Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
250/KH-UBND 31/1/2023 Triển khai thực hiện Chương trình số 42-CTr/TU, ngày 10 tháng 10 năm 2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 16 tháng 6 năm 2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII "về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"
258/KH-UBND 31/1/2023 Theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn tỉnh
50/QĐ-UBND 31/1/2023 Phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh tài sản, thu nhập năm 2023
30/QĐ-UBND 31/1/2023 Ban hành Chương trình hành động của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
31/QĐ-UBND 31/1/2023 Về việc điều chỉnh tên dự án, thay đổi địa điểm thực hiện dự án trong Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện Kon Rẫy
222/UBND-NNTN 30/1/2023 Về việc triển khai thực hiện chính sách, pháp luật về ứng phó với biến đổi khí hậu
223/UBND-NNTN 30/1/2023 Về việc triển khai Chương trình tổng thể phòng, chống thiên tai quốc gia theo Quyết định số 1651/QĐ-TTg ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ
227/UBND-NNTN 30/1/2023 Về việc bảo đảm sinh kế và ổn định cuộc sống người dân vùng tái định cư dự án thủy điện góp phần phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh
228/UBND-KTTH 30/1/2023 Về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nội bộ năm 2022 Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả vay vốn của ngân hàng thế giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum
234/UBND-NNTN 30/1/2023 Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri tỉnh Kon Tum tại hội nghị tiếp xúc cử tri sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV
244/UBND-NC 30/1/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 663-TB/TU ngày 04 tháng 01 năm 2023 của Thường trực Tỉnh ủy
220/KH-UBND 30/1/2023 Thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
241/KH-UBND 30/1/2023 Phòng, chống bệnh Đậu mùa ở động vật trên địa bàn tỉnh Kon Tum
39/QĐ-UBND 30/1/2023 Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2022
27/QĐ-UBND 30/1/2023 Ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội; Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023
28/QĐ-UBND 30/1/2023 Phê duyệt Danh sách khách hàng sử dụng điện quan trọng năm 2023 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
29/QĐ-UBND 30/1/2023 Phê duyệt kết quả đánh giá, phân hạng và cấp Giấy chứng nhận cho các sản phẩm OCOP cấp tỉnh đạt từ ba (03) đến bốn (04) sao năm 2022 (đợt 2)
216/BCĐ-NC 27/1/2023 Về thực hiện Phong trào thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2023-2030
196/UBND-KTTH 27/1/2023 V/v triển khai thực hiện Thông báo số 656-TB/TU ngày 19 tháng 12 năm 2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
207/UBND-NNTN 27/1/2023 Về việc triển khai thực hiện công tác bố trí ổn định dân cư trong năm 2023 theo Công văn số 219/BNN-KTHT ngày 13 tháng 01 năm 2023 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Nguyễn Đăng Trình - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.
TNC Phát triển: