Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
29/NQ-TTHĐND 25/12/2020 Phê chuẩn cho thôi làm Ủy viên Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI, nhiệm kỳ 2016 - 2021
72/2020/NQ-HĐND 14/12/2020 Quy định chế độ dinh dưỡng đặc thù cho các huấn luyện viên, vận động viên thể thao tập trung tập huấn, thi đấu của tỉnh Kon Tum
73/2020/NQ-HĐND 14/12/2020 Quy định mức chi hỗ trợ, mức tặng quà cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
76/NQ-HĐND 14/12/2020 Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2021 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum
77/NQ-HĐND 14/12/2020 Phân bổ chi tiết nguồn thu tiền sử dụng đất (đợt 3) năm 2020
78/2020/NQ-HĐND 14/12/2020 Quy định các khoản thu dịch vụ phục vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục của nhà trường đối với cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum
79/2020/NQ-HĐND 14/12/2020 Ban hành Đề án tổ chức lực lượng, huấn luyện, hoạt động và chế độ, chính sách cho dân quân tự vệ trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
80/NQ-HĐND 14/12/2020 Về giao biên chế công chức trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021
81/NQ-HĐND 14/12/2020 Về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Kon Tum năm 2021
82/NQ-HĐND 14/12/2020 Về kinh phí hoạt động năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
83/NQ-HĐND 14/12/2020 Về kế hoạch tổ chức kỳ họp thường lệ 6 tháng đầu năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh
36/NQ-HĐND 24/9/2019 Về việc bổ sung Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 cho dự án Đầu tư hạ tầng phát triển quỹ đất Khu đô thị phía Nam cầu Đăk Bla, thành phố Kon Tum.
37/NQ-HĐND 24/9/2019 Về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2019 tỉnh Kon Tum.
38/NQ-HĐND 24/9/2019 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cầu số 2 qua sông Đăk Bla (từ phường Trường Chinh đi Khu dân cư thôn Kon Jơ Ri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum).
39/NQ-HĐND 24/9/2019 Về Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2020 tỉnh Kon Tum.
40/NQ-HĐND 24/9/2019 Về Danh mục các dự án cần thu hồi đất năm 2019 và các dự án có nhu cầu chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào mục đích khác trên địa bàn tỉnh Kon Tum (bổ sung).
41/NQ-HĐND 24/9/2019 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị y tế để nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ bệnh viện hạng II lên bệnh viện hạng I quy mô 750 giường bệnh.
34/NQ-HĐND 23/9/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của HĐND tỉnh về biên chế công chức tỉnh Kon Tum năm 2019.
35/NQ-HĐND 23/9/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 18 tháng 7 năm 2019 của HĐND tỉnh về việc phê duyệt tổng số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019.
03/NQ-HĐND 18/7/2019 Về giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết số 36/2011/NQ-HĐND ngày 05/12/2011 của HĐND tỉnh về Quy hoạch phát triển sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011- 2020, định hướng đến năm 2025
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.