Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
187/BC-UBND 28/11/2011 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ ba HĐND tỉnh Khoá X.
188/BC-UBND 28/11/2011 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ hai Quốc hội khóa XIII.
179/BC-UBND 7/11/2011 Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 2, HĐND tỉnh Khoá X.
178/BC-UBND 4/11/2011 Tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân; công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trên địa bàn tỉnh năm 2011.
177/BC-UBND 3/11/2011 Về việc điều chỉnh danh mục công trình trọng điểm và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công công trình trọng điểm chào mừng 100 năm Ngày thành lập tỉnh Kon Tum.
173/BC-UBND 2/11/2011 Hoạt động năm 2011, phương hướng nhiệm vụ năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
152/BC-UBND 29/9/2011 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.
143/BC-UBND 22/9/2011 Tình hình triển khai thực hiện công tác cải cách hành chính Quý III và một số nhiệm vụ trọng tâm Quý IV năm 2011.
72/BC-UBND 23/5/2011 Về việc thực hiện Quyết định 393/2005/QĐ-UBDT ngày 29/8/2005 của Ủy ban Dân tộc về ban hành quy định tiêu chí phân định vùng dân tộc thiểu số và miền núi theo trình độ phát triển.
70/BC-UBND 19/5/2011 Tình hình thực hiện các Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2006-2010 và đề xuất cơ chế, giải pháp, nguồn lực thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015 trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
69/BC-UBND 19/5/2011 Về việc tổng kết tình hình thực hiện Chỉ thị 15-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường lãnh đạo thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội
67/BC-UBND 16/5/2011 Về việc thực hiện các quy định về tiếp công dân, tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân; tiếp nhận xử lý, giải quyết khiếu nại hành chính; giải quyết khiếu nại, tố cáo đông người trên địa bàn tỉnh (từ năm 2008 đến năm 2010)
60/BC-UBND 4/5/2011 Về rà soát, thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai đối với các dự án Khu đô thị trên địa bàn tỉnh Kon Tum
59/BC-UBND 29/4/2011 tổng hợp ý kiến tham gia dự án Luật Xử lý vi phạm hành chính.
58/BC-UBND 29/4/2011 Về việc thực hiện thu chi học phí, lệ phí và các khoản đóng góp của học sinh trên địa bàn tỉnh Kon tum
57/BC-UBND 28/4/2011 Kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
55/BC-UBND 25/4/2011 Kết quả xem xét, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo của công dân
53/BC-UBND 19/4/2011 Tình hình và kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 24/2/2011 của Chính phủ
49/BC-UBND 8/4/2011 V/v giải ngân các khoản ứng trước được chuyển thành vốn cấp từ nguồn vượt thu và bội chi NSNN năm 2009
44/BC-UBND 5/4/2011 Tình hình thực hiện công tác kiểm tra năm 2010 theo Nghị định 99/2006/NĐ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ và kế hoạch kiểm tra năm 2011
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.