨC BỘ MÁY
5/18/2011 9:15:21 AM     

I. LÃNH ĐẠO VĂN PHÒNG

II. ĐƠN VỊ HÀNH CHÍNH:

   1. Phòng Kinh tế - Tổng hợp ;

   2. Phòng Hạ tầng kỹ thuật;

   3. Phòng Nông nghiệp - Tài nguyên và Môi trường;

   4. Phòng Nội chính;

    5. Phòng Khoa giáo - Văn xã;

   6. Phòng Hành chính - Quản trị (bao gồm cả công tác văn thư, lưu trữ);

   7. Ban Tiếp công dân.

   8. Trung tâm Phục vụ hành chính công

IV. ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP:

   1. Trung tâm Dịch vụ Hành chính - Hội nghị

BBT  
Bài viết trước:
Icon  VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
Icon  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
Chung nhan Tin Nhiem Mang