Đăng nhập
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9667309
THÔNG BÁO
Tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19
9/21/2021 2:28:14 PM     
Ngày 20/9/2021, Văn phòng Ủy ban nhân có công văn số 2959/VP-HCQT về tăng cường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, Chánh Văn phòng UBND tỉnh yêu cầu:

1. Các phòng, đơn vị trực thuộc:

- Triển khai thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Văn bản số 3262/UBND-KGVX ngày 13 tháng 9 năm 2021 về việc tăngcường thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

- Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch COVID-19 và không tự mãn với kết quả phòng, chống dịch. Chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp ứng nhanh, kịp thời với diễn biến dịch bệnh ngay khi phát hiện ca bệnh trong cộng đồng.

2. Phòng Hành chính –Quản trịThường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chánh Văn phòng tại Văn bản này, đăng tải Văn bản lên Trang thông tin điện tử và Zalo của Văn phòng Ủy bannhân dân tỉnh để thông tin, tuyên truyền cho công chức, viên chức và người lao động biết, thực hiện./.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tham gia Cuộc thi “Tìm hiểu 90 năm Cuộc đấu tranh Lưu huyết tại Ngục Kon Tum (12/12/1931-12/12/2021)”
Icon  Thông báo tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum năm 2021
Icon  Triển khai Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về phòng, chống tham nhũng”
Icon  Đẩy mạnh tuyên truyền giải báo chí về xây dựng Đảng tỉnh Kon Tum năm 2021
Icon  Tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ủng hộ Quỹ Vắc xin COVID-19 và Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
Icon  Tuyên truyền một số nội dung Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo
Icon  Phát động tham gia cuộc thi ảnh online chủ đề "Nụ cười công sở"
Icon  Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ IV
Icon  Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum