Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3716/KH-UBND 15/10/2021 Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Kon Tum chuyển đổi số
3724/KH-UBND 15/10/2021 Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực an toàn thông tin giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
944/QĐ-UBND 15/10/2021 Thành lập Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3717/UBND-KGVX 15/10/2021 V/v triển khai Chương trình của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW của Bộ Chính trị
3720/UBND-KGVX 15/10/2021 V/v triển khai Chương trình "Sóng và máy tính cho em" trên địa bàn tỉnh
550/QĐ-UBND 15/10/2021 Về việc sửa đổi Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước cấp tỉnh
551/QĐ-UBND 15/10/2021 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực đăng kiểm áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
945/QĐ-UBND 15/10/2021 Ban hành Mã định danh của các cơ quan, đơn vị phục vụ kết nối, chia sẻ dữ liệu với các bộ, ngành, địa phương và giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh Kon Tum
946/QĐ-UBND 15/10/2021 Phê duyệt Danh mục địa điểm tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại và lĩnh vực ưu tiên tổ chức Hội chợ, Triển lãm thương mại trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2022
3701/UBND-NC 14/10/2021 V/v tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo trong thời gian tới
3704/UBND-KTTH 14/10/2021 Về việc triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 325- TB/TU ngày 11/10/2021
3705/UBND-NC 14/10/2021 V/v thực hiện các bước tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh
549/QĐ-UBND 14/10/2021 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính ngành Tài chính thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
940/QĐ-UBND 14/10/2021 Chấp thuận bổ sung dự án và cập nhật vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố KonTum
941/QĐ-UBND 14/10/2021 QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ ĐỒNG THỜI CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƯ (Cấp lần đầu: ngày 26 tháng 02 năm 2014) (Điều chỉnh lần thứ 1: ngày 24 tháng 11 năm 2020) (Điều chỉnh lần thứ 2: ngày tháng năm 2021)
3697/KH-UBND 13/10/2021 Thực hiện Đề án Tuyên truyền về An toàn giao thông trên các phương tiện thông tin đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở giai đoạn 2020 - 2025 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3680/UBND-NNTN 13/10/2021 Về việc triển khai Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 25/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ về giảm tiền thuê đất của năm 2021 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
3690/UBND-HTKT 13/10/2021 V/v thí điểm tổ chức tạm thời hoạt động vận tải liên tỉnh đường bộ theo Quyết định số 1777/QĐ-BGTVT ngày 10/10/2021 của Bộ Giao thông vận tải
3692/UBND-KGVX 13/10/2021 V/v thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025
3696/UBND-KTTH 13/10/2021 Về công tác chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 2 Hội đồng nhân dân tỉnh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.