Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3386/UBND-TD 21/9/2021 V/v giao nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
2451/UBND-TD 19/7/2021 Về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
930/UBND-TD 22/3/2021 Về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
269/VP-TD 26/1/2021 Về việc thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
283/UBND-TD 25/1/2021 Về việc triển khai thực hiện hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
136/UBND-TD 14/1/2021 Về việc phối hợp với Hội Nông dân trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
369/TB-UBND 28/12/2020 Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2021
4521/KH-UBND 7/12/2020 Phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4491/UBND-TD 3/12/2020 Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
3828/UBND-TD 9/10/2020 V/v phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV
2729/UBND-TD 28/7/2020 Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo
759/UBND-TD 13/3/2020 V/v triển khai thực hiện công tác xử lý đơn thư của công dân, tổ chức
404/TB-UBND 25/12/2019 Lịch tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum trong năm 2020
2052/UBND-TD 8/8/2019 V/v phối hợp thực hiện Kế hoạch "Năm dân vận chính quyền" 2019
593/UBND-TD 19/3/2019 Về việc sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo
14/TB-UBND 30/1/2019 Lịch tiếp công dân định kỳ trong năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh
204/UBND-TD 24/1/2019 Về việc chấn chỉnh và tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo
06/TB-UBND 23/1/2019 Lịch tiếp công dân năm 2019 của lãnh đạo UBND tỉnh Kon Tum
239/TB-UBND 14/12/2018 Lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 12 năm 2018
217/TB-UBND 14/11/2018 Lịch trực tiếp công dân định kỳ tháng 11 năm 2018
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.