Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
30/QĐ-UBND 31/1/2023 Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
31/QĐ-UBND 31/1/2023 Về việc điều chỉnh tên dự án, thay đổi địa điểm thực hiện dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Rẫy
27/QĐ-UBND 30/1/2023 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
28/QĐ-UBND 30/1/2023 Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
29/QĐ-UBND 30/1/2023 Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt từ ba (03) đến bốn (04) sao năm 2022 (đợt 2)
23/QĐ-UBND 19/1/2023 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
26/QĐ-UBND 19/1/2023 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Trang trại chăn nuôi Anh Phong
776-QĐ/TU 16/1/2023 Quy định cấp ủy viên dự sinh hoạt với chi bộ khu dân cư
14/QĐ-UBND 16/1/2023 Về việc tiếp nhận và phân bổ gạo hỗ trợ của Chính phủ cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và giáp hạt đầu năm 2023
15/QĐ-UBND 16/1/2023 Tổ chức lại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
11/QĐ-UBND 12/1/2023 Phê duyệt kết quả thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá thôn Nông Nhầy II, xã Đăk Nông, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum (Giai đoạn I)
08/QĐ-UBND 11/1/2023 Về việc phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản - thủy điện Ialy mở rộng.
01/QĐ-UBND 6/1/2023 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 05 tháng 8 năm 2019) (Điều chỉnh lần thứ 1: ngày 30 tháng 9 năm 2020) (Điều chỉnh lần thứ 2: ngày 06 tháng 01 năm 2023)
02/QĐ-UBND 6/1/2023 Về việc công nhận điểm du lịch Làng du lịch cộng đồng Kon Jơ Dri, xã Đăk Rơ Wa, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
871/QĐ-UBND 30/12/2022 Phê duyệt Đề án đầu tư, phát triển và chế biến dược liệu trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
877/QĐ-UBND 30/12/2022 Phê duyệt Phương án điều chỉnh cắm mốc giới hành lang bảo vệ hồ chứa thủy điện Ialy thuộc địa bàn tỉnh Kon Tum
878/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc thành lập Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng trong cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
879/QĐ-UBND 30/12/2022 Phê duyệt Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp công dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2025
876/QĐ-UBND 30/12/2022 Về việc phê duyệt quyết toán quỹ tiền lương, thù lao và tiền thưởng năm 2021của Kiểm soát viên các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu vốn Nhà nước
881/QĐ-UBND 30/12/2022 Phê duyệt Chương trình xúc tiến đầu tư năm 2023 tỉnh Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: