Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
514/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trạm y tế xã Măng Cành, huyện Kon Plông
516/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt Phương án cắm mốc chỉ giới phạm vi bảo vệ đập công trình thủy điện Đăk Lô 2, xã Ngọk Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum
513/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư và Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Trạm Y tế xã Đăk Choong, huyện Đăk Glei
380/QĐ-UBND 22/5/2019 Phê duyệt Danh mục dự án cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh Kon Tum
506/QĐ-UBND 21/5/2019 V/v Phê duyệt khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản
1188/UBND-KTTH 21/5/2019 Về việc triển khai Nghị định số 10/2019/NĐ-CP ngày 30/01/2019 của Chính phủ
505/QĐ-UBND 21/5/2019 V/v thu hồi một phần diện tích đất Thao trường số 2 -Ban Chỉ huy Quân sự huyện Sa Thầy và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Sa Thầy quản lý, bố trí sử dụng theo quy định.
507/QĐ-UBND 21/5/2019 Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án:Thủy điện Đăk Psi 6 của Công ty cổ phần đầu tư thủy điện Đăk Psi 6
1223/VP-HCTC 21/5/2019 V/v hoàn thành xây dựng quy trình nội bộ và cung cấp thông tin thủ tục hành chính
1228/TB-VP 21/5/2019 Về việc triển khai tập huấn, hướng dẫn sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử trên địa bàn tỉnh.
1176/UBND-KTTH 20/5/2019 V/v triển khai thực hiện Văn bản số 3699/VPCP-KTTH ngày 04/5/2019 của Văn phòng Chính phủ
1173/UBND-KTTH 20/5/2019 V/v triển khai Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/5/2019 của Chính phủ về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 4/2019
1168/UBND-NNTN 20/5/2019 V/v tăng cường kiểm tra, giám sát công tác tận thu, tận dụng lâm sản trên diện tích chuyển đổi rừng và công tác quản lý hồ sơ lâm sản của các cơ sở kinh doanh, chế biến lâm sản
1175/UBND-KGVX 20/5/2019 V/v triển khai thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh BHYT năm 2019
503/QĐ-UBND 17/5/2019 Ban hành Kế hoạch Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2019
1158/UBND-KTTH 17/5/2019 V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019
502/QĐ-UBND 17/5/2019 Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
1165/UBND-NCXDPL 17/5/2019 Về việc sơ kết 05 năm thi hành Hiến pháp năm 2013.
377/QĐ-CT 16/5/2019 Về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019
489/QĐ-UBND 16/5/2019 Về việc bãi bỏ Quyết định số 03/QĐ-UBND ngày 03 tháng 01 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thành lập Trung tâm Phát triển cụm công nghiệp thành phố Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.