Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1851/UBND-NNTN 27/5/2020 V/v tăng cường công tác quản lý về tài nguyên khoáng sản
1845/UBND-KGVX 26/5/2020 Tổ chức các hoạt động tôn vinh người hiến máu tiêu biểu hưởng ứng Ngày Quốc tế Người hiến máu -14/6/2020
1801/UBND-KSTTHC 25/5/2020 V/v thực hiện dịch vụ công trực tuyến hỗ trợ đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19
1813/UBND-NC 25/5/2020 Về tăng cường an ninh các trang,cổng TTĐT của cơ quan nhà nước
1798/UBND-NNTN 25/5/2020 V/v triển khai các nhiệm vụ tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh
324/QĐ-UBND 25/5/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương, Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
325/QĐ-UBND 25/5/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
1814/UBND-HTKT 25/5/2020 V/v tiếp tục kiểm tra, xử lý các phương tiện không đảm bảo điều kiện lưu hành tham gia giao thông trên địa bàn tỉnh
302/QĐ-UBND 20/5/2020 Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
505/QĐ-UBND 20/5/2020 Về việc điều chỉnh, bổ sung các cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn tỉnh Kon Tum
292/QĐ-UBND 19/5/2020 Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính mới ban hành ngành Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1733/UBND-NC 19/5/2020 Về việc tăng cường giải pháp nâng cao Chỉ số đánh giá phòng, chống tham nhũng (PACA INDEX).
1718/UBND-KTTH 18/5/2020 Về việc tập trung chỉ đạo thành lập mới và hỗ trợ Hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả
290/QĐ-UBND 18/5/2020 Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; sửa đổi, bổ sung, thay thế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và truyền thông tỉnh Kon Tum
282/QĐ-UBND 13/5/2020 Về việc phê duyệt danh mục TTHC ngành Tư pháp thực hiện tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tinh; Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết cấp huyện, cấp xã áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
473/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Ý dĩ Kon Tum
477/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Ngũ vị tử Kon Tum
480/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Nấm linh chi Kon Tum
479/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đảng sâm Kon Tum
478/QĐ-UBND 13/5/2020 Quyết định ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nhãn hiệu chứng nhận Đương quy Kon Tum
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.