Đăng nhập
Thứ 5, ngày 18 tháng 4 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9928918
THÔNG BÁO
Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2021.
12/29/2020 8:11:52 AM     
Ngày 28/12, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Thông báo số 369/TB-UBND về lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2021.

Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum thông báo lịch Tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh trong năm 2021 tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum, như sau:

1. Tiếp công dân định kỳ: Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum cùng đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh và lãnh đạo Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh tiếp công dân định kỳ vào ngày 22 hằng tháng, kể cả trùng vào ngày thứ bảy, ngày chủ nhật. Trường hợp trùng vào các ngày nghỉ lễ, tết theo quy định thì ngày tiếp công dân định kỳ sẽ là ngày làm việc đầu tiên sau ngày nghỉ lễ, tết.

2. Tiếp công dân đột xuất: Lãnh đạo tỉnh Kon Tum tổ chức tiếp công dân đột xuất tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh khi phát sinh những sự việc được quy định tại khoản 3, Điều 18 Luật Tiếp công dân năm 2013.

3. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: Bắt đầu vào lúc 08 giờ 30 phút.

- Địa điểm: Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, số 281 Bà Triệu, phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum.

4. Thành phần tham dự buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh: Thành phần tham dự buổi tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh được thực hiện theo Quyết định số 67/2014/QĐ-UBND ngày 01 tháng 12 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp tiếp công dân tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh Kon Tum và Công văn số 2581/UBND-TD, ngày 20 tháng 7 năm 2020 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc tham gia tiếp công dân định kỳ tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
Icon  Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Icon  Tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020
Icon  Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Icon  Triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Icon  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Icon  Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Icon  Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Icon  Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone tại Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Danh sách thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc và gửi, nhận văn bản điện tử của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
Chung nhan Tin Nhiem Mang