Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2942/UBND-KTTH 7/9/2022 V/v triển khai kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề HĐND tỉnh khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
2921/UBND-NC 6/9/2022 V/v tăng cường công tác tổ chức thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh
2920/KH-UBND 6/9/2022 Triển khai thực hiện Chương trình “Xây dựng mô hình Công dân học tập giai đoạn 2021-2030” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2899/UBND-KGVX 5/9/2022 V/v tăng cường triển khai các hoạt động vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân phòng, chống dịch bệnh
2900/UBND-NNTN 5/9/2022 Về việc triển khai thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 590/QĐ-TTg ngày 18 tháng 5 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
2904/UBND-KTTH 5/9/2022 Về việc triển khai Thông tư số 52/2022/TT-BTC ngày 12 tháng 8 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
2911/UBND-NNTN 5/9/2022 Về việc thông báo kết quả đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh năm 2022 (đợt 01)
2902/UBND-NNTN 5/9/2022 V/v triển khai thực hiện Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 05 tháng 8 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
2917/KH-UBND 5/9/2022 Truyền thông, tuyên truyền Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Kon Tum năm 2022
2870/UBND-KGVX 31/8/2022 V/v triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm đối với giáo dục, đào tạo năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh
2873/UBND-KGVX 31/8/2022 V/v triển khai thực hiện Dự án 8 thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
2879/UBND-KTTH 31/8/2022 V/v triển khai Văn bản số 5146/VPCP-QHQT ngày 12/8/2022 của Văn phòng Chính phủ về giải ngân vốn ODA, vay ưu đãi
2871/KH-UBND 31/8/2022 Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2850/UBND-KGVX 30/8/2022 V/v triển khai kết luận của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 tại Phiên họp thứ 16 và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
2851/UBND-NC 30/8/2022 V/v triển khai Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
2856/UBND-KGVX 30/8/2022 V/v triển khai nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh và tiêm vắc xin phòng COVID-19
2853/KH-UBND 30/8/2022 Triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội giai đoạn 2021-2025” trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2833/UBND-NNTN 29/8/2022 V/v triển khai thực hiện Văn bản số 5183/VPCP-CN ngày 13 tháng 8 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ
2835/UBND-NC 29/8/2022 V/v tiếp nhận, hỗ trợ đối với công dân là nạn nhân của tội phạm mua bán người trên địa bàn tỉnh
2844/UBND-KGVX 29/8/2022 V/v triển khai thực hiện một số dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.