Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
325/QĐ-UBND 30/6/2016 V/v Phê chuẩn bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Kon Rẫy nhiệm kỳ 2016-2021
326/QĐ-UBND 30/6/2016 V/v Phê chuẩn bầu kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Tu Mơ Rông nhiệm kỳ 2016-2021
327/QĐ-UBND 30/6/2016 V/v Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Ia H'Drai, nhiệm kỳ 2016-2021
328/QĐ-UBND 30/6/2016 V/v Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND thành phố Kon Tum, nhiệm kỳ 2016-2021
329/QĐ-UBND 30/6/2016 V/v Phê chuẩn kết quả bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện Sa Thầy, nhiệm kỳ 2016-2021
29/2016/QĐ-UBND 28/6/2016 V/v Quy định chức năng nhiệm vụ cơ cấu tổ chức của Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
1437/UBND-NNTN 27/6/2016 V/v tăng cường công tác quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1443/UBND-NC 27/6/2016 Về việc điều chỉnh, bổ sung cán bộ, công chức làm nhiệm vụ đầu mối kiểm soát TTHC cấp tỉnh
1444/KH-UBND 27/6/2016 Kế hoạch tổng kết 04 năm thi hành Công ước La Hay số 33 về bảo vệ trẻ em và hợp tác trong lĩnh vực nuôi con nuôi quốc tế; 05 năm thi hành Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Nuôi con nuôi trên địa bàn tỉnh.
1445/UBND-NC 27/6/2016 V/v thực hiện Thông báo số 110/TB-VPCP ngày 01/6/2016 của Văn phòng Chính phủ.
08/CT-UBND 27/6/2016 Chỉ thị Về tăng cường công tác thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh
683/QĐ-UBND 27/6/2016 V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần thuỷ điện Thiên Tân thuê đất để xây dựng công trình thuỷ điện Đăk Re (đợt 2), hạng mục: Đường phục vụ thi công từ hầm phụ số 1 đến hầm phụ số 2
684/QĐ-UBND 27/6/2016 V/v phê duyệt Đề cương nhiệm vụ lập Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất năm 2016 của huyện Ia HDrai
685/QĐ-UBND 27/6/2016 V/v phê duyệt giá đất cụ thể và giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất ở đô thị: Dự án khu dân cư thôn 3, thị trấn Sa Thầy, huyện Sa Thầy
686/QĐ-UBND 27/6/2016 V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và giao cho UBND huyện Sa Thầy để tổ chức bán đấu giá quyền sử dụng đất.
687/QĐ-UBND 27/6/2016 V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và giao đất cho UBND huyện Ngọc Hồi để xây dựng công trình: Đường quy hoạch trung tâm hành chính mới - Tuyến số 2 (giai đoạn 1)
319/QĐ-UBND 27/6/2016 Về việc công bố các thủ tục hành chính đặc thù áp dụng trên địa bàn tỉnh.
677/QĐ-UBND 24/6/2016 V/v phê duyệt Phương án cải tạo, phục hồi môi trường Dự án: khai thác khoáng sản cát làm VLXD điểm số 02 trên sông Đăk Bla của Công ty TNHH Tây Tiến
678/QĐ-UBND 24/6/2016 V/v Phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường và Phương án cải tạo, phục hồi môi trường của dự án: Khai thác, chế biến đá làm vật liệu xây dựng thông thường tại mỏ đá xây dựng thôn Nghĩa Long, xã Sa Nghĩa, huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum
681/QĐ-UBND 24/6/2016 V/v thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất và cho Công ty cổ phần thủy điện Đức Nhân Đăk Psi thuê đất để xây dựng công trình Thủy điện Đăk Psi (đợt 1)
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.