Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
51/QĐ-UBND 25/1/2021 Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc các đơn vị sự nghiệp thuộc tỉnh
52/QĐ-UBND 25/1/2021 Kết thúc dự án và giải thể Ban Quản lý Dự án Giảm nghèo khu vực Tây Nguyên - Tỉnh Kon Tum
53/GP-UBND 25/1/2021 GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN (Gia hạn lần 1)
54/QĐ-UBND 25/1/2021 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
46/QĐ-UBND 22/1/2021 Về việc phê duyệt hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình: Đường giao thông tiếp nối với Tỉnh lộ 674 đến đường Tuần tra biên giới xã Mo Ray, huyện Sa Thầy
48/QĐ-UBND 22/1/2021 Thành lập bổ sung cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum
44/QĐ-UBND 21/1/2021 Ban hành Chương trình Hỗ trợ khởi nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021- 2025
43/QĐ-UBND 20/1/2021 Phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2021 áp dụng tại Ủy ban nhân dân tỉnh và Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
38/QĐ-UBND 18/1/2021 Phê duyệt Kế hoạch thu hồi đất, điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm để thực hiện Dự án: Xây dựng khu sản xuất nông nghiệp để giải quyết đất sản xuất cho các hộ gia đình, cá nhân khi thực hiện các dự án trên địa bàn thành phố Kon Tum
34/QĐ-UBND 15/1/2021 Về việc giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP 17 tháng 11 năm 2000 và Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 trong các cơ quan, tổ chức hành chính Nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2021
35/QĐ-UBND 15/1/2021 Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành: Đường giao thông tránh lũ từ thôn 10 xã Đăk Pxi, huyện Đăk Hà đi thôn 2 xã Diên Bình, huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum
36/QĐ-UBND 15/1/2021 Cho phép thành lập Văn phòng công chứng
33/QĐ-UBND 14/1/2021 Về việc kiện toàn Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
129/UBND-KTTH 14/1/2021 Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2021
30/QĐ-UBND 13/1/2021 Quyết định về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của huyện Đăk Tô
32/QĐ-UBND 13/1/2021 Về việc phê duyệt danh mục các Tiểu dự án đầu tư công giai đoạn 2021 - 2022 thuộc Dự án Chuyển đổi Nông nghiệp bền vững tỉnh Kon Tum
29/QĐ-UBND 12/1/2021 Dự án nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH MTV Mãn Hà
23/QĐ-UBND 11/1/2021 Ban hành Danh mục nguồn nước mặt nội tỉnh trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24/QĐ-UBND 11/1/2021 Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP đạt từ ba (03) sao đến bốn (04) sao năm 2020 (đợt 2)
21/QĐ-UBND 8/1/2021 Kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.