Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
09/2020/QĐ-UBND 21/2/2020 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế của tỉnh Kon Tum
156/QĐ-UBND 21/2/2020 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án trồng cây xanh phục hồi rừng và kết hợp nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH 11-3 IAHDRAI
08/2020/QĐ-UBND 20/2/2020 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra,kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
06/2020/QĐ-UBND 13/2/2020 Bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng quy định tại Quyết định số 09/2019/QĐ-UBND ngày 28 tháng 5 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
21/TB-UBND 12/2/2020 Về nội dung, thời gian phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 01 năm 2020
355/UBND-KTTH 10/2/2020 Về rà soát, chấn chỉnh việc gắn biển tên cơ quan
05/2020/QĐ-UBND 10/2/2020 Phê duyệt Đề án cho vay tiêu dùng từ nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác sang Ngân hàng Chính sách xã hội, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi hoạt động "tín dụng đen" trên địa bàn tỉnh Kon Tum
350/KH-UBND 10/2/2020 Kế hoạch tổng kết Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 -2020, định hướng giai đoạn 2021 -2030 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
296/KH-UBND 5/2/2020 Kế hoạch công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
294/UBND-KTTH 5/2/2020 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
299/KH-UBND 5/2/2020 Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2020
63/QĐ-UBND 22/1/2020 Tổ chức lại Trung tâm Xúc tiến Đầu tư trực thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum
200/UBND-KTTH 20/1/2020 Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế -xã hội, đảm bảo quốc phòng -an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2020
63/QĐ-UBND 17/1/2020 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế-xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
01/CT-UBND 13/1/2020 Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh
112/UBND-KTTH 10/1/2020 V/v triển khai Kế hoạch phát triển bền vững doanh nghiệp khu vực tư nhân đến năm 2025, tầm nhìn 2030
29/QĐ-UBND 10/1/2020 Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách địa phương năm 2018
78/UBND-KTTH 9/1/2020 Về việc tăng cường công tác cho vay đối với chương trình tín dụng HSSV
25/QĐ-UBND 9/1/2020 Ban hành “Quy chế phối hợp trong công tác thu ngân sách nhà nước”
01/2020/QĐ-UBND 7/1/2020 Ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng của các cơ quan, tổ chức, đơn vị; tiêu chuẩn, định mức sử dụngcông trình sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Kon Tum
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.