Đăng nhập
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9667147
THÔNG BÁO
Thông báo về nội dung, thời gian Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương về đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023.
10/2/2023 7:13:20 AM     
Ngày 29/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 259/TB-UBND về nội dung, thời gian Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương về đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023.

Thực hiện Luật Tổ chức Chính quyền địa phương, Quy chế làm việc của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Phiên họp trực tuyến Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương về đánh giá việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023; cụ thể như sau:

1. Nội dung:

(1) Báo cáo chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2023; nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2023.

(2) Báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công và thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023.

(3) Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023.

(4) Báo cáo kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm 2023 các chỉ tiêu chủ yếu của ngành nông nghiệp được giao tại Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023.

(5) Báo cáo tình hình hình thực hiện thu - chi ngân sách 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ các tháng cuối năm 2023.

(6) Báo cáo tình hình thực hiện Chương trình công tác trọng tâm và tình hình thực hiện các chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 9 năm 2023.

(7) Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP về xây dựng Chính phủ điện tử trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2023 và nhiệm vụ, giải pháp các tháng cuối năm 2023.

2. Thành phần, địa điểm:

a) Tại tỉnh (dự tại Phòng họp trực tuyến Hội trường Ngọc Linh)

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh; Cục Thuế tỉnh; Cục Thống kê tỉnh; Kho bạc Nhà nước tỉnh; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Kon Tum; Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh; Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Liên minh Hợp tác xã tỉnh.

- Phóng viên: Đài phát thanh Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum, Cổng thông tin điện tử tỉnh (dự và đưa tin).

b) Tại Phòng họp trực tuyến các huyện, thành phố:

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Các đơn vị có liên quan (do Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố mời).

3. Thời gian: Bắt đầu vào lúc 14h00’ ngày 05 tháng 10 năm 2023 (Thứ 5).

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2023
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 7 năm 2023.
Icon  Thông báo nội dung, thời gian Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh với các địa phương 6 tháng đầu năm 2023.
Icon  Thông báo về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 5 năm 2023.
Icon  Lấy ý kiến góp ý về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
Icon  Lịch trực tết Nguyên đán Quý Mão 2023
Icon  Thông báo nghỉ tết Âm lịch và nghỉ lễ Quốc khánh năm 2023 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2022.
Icon  Thông báo nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2022
Icon  Triển khai tuyên truyền, hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Việt Nam và Giải báo chí “Giảm ô nhiễm nhựa đại dương” năm 2022
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum