Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3436/UBND-TD 13/10/2022 Về việc tổ chức tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
609/QĐ-UBND 28/9/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thạnh và bà Ngô Thị Lý (lần hai)
574/QĐ-UBND 22/9/2022 Về việc giải quyết khiếu nại lần của ông Nguyễn Văn Lương (lần hai)
575/QĐ-UBND 22/9/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Phan Ngọc Châu (lần hai)
576/QĐ-UBND 22/9/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của ông Đặng Ngọc Quý (lần hai)
577/QĐ-UBND 22/9/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đặng Thị Tuyết Vân (lần hai)
423/QĐ-UBND 21/7/2022 Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Tý; thường trú tại tổ dân phố 3, thị trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (lần hai)
1241/UBND-TD 28/4/2022 Về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
747/UBND-TD 16/3/2022 Về việc thông báo xử lý đơn khiếu nại của công dân
3751/KH-UBND 19/10/2021 Phối hợp tiếp công dân phục vụ Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV
3386/UBND-TD 21/9/2021 V/v giao nhiệm vụ tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân
2451/UBND-TD 19/7/2021 Về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV
930/UBND-TD 22/3/2021 Về việc phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV
269/VP-TD 26/1/2021 Về việc thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
283/UBND-TD 25/1/2021 Về việc triển khai thực hiện hướng dẫn số 13-HD/UBKTTW ngày 02 tháng 12 năm 2020 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương
136/UBND-TD 14/1/2021 Về việc phối hợp với Hội Nông dân trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo
369/TB-UBND 28/12/2020 Lịch tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh Kon Tum tại Trụ sở Tiếp công dân tỉnh trong năm 2021
4521/KH-UBND 7/12/2020 Phối hợp tổ chức tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phục vụ cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp Nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
4491/UBND-TD 3/12/2020 Về việc tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo phục vụ Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
3828/UBND-TD 9/10/2020 V/v phối hợp tiếp công dân phục vụ kỳ họp thứ 10, Quốc hội Khóa XIV
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369