Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
302/QĐ-UBND 20/5/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
505/QĐ-UBND 20/5/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum
473/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Ý dĩ Kon Tum
477/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Ngũ vị tử Kon Tum
480/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Nấm linh chi Kon Tum
479/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đảng sâm Kon Tum
478/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đương quy Kon Tum
279/QĐ-UBND 13/5/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Y tế thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
476/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Lan kim tuyến Kon Tum
474/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Sa nhân tím Kon Tum
426/QĐ-UBND 28/4/2020 Phê duyệt Đề án thành lập Hội đồng trẻ em tỉnh Kon Tum
427/QĐ-UBND 28/4/2020 Phê duyệt Phương án bảo vệ công trình: Hồ chứa Đăk Kan, xã Đăk Kan và xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum
403/QĐ-UBND 27/4/2020 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày30 tháng 4năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
415/QĐ-UBND 27/4/2020 Phê duyệt Phương án và phân bổ kinh phí tổ chức Lễ phát động tết trồng cây năm 2020 kết hợp hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6 trên địa bàn tỉnh
420/QĐ-UBND 27/4/2020 Về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng các công trình thực hiện Đề án “Hỗ trợ phát triển kinh tế -xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu tỉnh Kon Tum đến năm 2025”
380/QĐ-UBND 21/4/2020 Về việc điều chỉnh Khung danh mục vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập của SởTư pháp
360/QĐ-UBND 16/4/2020 Về việc điều chỉnh Cụm công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Thanh Trung II, phường Ngô Mây, thành phố Kon Tum ra khỏi Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
351/QĐ-UBND 13/4/2020 V/v phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của thành phố Kon Tum
342/QĐ-UBND 10/4/2020 V/v phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của huyện Kon Rẫy
335/QĐ-UBND 8/4/2020 Về việc phê duyệt và công bố kết quả thực hiện Bộ tiêu chí giám sát,đánh giá cơ cấu lại ngành Nông nghiệp năm 2017, 2018, 2019
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.