Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1117/QĐ-UBND 22/9/2016 V/v QĐ phê duyệt Đề án chuyển đổi trồng lúa sang trồng cây hàng năm trên đất lúa thiếu nước vụ Đông Xuân 2015-2016
1115/QĐ-UBND 21/9/2016 V/v Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Tiểu Dự án Sửa chữa, nâng cấp hệ thống thủy lợi Kon Trang Kla, Đăk Trít và Hạ tầng nông thôn khu vực xã Đăk La, huyện Đăk Hà
2288/UBND-TH 20/9/2016 V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 và Công văn số 1577/TTg-TH ngày 06/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
125/QĐ-UBND 20/9/2016 V/v ban hành Quy chế làm việc của Ban chỉ đạo liên ngành an toàn thực phẩm tỉnh Kon Tum
1103/QĐ-UBND 19/9/2016 V/v Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trạm Y tế thị trấn Đăk Hà, huyện Đăk Hà, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum
1082/QĐ-UBND 19/9/2016 V/v Phê duyệt Văn kiện Dự án “Nâng cao năng lực quản lý và giám sát ca bệnh sốt rét của khu vực y tế tư nhân trong công tác loại trừ sốt rét tại tỉnh Kon Tum”
1096/QĐ-UBND 19/9/2016 V/v Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, mở rộng Trạm Y tế xã Hòa Bình, thành phố Kon Tum, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum
1097/QĐ-UBND 19/9/2016 V/v Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, mở rộng Trạm Y tế xã Đoàn Kết, thành phố Kon Tum, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum
1098/QĐ-UBND 19/9/2016 V/v Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trạm Y tế xã Kroong, thành phố Kon Tum, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum
1099/QĐ-UBND 19/9/2016 V/v Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, mở rộng Trạm Y tế phường Trường Chinh, thành phố Kon Tum, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum
1100/QĐ-UBND 19/9/2016 V/v Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, mở rộng Trạm Y tế xã Sa Sơn, huyện Sa Thầy, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum
1101/QĐ-UBND 19/9/2016 V/v Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trạm Y tế xã Ngọc Wang, huyện Đăk Hà, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum
1102/QĐ-UBND 19/9/2016 V/v Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, mở rộng Trạm Y tế xã Ya Ly, huyện Sa Thầy, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum
1104/QĐ-UBND 19/9/2016 V/v Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Trạm Y tế xã Đăk Ui, huyện Đăk Hà, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum
1105/QĐ-UBND 19/9/2016 V/v Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, mở rộng Trạm Y tế xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum
1106/QĐ-UBND 19/9/2016 V/v Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, mở rộng Trạm Y tế thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum
1107/QĐ-UBND 19/9/2016 V/v Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, mở rộng Trạm Y tế xã Đăk Long, huyện Kon Plông, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum
1108/QĐ-UBND 19/9/2016 V/v Phê duyệt Hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình Cải tạo, mở rộng Trạm Y tế xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, thuộc Dự án Chăm sóc sức khỏe nhân dân các tỉnh Tây Nguyên, giai đoạn II, tỉnh Kon Tum
1109/QĐ-UBND 19/9/2016 V/v Phê duyệt danh sách được hưởng chế độ Bảo hiểm y tế đối với 06 trường hợp là đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ
1110/QĐ-UBND 19/9/2016 V/v Phê duyệt danh sách hưởng chế độ Bảo hiểm y tế đối với 03 trường hợp là Dân quân du kích và Thanh niên xung phong đã tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước từ ngày 30/4/1975 trở về trước theo Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.