Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
378/UBND-NNTN 31/1/2024 Về việc triển khai Công văn số 460/BXD-HTKT ngày 26/01/2024 của Bộ Xây dựng
379/UBND-NNTN 31/1/2024 Về việc tăng cường thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh mùa khô năm 2024
380/UBND-NNTN 31/1/2024 V/v triển khai phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" năm 2024 trên địa bàn tỉnh
381/UBND-NNTN 31/1/2024 V/v triển khai thực hiện Chương trình quốc gia bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
48/QĐ-UBND 31/1/2024 V/v bãi bỏ các Quyết định thành lập Ban chi trả dịch vụ môi trường rừng các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
367/UBND-NNTN 30/1/2024 Về việc tổ chức triển khai thực hiện Chương trình Khuyến nông giai đoạn 2023 - 2025 và năm 2024 trên địa bàn tỉnh
07/CT-UBND 29/1/2024 V/v tăng cường công tác quản lý, kiểm soát giết mổ động vật bảo đảm an toàn dịch bệnh, an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
349/KH-UBND 29/1/2024 Thực hiện các mục tiêu trong lĩnh vực lâm nghiệp giai đoạn 2024-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
44/QĐ-UBND 29/1/2024 Ban hành Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch số 117-KH/TU ngày 01/12/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Kết luận số 61-KL/TW ngày 17/8/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng liên quan việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng"
42/QĐ-UBND 27/1/2024 Phê duyệt Quy trình vận hành hồ chứa thủy điện Đăkrơsa (điều chỉnh), huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
293/KH-UBND 25/1/2024 Triển khai thực hiện Chiến lược phát triển ngành Đo đạc và bản đồ và xây dựng hạ tầng dữ liệu không gian địa lý quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
46/QĐ-UBND 25/1/2024 Công nhận xã Ia Đal, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
47/QĐ-UBND 25/1/2024 Công nhận xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum đạt chuẩn xã nông thôn mới năm 2023 theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025
07/2024/QĐ-UBND 25/1/2024 Ban hành Quy định quản lý, phân cấp quản lý công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
05/2024/QĐ-UBND 25/1/2024 Ban hành Đơn giá dịch vụ hoạt động quan trắc và phân tích môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum
281/UBND-NNTN 24/1/2024 V/v tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ các nguồn thải và bảo đảm vệ sinh môi trường trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024
278/KH-UBND 24/1/2024 Thu, nộp Quỹ phòng, chống thiên tai năm 2023 bổ sung theo Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2023 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Kon Tum
36/GP-UBND 24/1/2024 GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
241/KH-UBND 23/1/2024 Triển khai các hoạt động Lễ ra quân đầu năm 2024
265/UBND-NNTN 23/1/2024 Về việc tổ chức triển khai thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu ngành nông nghiệp trong năm 2024
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369