Đăng nhập
Thứ 5, ngày 30 tháng 11 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9306840
THÔNG BÁO
Về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID)
2/18/2021 10:03:24 AM     

Thực hiện Công văn số 266/UBND-KGVX ngày 21 tháng 01 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc cài đặt và sử dụng ứng dụng Bảo hiểm xã hội số (VssID), Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh đề nghị Trưởng/phó phụ trách các phòng, ban, đơn vị trực thuộc thực hiện các nội dung sau:

1. Chỉ đạo công chức, viên chức, người lao động thuộc thẩm quyền quản lý đăng tài khoản giao dịch điện tử theo hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam tại Công văn số 2659/BHXH-CNTT ngày 21 tháng 8 năm 2020; triển khai cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên thiết bị di động của mỗi cá nhân theo hướng dẫn tại Phụ lục số 01 kèm theo Công văn số 3717/BHXH-CNTT ngày 25 tháng 11 năm 2020 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (có các văn bản kèm theo). Hoàn thành và nộp tờ khai theo mẫu số 01 kèm theo Chứng minh nhân dân (bản sao) về Phòng Hành chính - Quản trị trước ngày 25 tháng 02 năm 2021 để tổng hợp, gửi Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.

2. Giao Phòng Hành chính-Quản trị theo dõi, hướng dẫn việc triển khai thực hiện; đồng thời, đăng tải thông tin về cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID trên Trang thông tin điện tử và nhóm zalo của Văn phòng để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động biết, thực hiện.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19
Icon  Thông báo lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2021.
Icon  Tăng cường các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19
Icon  Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Icon  Tuyển dụng công chức các cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện năm 2020
Icon  Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2020/TT-BNV ngày 21/7/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
Icon  Triển lãm Sách kỷ niệm 75 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam
Icon  Phê duyệt kết quả tuyển dụng viên chức đợt 2 năm 2020 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Icon  Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự phỏng vấn xét tuyển viên chức đợt 2 năm 2020 tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Icon  Văn phòng UBND tỉnh tiếp tục triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum