Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3487/KH-BTC 13/10/2023 Triển khai các hoạt động Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần thứ XI (2024-2025) và Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên-Nhi đồng lần thứ XVI (2023-2024).
339/BC-UBND 27/9/2023 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý III và 9 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
332/BC-UBND 22/9/2023 Kết quả triển khai thực hiện Nghị quyết số 131/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum quý III năm 2023.
323/BC-UBND 18/9/2023 Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế -xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2023
5698/BC-VP 12/9/2023 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023
311/BC-UBND 8/9/2023 Tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 12/6/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
501/GP-UBND 6/9/2023 GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
302/BC-UBND 5/9/2023 Kết quả giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum sau Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV
290/BC-UBND 25/8/2023 Tổng kết 10 năm Luật Hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Kon Tum
271/BC-UBND 9/8/2023 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng đầu năm; nhiệm vụ trọng tâm tháng 8 năm 2023.
229/BC-UBND 14/7/2023 Chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình kinh tế -xã hội tháng 6 và 6 tháng đầu năm; triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023.
232/BC-UBND 14/7/2023 Đánh giá kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 6 tháng đầu năm, ước thực hiện cả năm 2023 và dự kiến kế hoạch năm 2024-2026.
221/BC-UBND 5/7/2023 Kết quả thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 09 tháng 5 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường trách nhiệm quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm quý II năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
220/BC-UBND 5/7/2023 Sơ kết thực hiện giao ước thi đua 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023
216/BC-UBND 3/7/2023 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo Quý II và 6 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
215/BC-UBND 3/7/2023 Công tác thanh tra Quý II và sơ kết 06 tháng đầu năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
204/BC-UBND 30/6/2023 Công tác phòng, chống tham nhũng quý II và 6 tháng đầu năm 2023.
205/BC-UBND 30/6/2023 Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 6 tháng đầu năm 2023.
206/BC-UBND 30/6/2023 Đánh giá giữa kỳ tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
207/BC-UBND 30/6/2023 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội.
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369