Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
380/BC-UBND 29/11/2022 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 49/NQ-HĐND về chất vấn và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân tỉnh
351/BC-UBND 16/11/2022 Công tác năm 2022 và nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh
352/BC-UBND 16/11/2022 Kết quả thực hiện quyền trẻ em, giải quyết các vấn đề trẻ em trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
350/BC-UBND 15/11/2022 Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum, năm 2022
349/BC-UBND 15/11/2022 Về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
724/GP-UBND 11/11/2022 GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (GIA HẠN LẦN 1)
3799/QC-BTC 10/11/2022 Hội thi cồng chiêng, xoang các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ Nhất, năm 2022
336/BC-UBND 8/11/2022 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2022; phương hướng nhiệm vụ năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
325/BC-UBND 2/11/2022 Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri qua giám sát của Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh
324/BC-UBND 1/11/2022 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022
3628/QĐ-BCĐ 26/10/2022 Về việc thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
3629/QĐ-BCĐ 26/10/2022 Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo lập Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch Măng Đen, Quy hoạch chung thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
297/BC-UBND 13/10/2022 Chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2022
40-CTr/TU 7/10/2022 Về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng về "tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao"
41-CTr/TU 7/10/2022 Chương trình của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 16-6-2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XIII "về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới" .
42-CTr/TU 7/10/2022 Chương trình của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của BCH Trung ương Đảng khóa XII "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".
3299/CTr-UBND 4/10/2022 Thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU ngày 19 tháng 5 năm 2022 của Tỉnh ủy về lãnh đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh Kon Tum
285/BC-UBND 30/9/2022 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý III năm 2022 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
17-NQ/TU 30/9/2022 Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 3 tháng cuối năm 2022
605/GP-UBND 20/9/2022 GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: