Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
386/QĐ-UBND 22/4/2019 V/v Ban bành Bộ tiêu chí về thôn nông thôn mới trên địa bàn các xã đặc biệt khó khăn, khu vực biên giới, vùng núi của tỉnh Kon Tum giai đoạn 2019 - 2020
387/QĐ-UBND 22/4/2019 Phân cấp giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi trên địa bàn tỉnh Kon Tum
388/QĐ-UBND 22/4/2019 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Đăk Cấm, thành phố Kon Tum
389/QĐ-UBND 22/4/2019 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt xã Tân Cảnh, huyện Đăk Tô
927/UBND-NCXDPL 22/4/2019 Về việc rà soát, tham mưu ban hành văn bản quy định chi tiết các nội dung được giao.
383/QĐ-UBND 22/4/2019 V/v phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Kon Tum, phiên bản 1.0
917/KH-UBND 19/4/2019 Thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
892/KH-UBND 19/4/2019 Xây dựng Khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu năm 2019 trên địa bàn tỉnh
379/QĐ-UBND 19/4/2019 V/v giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2019 - 2020 cho Trung tâm Phát triển quỹ đất trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
949/VP-KGVX 19/4/2019 V/v hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc
374/QĐ-UBND 18/4/2019 Chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án trồng rau, hoa xứ lạnh và cây ăn trái có giá trị kinh tế cao của Công ty TNHH Bảo Gia Việt
874/UBND-KGVX 18/4/2019 V/v tiếp tục thực hiện Nghị định số 39/2015/NĐ-CP ngày 27 tháng 4 năm 2015 của Chính phủ quy định chính sách hỗ trợ cho phụ nữ thuộc hộ nghèo là người dân tộc thiểu số khi sinh con đúng chính sách dân số.
226/QĐ-UBND 18/4/2019 Về việc công nhận Trưởng, Phó Trưởng cụm, khối thi đua trên địa bàn tỉnh năm 2019
375/QĐ-UBND 18/4/2019 Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
367/QĐ-UBND 17/4/2019 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km0-Km6 đường Tái định cư thủy điện Plei Krông
867/UBND-KTTH 17/4/2019 Về việc triển khai các giải pháp nhằm hạn chế tín dụng đen trên địa bàn tỉnh
865/UBND-KTTH 17/4/2019 Về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng
364/QĐ-UBND 17/4/2019 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa cục bộ nền, mặt đường, công trình thoát nước đoạn Km0-Km12, Tỉnh lộ 678
372/QĐ-UBND 17/4/2019 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế cho Trạm y tế xã Măng Bút, huyện Kon Plông
371/QĐ-UBND 17/4/2019 Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng cơ sở hạ tầng và đầu tư bổ sung thiết bị y tế cho Trạm y tế xã Ya Xiêr, huyện Sa Thầy
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.