Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
986/UBND-HCTC 25/4/2019 V/v gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc gia
952/KH-UBND 23/4/2019 Giao nhiệm vụ triển khai thực hiện công tác chuẩn bị đưa Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum đi vào hoạt động
800/UBND-HCTC 10/4/2019 V/v đẩy nhanh tiến độ triển khai Hệ thống Quản lý văn bản và Điều hành VNPT Ioffice
346/UBND-HCTC 15/2/2019 V/v triển khai thử nghiệm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice
18/TB-UBND 13/2/2019 Về việc tập huấn triển khai thử nghiệm Hệ thống Quản lý văn bản và điều hành VNPT Ioffice
70/TB-VP 8/1/2019 V/v giới thiệu chức danh, chữ ký Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
616/QĐ-UBND 17/12/2018 Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
1070/QĐ-UBND 10/10/2018 Kiện toàn Ban Chỉ đạo áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
125/QĐ-CVP 5/10/2018 Về việc phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
143/TB-UBND 6/8/2018 Thông báo Chức danh và giới thiệu chữ ký đồng chí Nguyễn Hữu Tháp - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, nhiệm kỳ 2016 - 2021
85/QĐ-CVP 1/8/2018 Về việc phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
78/QĐ-CVP 4/7/2018 Về việc ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật Nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
80/QĐ-CVP 4/7/2018 Về việc thành lập Tổ công tác bảo vệ bí mật Nhà nước tại Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
79/QĐ-CVP 4/7/2018 Về việc kiện toàn Tổ tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cơ quan Văn phòng UBND tỉnh
612/QĐ-UBND 19/6/2018 Ban hành Danh mục tài liệu nội bộ được bổ sung thuộc Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 áp dụng tại UBND tỉnh và Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
1317/TB-VP 6/6/2018 Về việc phát hành văn bản áp dụng chữ ký số và chứng thư số của UBND tỉnh Kon Tum
284/QĐ-UBND 5/6/2018 Ban hành Quy chế quản lý và sử dụng chữ ký số, chứng thư số của UBND tỉnh Kon Tum
39/QĐ-CVP 13/4/2018 Ban hành Quy định về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum
38/QĐ-CVP 5/4/2018 Về việc phân công công tác của Chánh Văn phòng và các Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh
747/VP-HCTC 30/3/2018 V/v triển khai các chỉ đạo của UBND tỉnh
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369