Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
766/UBND-KGVX 24/3/2017 V/v thực hiện Quyết định số 59/QĐ-TTg ngày 16/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ
193/QĐ-UBND 24/3/2017 Phê duyệt Điều lệ Hội Cựu thanh niên xung phong huyện Kon Plông
207/QĐ-UBND 23/3/2017 V/v phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (đợt 1) Dự án: Khai thác quỹ đất phát triển hạ tầng Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Bờ Y (giai đoạn 1)
211/QĐ-UBND 23/3/2017 V/v chấp thuận chủ trương đầu tư đối với Dự án đầu tư xây dựng Khu thực nghiệm nông nghiệp công nghệ cao của Công ty TNHH MTV Nông trại sinh học Việt Nam
185/QĐ-UBND 23/3/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho tỉnh Kon Tum
186/QĐ-UBND 23/3/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2016 đối với Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh tỉnh Kon Tum
187/QĐ-UBND 23/3/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2017 đối với Văn phòng Tỉnh ủy
188/QĐ-UBND 23/3/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2016 đối với huyện Đăk Hà
47/QĐ-HĐPH 23/3/2017 V/v kiện toàn danh sách thành viên Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Kon Tum
757/UBND-HTKT 23/3/2017 V/v tăng cường quản lý an toàn thực phẩm đối với sản phẩm rượu trên địa bàn tỉnh Kon Tum
765/UBND-KT 23/3/2017 V/v tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ
755/UBND-TD 22/3/2017 Về việc cấp, quản lý và sử dụng trang phục đối với cán bộ, công chức làm nhiệm vụ tiếp công dân
46/KH-BVSTBCPN 22/3/2017 Kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ trên địa bàn tỉnh năm 2017
206/QĐ-UBND 22/3/2017 V/v Giải quyết chế độ trợ cấp mai táng phí cho 01 trường hợp là đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Campuchia, giúp bạn Lào sau 30/4/1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo Quyết định số 62/2011/QĐ - TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ, hiện đã từ trần
205/QĐ-UBND 21/3/2017 Về việc giao danh mục thực hiện đầu tư các công trình thuộc Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới trên địa bàn tỉnh Kon Tum giai đoạn 2016-2020
738/KH-UBND 21/3/2017 V/v Kế hoạch Tuyên truyền công tác cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017
14/2017/QĐ-UBND 21/3/2017 V/v Ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về hoạt động bán hàng đa cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
40/QĐ-CTHĐQLQ 20/3/2017 V/v thay đổi thành viên tổ chuyên viên giúp việc Hội đồng quản lý Quỹ bảo vệ và Phát triển rừng
713/UBND-KT 20/3/2017 V/v: thực hiện kết luận của TTCP về việc tiếp nhận xe ô tô doanh nghiệp tặng
714/UBND-HTKT 20/3/2017 V/v tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.