Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
67/NQ-HĐND 11/11/2022 Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ thôn 1 đi thôn 9 xã Ia Tơi.
71/NQ-HĐND 11/11/2022 Về chấm dứt hiệu lực Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 30/7/2019 của HĐND tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Tổ hợp khách sạn, trung tâm thương mại, dịch vụ tại phường Thống Nhất, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
3779/UBND-KTTH 8/11/2022 V/v tiếp tục tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá
3749/UBND-KTTH 7/11/2022 Về việc triển khai Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 05/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ
3757/UBND-KTTH 7/11/2022 V/v quản lý, điều hành mặt hàng xăng dầu
323/TB-UBND 3/11/2022 Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 10 năm 2022
3703/UBND-KTTH 3/11/2022 Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 606-TB/TU ngày 28/10/2022.
324/BC-UBND 1/11/2022 Tình hình thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2022
3664/UBND-KTTH 31/10/2022 V/v triển khai kết luận của Đoàn giám sát Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế tập thể, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3666/UBND-KTTH 31/10/2022 Về việc triển khai Thông tư số 57/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 9 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
689/QĐ-UBND 27/10/2022 Phê duyệt giá khởi điểm đấu giá tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất (đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất) cơ sở nhà, đất Khách sạn Đăk Bla và Nhà hàng Ngọc Linh Kon Tum để thực hiện Dự án Trung tâm Thương mại, dịch vụ, văn phòng tại phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum
690/QĐ-UBND 27/10/2022 Về việc tiếp tục giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính năm 2022 cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông
07-QC/TU 25/10/2022 Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khoá XVI, nhiệm kỳ 2020-2025 (sửa đổi, bổ sung)
3600/UBND-KTTH 25/10/2022 Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 604-TB/TU ngày 17 tháng 10 năm 2022
3532/UBND-KTTH 20/10/2022 V/v bảo đảm nguồn cung xăng dầu tại địa phương
663/QĐ-UBND 20/10/2022 Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ia H’Drai
665/QĐ-UBND 20/10/2022 Về việc giao quyền tự chủ tài chính đối với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum giai đoạn 2022 - 2025
666/QĐ-UBND 20/10/2022 Về việc phê duyệt Phương án phân phối lợi nhuận, trích lập các quỹ năm 2021 của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Ngọc Hồ
655/QĐ-UBND 19/10/2022 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 05 tháng 11 năm 2021) (Điều chỉnh lần thứ 1: ngày 19 tháng 10 năm 2022)
656/QĐ-UBND 19/10/2022 Về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư nguồn ngân sách trung ương năm 2022 từ nguồn Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế -xã hội
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: