Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
888/HĐPH-NC 18/3/2024 Rà soát, kiện toàn và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật.
889/UBND-NC 18/3/2024 Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác bồi thường Nhà nước năm 2024.
891/UBND-KTTH 18/3/2024 Về chấm dứt hoạt động các dự án khai thác khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh
892/UBND-KTTH 18/3/2024 V/v triển khai Công văn số 738/VPCP-KTTH ngày 30/01/2024 của Văn phòng Chính phủ.
890/KH-UBND 18/3/2024 V/v ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC năm 2024 trên địa bàn tỉnh.
898/KH-UBND 18/3/2024 Triển khai thực hiện Quyết định số 135/QĐ-TTg ngày 31/01/2024 của Thủ tướng Chính phủ thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.
880/UBND-NNTN 17/3/2024 Về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy
883/UBND-NC 17/3/2024 V/v xây dựng và phê duyệt vị trí việc làm tại các Tổ chức Hội được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ.
121/QĐ-UBND 17/3/2024 Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Đài Phát thanh và Truyền hình.
122/QĐ-UBND 17/3/2024 Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Nghiên cứu, Ứng dụng và Dịch vụ khoa học và Công nghệ trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ.
123/QĐ-UBND 17/3/2024 Về việc phân bổ gạo hỗ trợ học sinh học kỳ II năm học 2023-2024 theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ
857/UBND-KGVX 15/3/2024 Triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy về đảm bảo công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh
859/UBND-NC 15/3/2024 V/v công bố danh sách giám định viên tư pháp; người giám định tư pháp theo vụ việc; tổ chức giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh.
861/UBND-KGVX 15/3/2024 V/v tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh.
863/UBND-KTTH 15/3/2024 Triển khai Thông báo số 08/TB-TTHĐND ngày 08/3/2024 của Thường trực HĐND tỉnh.
872/KH-UBND 15/3/2024 V/v Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 142/QĐ-TTg ngày 02/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chiến lược dữ liệu quốc gia đến năm 2030
126/QĐ-UBND 15/3/2024 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực Xúc tiến thương mại áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
116/QĐ-UBND 15/3/2024 Về việc Bổ sung Danh mục dự án thu hút đầu tư vào tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021-2025.
118/QĐ-UBND 15/3/2024 Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu viên chức theo chức danh nghề nghiệp của Trung tâm Khuyến công - Xúc tiến thương mại trực thuộc Sở Công Thương.
119/QĐ-UBND 15/3/2024 Về việc phê duyệt vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum.
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369