Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1119/QĐ-UBND 29/11/2021 Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Kon Tum
1121/QĐ-UBND 29/11/2021 Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai
1122/QĐ-UBND 29/11/2021 Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2020 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đăk Tô
1109/QĐ-UBND 26/11/2021 V/v chấp thuận bổ sung dự án vào điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và cập nhật Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Kon Rẫy
1107/QĐ-UBND 25/11/2021 Về việc bãi bỏ một số Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công
1098/QĐ-UBND 24/11/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 24 tháng 11 năm 2021)
1099/QĐ-UBND 24/11/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 24 tháng 11 năm 2021)
4185/QĐ-BCĐ 23/11/2021 Thành lập Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo giải quyết thủ tục đầu tư tỉnh Kon Tum
1081/QĐ-UBND 22/11/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 22 tháng 11 năm 2021)
1074/QĐ-UBND 19/11/2021 Phê duyệt Đề án đầu tư bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025
1079/QĐ-UBND 19/11/2021 Về việc sửa đổi, bổ sung Điều 2 Quyết định số 1385/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 tỉnh Kon Tum (lần 3)
37/2021/QĐ-UBND 18/11/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ tỉnh Kon Tum
38/2021/QĐ-UBND 18/11/2021 Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum quy định tại Quyết định số 19/2019/QĐ-UBND ngày 22 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
34/2021/QĐ-UBND 17/11/2021 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tư pháp tỉnh Kon Tum
1058/QĐ-UBND 15/11/2021 Về việc phê duyệt Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản Đợt 2 năm 2021
1059/QĐ-UBND 15/11/2021 Về việc thành lập cơ sở cách ly y tế tập trung trong phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1060/QĐ-UBND 15/11/2021 Ban hành Phương án xử lý khi có trường hợp mắc COVID-19 cộng đồng và cách ly y tế vùng có dịch COVID-19
1063/QĐ-UBND 15/11/2021 Phê duyệt Phương án quản lý rừng bền vững giai đoạn 2021-2030 của Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Ngọc Hồi
1064/QĐ-UBND 15/11/2021 Về việc giao các công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn của huyện Đăk Tô cho Trung tâm Môi trường và Dịch vụ Đô thị huyện Đăk Tô để quản lý, sử dụng và khai thác
1053/QĐ-UBND 12/11/2021 Phê duyệt danh sách địa bàn cấp huyện chịu tác động của dịch Covid-19 trong năm 2021 của tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.