Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
2648/CV-BCĐ 31/7/2021 V/v sẵn sàng tiếp nhận đối tượng cách ly tập trung
2649/KH-UBND 31/7/2021 Triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2021 - 2022
682/QĐ-UBND 31/7/2021 Về việc thành lập bổ sung cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2636/UBND-NNTN 30/7/2021 Về việc phát triển sản xuất thủy sản, chăn nuôi các tháng cuối năm 2021
681/QĐ-UBND 30/7/2021 Phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy di sản không gian văn hóa cồng chiêng tỉnh Kon Tum giai đoạn 2021 - 2025”
2612/UBND-KGVX 29/7/2021 V/v thành lập, kích hoạt các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh
2618/UBND-NNTN 29/7/2021 Về việc triển khai một số biện pháp cấp bách để lưu thông hàng hóa kịp thời
2630/UBND-KGVX 29/7/2021 Về việc đảm bảo kiểm soát phòng chống dịch COVID-19
2613/QĐ-BCĐ 29/7/2021 Về việc thành lập Tổ công nghệ hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
673/QĐ-UBND 29/7/2021 Kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh Kon Tum
14/CT-UBND 28/7/2021 Về việc phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và Kế hoạch 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI
2597/UBND-NNTN 28/7/2021 V/v triển khai một số giải pháp chỉ đạo sản xuất trồng trọt trong điều kiện Covid-19
2600/UBND-KTTH 28/7/2021 V/v triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022
25/2021/QĐ-UBND 28/7/2021 Bãi bỏ Quyết định số 49/2014/QĐ-UBND ngày 16 tháng 9 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ủy quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
404/QĐ-UBND 28/7/2021 Về việc công nhận lại “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa” 05 năm thuộc huyện Đăk Hà
405/QĐ-UBND 28/7/2021 Về việc điều chỉnh, bổ sung cán bộ, công chức đầu mối thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính cấp tỉnh
407/QĐ-UBND 28/7/2021 Công bố danh mục thủ tục hành chính thuộc chức năng quản lý của Bộ Tài chính, thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
2595/QĐ-BVSTBCPN 28/7/2021 Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh Kon Tum
2579/UBND-NNTN 27/7/2021 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 4957/VPCP-NN ngày 22 tháng 7 năm 2021 của Văn phòng Chính phủ
2589/UBND-KGVX 27/7/2021 V/v hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 và tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.