Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
5698/BC-VP 12/9/2023 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng 9 tháng đầu năm, phương hướng nhiệm vụ quý IV năm 2023
2869/QĐ-HĐĐG 31/8/2023 Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh Kon Tum.
2862/UBND-HTKT 31/8/2023 Về việc quản lý đất đai, quy hoạch đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố Kon Tum.
2868/UBND-NNTN 31/8/2023 Về việc tiếp tục xây dựng thôn Làng Mới, xã Mường Hoong, huyện Đăk Glei đạt chuẩn thôn nông thôn mới.
2874/UBND-KGVX 31/8/2023 Về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh trong kỳ nghỉ Lễ Quốc khánh 02/9/2023.
2876/UBND-NNTN 31/8/2023 Về việc vận hành các hồ chứa theo quy trình vận hành liên hồ chứa trong mùa lũ năm 2023 trên các lưu vực sông trên địa bàn tỉnh.
2845/UBND-KGVX 30/8/2023 Về việc tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Trung thu năm 2023.
2852/UBND-KGVX 30/8/2023 V/v tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong thời gian nghỉ lễ Quốc khánh 02/9.
2822/UBND-NNTN 29/8/2023 V/v tăng cường công tác phòng ngừa, ứng phó các sự cố môi trường trong mùa mưa bão.
2832/UBND-KTTH 29/8/2023 Thực hiện quản lý nhà nước đối với hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa theo quy định của Nghị định số 09/2018/NĐ-CP.
2841/UBND-KGVX 29/8/2023 Về việc tổ chức Lễ khai giảng năm học 2023-2024.
2838/KH-UBND 29/8/2023 Thực hiện mô hình thôn thông minh, xã nông thôn mới thông minh trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025.
2807/KH-BCĐ 28/8/2023 Phát động phong trào thi đua phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế 04 tháng cuối năm 2023
2797/UBND-NC 28/8/2023 V/v công bố, trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
2797/UBND-NC 28/8/2023 V/v công bố, trao tặng, đón nhận các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trên địa bàn tỉnh.
2799/UBND-KTTH 28/8/2023 V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ.
2805/UBND-KGVX 28/8/2023 Về việc tổ chức Tết Trung thu năm 2023 cho trẻ em trên địa bàn tỉnh.
2809/UBND-KGVX 28/8/2023 Về việc triển khai Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa".
2814/UBND-NNTN 28/8/2023 V/v tăng cường thực hiện hiệu quả quản lý rừng bền vững gắn với cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững.
2815/UBND-NNTN 28/8/2023 V/v đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng công tác trồng rừng thay thế trên địa bàn tỉnh.
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369