Đăng nhập
Thứ 7, ngày 25 tháng 3 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
8339699
THÔNG BÁO
Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
12/10/2020 3:02:34 PM     
Ngày 10/12/2020, Văn phòng UBND tỉnh ban hành công văn số 3444/VP-HCQT về tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Trưởng/phó phụ trách các phòng, ban, đơn vị trực quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đơn vị mình phải gương mẫu, đi đầu trong việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19, tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Đồng thời, tập trung thực hiện có hiệu quả các nội dung sau:

1. Cán bộ, công chức và Nhân dân không di chuyển đến các địa phương đang có các ca dịch trong cộng đồng, chủ động và tự giác thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch, nhất là thực hiện tốt yêu cầu 5K (khẩu trang - khử khuẩn - khoảng cách - không tụ tập - khai báo y tế). Phối hợp ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt, kịp thời phát hiện và báo cáo cơ quan chức năng để xử lý nghiêm các trường hợp đưa thông tin sai lệch gây hoang mang dư luận.

2. Rà soát các cuộc họp, hội nghị do Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chủ trì. Nếu không thật sự cần thiết thì tham mưu Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, cân nhắc tạm dừng; trường hợp thật sự cần thiết thì tổ chức nhưng phải đảm bảo thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định (đo thân nhiệt, sát khuẩn, sắp xếp vị trí ngồi giãn cách theo quy định, đeo khẩu trang,...).

3. Thực hiện nghiêm túc việc đeo khẩu trang nơi công cộng theo khuyến cáo của Sở Y tế tại Công văn nêu trên. Trong đó, tất cả các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đều phải đeo khẩu trang từ nhà đến nơi làm việc và từ nơi làm việc về đến nhà. Trong từng trường hợp cụ thể, Chánh Văn phòng sẽ quyết định việc đeo khẩu trang trong quá trình làm việc, các cuộc họp, sự kiện nội bộ của cơ quan và các trường hợp cần thiết khác thông qua nhóm Zalo Văn phòng hoặc các hình thức phù hợp khác.

4. Tổ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh (được thành lập tại Quyết định số 29/QĐ-CVP ngày 26 tháng 3 năm 2020 của Chánh Văn phòng): Phân công các thành viên tổ chức thường trực trong giờ hành chính để hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đến liên hệ công tác, làm việc, giao dịch, dự họp thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của cơ quan y tế.

5. Giao phòng Hành chính - Quản trị: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị thực hiện; đăng tải Văn bản thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh lên hệ thống Zalo, Trang thông tin điện tử của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động biết, thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Icon  Tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020
Icon  Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Icon  Triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Icon  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Icon  Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Icon  Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Icon  Triển khai cài đặt ứng dụng Bluezone tại Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Danh sách thư điện tử công vụ trong trao đổi công việc và gửi, nhận văn bản điện tử của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
Icon  Xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn; Điện thoại: 02603861320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvanduan@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369