Đăng nhập
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9667530
THÔNG BÁO

Ngày 09/01/2024, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 06/TB-UBND về nội dung, thời gian Phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2023. Cụ thể như sau:

Ngày 28/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 379/TB-UBND Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2024. Cụ thể:

Ngày 06/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 356/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2023, cụ thể như sau:

Ngày 30/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 317/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2023. Cụ thể như sau:

Ngày 29/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 259/TB-UBND về nội dung, thời gian Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương về đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023.

Ngày 08/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 244/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2023. Cụ thể như sau:

Ngày 27/7/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 211/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2023. Cụ thể như sau:

Ngày 28/6/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 184/TB-UBND về nội dung, thời gian Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương về đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.

Ngày 23/5/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 150/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2023.

Triển khai thực hiện Thông báo số 5034/TB-LĐTBXH ngày 07 tháng 12 năm 2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động; Ngày 16/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 4260/UBND-KGVX về việc nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.

Ngày 06/12/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 351/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2022.

Ngày 24/10/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 308/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2022.

Ngày 14/9, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3412/VP-HCQT về việc tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2727/UBND-HTKT ngày 19 tháng 8 năm 2022 về việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong các cơ quan, đơn vị và công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; ngày 31/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3260/VP-HCQT yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng:

Thực hiện Công văn số 2332/UBND-KGVX ngày 21 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 15; ngày 28/7, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Công văn số 2774/VP-HCQT yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc thực hiện nghiêm túc nội dung sau:

Ngày 05/4/2022, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 1168/VP-TTHCC về việc thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum.

Ngày 18/01/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 12/TB-UBND về việc nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, cụ thể:

Trang sau
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum