Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1140/UBND-KGVX 8/4/2020 V/v chi trả lương hưu,trợ cấp bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp đảm bảo phòng chống dịch bệnh Covid-19
1151/UBND-NC 8/4/2020 Về việc triển khai một số nội dung PBGDPL; hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
1160/UBND-NNTN 8/4/2020 V/v tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch Covid -19
1154/KH-UBND 8/4/2020 Kế hoạch Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1158/UBND-KGVX 8/4/2020 V/v tiếp tục triển khai quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong giai đoạn đến ngày 15/4/2020
1150/UBND-NC 8/4/2020 Về việc triển khai các hoạt động nhằm nâng xếp hạng Chỉ số B1 năm 2020
1156/UBND-KTTH 8/4/2020 V/v thực hiện Nghị định số 30/2020/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
1130/UBND-KGVX 7/4/2020 V/v tiếp tục triển khai quyết liệt phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1129/KH-UBND 7/4/2020 Kế hoạch triển khai thử nghiệm Trục liên thông chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Kon Tum
1127/UBND-NC 7/4/2020 Về việc xử lý vi phạm liên quan đến phòng, chống dịch bệnh COVID-19.
1123/UBND-KGVX 6/4/2020 V/v tiếp tục thực hiện các biện pháp cách ly xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
1099/UBND-HTKT 4/4/2020 V/v đảm bảo hàng hóa thiết yếu trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19
1063/UBND-KGVX 3/4/2020 V/v tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cấp bách trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
1089/UBND-NC 3/4/2020 Về việc triển khai thực hiện Nghị định số 16/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ
1069/UBND-NC 3/4/2020 Về việc triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
1071/KH-UBND 3/4/2020 Triển khai thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19
1062/UBND-NNTN 3/4/2020 Về việc triển khai một số nội dung thuộc lĩnh vực nông nghiệp trong điều kiện dịch bệnh Covid-19
1031/UBND-TTHCC 1/4/2020 V/v triển khai tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia và đẩy mạnh cung cấp,tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên địa bàn tỉnh
979/UBND-KGVX 30/3/2020 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, khai báo y tế toàn dân phòng, chống dịch bệnh COVID-19
989/UBND-KTTH 30/3/2020 Về việc tổ chức Hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến các cấp
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.