Đăng nhập
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9667655
THÔNG BÁO
Chấp hành Luật Giao thông đường bộ, đảm bảo trật tự, an toàn giao thông.
9/5/2022 9:03:39 AM     
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 2727/UBND-HTKT ngày 19 tháng 8 năm 2022 về việc chấp hành Luật Giao thông đường bộ trong các cơ quan, đơn vị và công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; ngày 31/8, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Công văn số 3260/VP-HCQT yêu cầu các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc Văn phòng:

Thường xuyên phổ biến, quán triệt việc chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ; Luật Phòng, chống tác hại của rượu bia; Công điện số 488/CĐ-TTg ngày 03 tháng 6 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc chấp hành quy định về phòng, chống tác hại của rượu, bia; chấp hành nghiêm các quy định về cấm sử dụng rượu bia, quy định đã uống rượu bia không điều khiển phương tiện tham gia giao thông; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm đối với các trường hợp để xảy ra vi phạm.

Nghiêm cấm tuyệt đối việc can thiệp, tác động vào quá trình xử lý hành vi vi phạm pháp luật giao thông đường bộ của lực lượng chức năng. Trưởng các phòng, đơn vị thuộc và trực thuộc chịu trách nhiệm trước Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh nếu để công chức, viên chức và người lao động thuộc đơn vị mình vi phạm.

Giao Phòng Hành chính – Quản trị theo dõi, tham mưu việc xử lý trách nhiệm đối với các trường hợp để xảy ra vi phạm; đồng thời căn cứ vào mức độ vi phạm để đề xuất đánh giá, xếp loại tập thể, cá nhân theo quy định của pháp luật (nếu có)./.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thực hiện kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 15 về công tác phòng, chống dịch COVID-19
Icon  Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng công tác phòng, chống tham nhũng tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
Icon  Quyết định về việc Ban hành Quy chế tiếp nhận, quản lý và xử lý thông tin phản ánh qua đường dây nóng của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về chi phí không chính thức
Icon  Quyết định về việc sửa đổi, bổ sung Quyết định số 160/QĐ-CVP ngày 28 tháng 12 năm 2020 của Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công nhiệm vụ công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
Icon  Tuyên truyền một số nội dung, nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn tỉnh
Icon  Tuyên truyền kỷ niệm 50 năm Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (24/4/1972 - 24/4/2022) và kỷ niệm 47 năm Ngày giải phòng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022)
Icon  Thông báo sử dụng Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Kon Tum.
Icon  Thông báo nghỉ Tết Âm lịch và Quốc khánh trong năm 2022 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động
Icon  Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2022.
Icon  Hướng dẫn tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong quý I và cả năm 2021
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum