Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2869/QĐ-HĐĐG 31/8/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Kon Tum.
2868/UBND-NNTN 31/8/2023 Về việc tiếp tục xây dựng thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei đạt chuẩn thôn nông thôn mới.
2876/UBND-NNTN 31/8/2023 Về việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ năm 2023 trên các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh.
2822/UBND-NNTN 29/8/2023 V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão.
2838/KH-UBND 29/8/2023 Thực hiện mô hình thôn thông minh, xã nông thôn mới thông minh trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025.
2814/UBND-NNTN 28/8/2023 V/v tăng cường thực hiện hiệu quả quản lý rừng bền vững gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.
2815/UBND-NNTN 28/8/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.
2818/UBND-NNTN 28/8/2023 V/v tăng cường chỉ đạo nuôi trồng thủy sản các tháng cuối năm 2023, đảm bảo kế hoạch tăng trưởng
475/QĐ-UBND 25/8/2023 Về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản - thủy điện Thượng Nam Vao.
476/QĐ-UBND 25/8/2023 Ban hành Quy chế quản lý sản phẩm thuộc Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
473/QĐ-UBND 24/8/2023 Ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 13/7/2023 của HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý, bảo vệ rừng
2769/UBND-NNTN 24/8/2023 Về việc triển khai Khung Kế hoạch hành động thích ứng với Quy định không gây mất rừng EU trên địa bàn tỉnh Kon Tum
467/QĐ-UBND 23/8/2023 Về việc hủy bỏ Quyết định số 584/QĐ-UBND ngày 14 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc thu hồi đất đã cho Công ty Cổ phần Măng Đen thuê và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông quản lý theo quy định
2749/UBND-NNTN 23/8/2023 Về việc tiếp tục rà soát, triển khai thực hiện các dự án bố trí, sắp xếp dân cư trên địa bàn tỉnh
465/QĐ-UBND 22/8/2023 Về việc giao chỉ tiêu trồng mới mía đường niên vụ 2023 - 2024
464/QĐ-UBND 21/8/2023 Phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ đập, hồ chứa nước thôn 9, xã Đăk Hring, huyện Đăk Hà, tỉnh Kon Tum
463/QĐ-UBND 21/8/2023 Phê duyệt Bản đồ ngập lụt vùng hạ đập, hồ chứa nước Đăk Tin, xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum
2704/UBND-NNTN 21/8/2023 Về việc khẩn trương rà soát tình hình thiệt hại, sạt lở do mưa lũ trong thời gian qua, tổng hợp, tham mưu báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 8 năm 2023
462/QĐ-UBND 18/8/2023 Thu hồi đất, mặt nước đã cho Công ty Cổ phần thép Đông Á thuê và giao đất cho UBND xã Đăk Blô, huyện Đăk Glei quản lý theo quy định.
2639/UBND-NNTN 15/8/2023 Về việc triển khai thực hiện Kết luận của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kết quả giám sát việc thi hành Luật Đất đai về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn tỉnh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369