Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
11/CT-UBND 29/12/2020 Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
10/CT-UBND 4/12/2020 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh COVID- 19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
09/CT-UBND 9/7/2020 Về việc tăng cườngcông tác phòng, chống dịch bệnh động vật trên địa bàn tỉnh
06/CT-UBND 6/5/2020 Chỉ thị về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025
05/CT-UBND 9/3/2020 Về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/CT-UBND 19/2/2020 Tăng cường công tác quản lý về đất đai, quy hoạch, xây dựng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
03/CT-UBND 21/1/2020 Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của các đơn vị, địa phương trong thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020
02/CT-UBND 20/1/2020 Về việc tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy chữa cháy rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
01/CT-UBND 13/1/2020 Về việc tăng cường vai trò, trách nhiệm của Thủ trưởng các Sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong việc tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh
09/CT-UBND 30/12/2019 Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Canh Tý 2020 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
08/CT-UBND 4/10/2019 Về việc chấn chỉnh công tác kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum
06/CT-UBND 5/8/2019 Về việc tăng cường vai trò,trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trong theo dõi, triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao
05/CT-UBND 2/8/2019 Về công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
04/CT-UBND 11/7/2019 Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
03/CT-UBND 10/5/2019 Về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động giết mổ và kinh doanh gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
02/CT-UBND 24/1/2019 Về việc chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
01/CT-UBND 14/1/2019 Về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm
09/CT-UBND 11/12/2018 Về việc tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa cháy rừng và quản lý, bảo vệ rừng mùa khô 2018-2019 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
08/CT-UBND 29/11/2018 Về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh khảm lá virus hại sắn trên địa bàn tỉnh Kon Tum
07/CT-UBND 12/9/2018 V/v tăng cường các biện pháp cấp bách trong bảo vệ rừng, ngăn chặn tình trạng phá rừng, vận chuyển lâm sản trái pháp luật tại khu vực biên giới Nam Sa Thầy và dọc tuyến Quốc lộ 14C
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.