Đăng nhập
Thứ 6, ngày 19 tháng 7 năm 2019 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
2718966
THÔNG BÁO

Ngày 23/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 225/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11 năm 2018.

Ngày 16/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1268/QĐ-UBND về việc Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Căn cứ Luật Tiếp công dân năm 2013, Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Tiếp công dân, Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31/10/2014 của Thanh tra Chính phủ Quy định Quy trình tiếp công dân và Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 01/12/2014 của UBND tỉnh về ban hành "Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum", Chủ tịch UBND tỉnh thông báo lịch tiếp công dân định kỳ tháng 11/2018 như sau:

Luật Tố cáo số 25/2018/QH14 đã được Quốc hội thông qua ngày 12/6/2018 và sẽ có hiệu lực từ ngày 01/01/2019, thay thế cho Luật Tố cáo năm 2011.

Ngày 02/11, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1220/QĐ-UBND về việc Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Ngày 23/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 198/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2018.

Ngày 22/10, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế lĩnh vực thi đua, khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 15/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 2879/UBND-KGVX về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh bạch hầu.

Ngày 12/10, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 513/QĐ-UBND về việc quy định giá thóc dùng để tính thuế sử dụng đất nông nghiệp vụ mùa năm 2018 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 10/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1070/QĐ-UBND về kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum (gọi tắt là Ban Chỉ đạo ISO).

Ngày 09/10, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 494/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành và sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum.

Ngày 09/10, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 495/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương và Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 04/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 182/TB-UBND về việc thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười.

Ngày 03/10, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1046/QĐ-UBND về việc Phê duyệt bổ sung danh mục khu vực hạn chế hoạt động khoáng sản và khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Ngày 27/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1023/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá khởi điểm của các điểm mỏ để đấu giá quyền khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2018 (đợt 2),

Ngày 25/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 175/TB-UBND về việc thực hiện một số nghi thức trong những ngày Lễ Quốc tang Đồng chí Trần Đại Quang.

Ngày 24/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 174/TB-UBND về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 9 năm 2018.

Ngày 19/9, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 449/QĐ-UBND về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum.

Ngày 19/9, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 454/QĐ-GQXP về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Ngày 19/9, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 455/QĐ-GQXP về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Ngày 19/9, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 456/QĐ-GQXP về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm quyền của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum.

Ngày 19/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 999/QĐ-UBND về việc Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Ngày 18/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 169/TB-UBND về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2019 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của các cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội.

Ngày 14/9, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 979/QĐ-UBND về việc thành lập Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh Kon Tum.

Trang trước   Trang sau
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.