Đăng nhập
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9667312
THÔNG BÁO
Tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19
8/11/2021 8:17:00 AM     
Ngày 06 tháng 8 năm 2021, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn số 2342/VP-HCQT về tiếp tục thực hiện các giải pháp quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19. Theo đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

Lãnh đạo các phòng, ban, đơn vị gương mẫu, đi đầu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về công tác phòng, chống dịch tại đơn vị mình. Đồng thời, tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19 của Trung ương, của tỉnh, quán triệt phương châm “chống dịch như chống giặc”, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, bị động, mất cảnh giác trong bất kỳ tình huống nào.

2. Thực hiện nghiêm túc công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí theo quy định([1]). Giao Trưởng Phòng Hành chính - Quản trị kịp thời cung cấp thông tin cho Người phát ngôn của quan Văn phòng để thông tin về tình hình dịch bệnh theo nhiệm vụ được phân công (nếu có).

3. Giao Phòng Hành chính - Quản trị

Thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện chỉ đạo của Chánh Văn phòng tại Công văn này; tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện của các phòng, đơn vị; đồng thời, đăng tải các Văn bản lên Trang thông tin điện tử và Zalo của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để biết, thực hiện./.

 


([1]) Luật Báo chí năm 2016 và Nghị định số 09/2017/NĐ-CPngày 09 tháng 02 tháng 2017 của Chính phủ về công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.

 

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Thư kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ủng hộ Quỹ Vắc xin COVID-19 và Quỹ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
Icon  Tuyên truyền một số nội dung Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo
Icon  Phát động tham gia cuộc thi ảnh online chủ đề "Nụ cười công sở"
Icon  Hưởng ứng Cuộc thi "Sáng kiến vì cộng đồng" lần thứ IV
Icon  Hưởng ứng Cuộc thi trực tuyến "Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân"
Icon  Kế hoạch thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh
Icon  Hướng dẫn đeo khẩu trang phòng chống dịch COVID-19 nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
Icon  Về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID)
Icon  Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2021.
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum