Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
143/TB-UBND 6/8/2018 Thông báo Chức danh và giới thiệu chữ ký đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2016 - 2021
85/QĐ-CVP 1/8/2018 Về việc phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
78/QĐ-CVP 4/7/2018 Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
80/QĐ-CVP 4/7/2018 Về việc thành lập Tổ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
79/QĐ-CVP 4/7/2018 Về việc kiện toàn Tổ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cơ quan Văn phòng UBND tỉnh
612/QĐ-UBND 19/6/2018 Ban hành Danh mục tài liệu nội bộ được bổ sung thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
1317/TB-VP 6/6/2018 Về việc phát hành văn bản áp dụng chữ ký số và chứng thư số của UBND tỉnh Kon Tum
284/QĐ-UBND 5/6/2018 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số của UBND tỉnh Kon Tum
39/QĐ-CVP 13/4/2018 Ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
38/QĐ-CVP 5/4/2018 Về việc phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
747/VP-HCTC 30/3/2018 V/v triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh
23/QĐ-UBND 5/1/2018 Về việc phê duyệt Mục tiêu chất lượng năm 2018 áp dụng tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh
28/UBND-HCTC 4/1/2018 V/v gửi file điện tử các hồ sơ trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
41/TB-UBND 13/3/2017 V/v thông báo chức danh và giới thiệu chữ ký của đồng chí Lê Ngọc Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.