Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
718/QĐ-UBND 15/7/2019 V/v phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư danh mục dự án nhóm C quy mô nhỏ thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Ia H’Drai năm 2019, 2020
721/QĐ-UBND 15/7/2019 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc,làmnhiệmvụquốctếởCampuchia, Làosau ngày30 tháng 4năm 1975 đãphụcviên, xuấtngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
1760/UBND-KGVX 15/7/2019 V/v tăng cường công tác đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực có tay nghề cao
720/QĐ-UBND 15/7/2019 V/v xếp hạng đối với các công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
1751/KH-UBND 15/7/2019 Thực hiện Chương trình mục tiêu Công nghệ thông tin năm 2020
724/QĐ-UBND 15/7/2019 Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí đối với đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹtheo Quyết định 290/2005/QĐ-TTg ngày 08 tháng 11 năm 2005 của Thủ tướng Chính phủ
1749/UBND-TTHCC 13/7/2019 Về việc thực hiện tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
713/QĐ-UBND 12/7/2019 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án phát triển ươm và trồng các loại dược liệu tại xã Ngọc Lây,huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum của Hợp tác xã Dược liệu Ngọc Lây
712/QĐ-UBND 12/7/2019 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại xã Ngọc Lây, huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum của Hợp tác xã Dược liệu hữu cơ Tu Mơ Rông
532/QĐ-UBND 12/7/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Kon Tum
1745/UBND-NNTN 12/7/2019 Về việc tăng cường chỉ đạo, nâng cao chất lượng giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri
283/TB-UBND 11/7/2019 Kết quả phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh thường kỳ tháng 6 năm 2019
709/QĐ-UBND 11/7/2019 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản trong “Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát làm vật liệu xây dựng thông thường tại vị trí 1 -thôn 1, thôn 2 xã Tân Lập và thôn 1, thôn 11 xã Đăk Ruồng, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum”(Trữ lượng tính đến ngày 15 tháng 5 năm 2019)
04/CT-UBND 11/7/2019 Về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
1737/KH-UBND 11/7/2019 Tổ chức triển khai lập Quy hoạch tỉnh Kon Tum thời kỳ 2021 -2030, tầm nhìn đến năm 2050
1725/UBND-HTKT 10/7/2019 V/v xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản trên địa bàn tỉnh
707/QĐ-UBND 10/7/2019 Ban hành Bộ tiêu chí xác định Chỉ số cải cách hành chính của các cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh Kon Tum
701/QĐ-UBND 10/7/2019 V/v giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với 01 đối tượng trực tiếp tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc và làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, Lào sau ngày 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
705/QĐ-UBND 10/7/2019 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án trồng cây Kiwi trên xứl ạnh Măng Đen của Ông Hoàng Cảnh Dương
1732/UBND-NNTN 10/7/2019 V/v tiếp tục tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR trên địa bàn tỉnh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.