Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1199/UBND-KGVX 16/5/2018 V/v thực hiện gắn kết giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp
1197/KH-UBND 15/5/2018 Thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi Việt Nam” và triển khai công tác chăm sóc, phát huy vai trò của người cao tuổi trên địa bàn tỉnh năm 2018
1138/VP-KGVX 15/5/2018 V/v triển khai Chỉ thị 1737/CT-BGDĐT ngày 07/5/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
482/QĐ-UBND 15/5/2018 Thành lập Ban tổ chức thực hiện Kế hoạch liên kết sản xuất, tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
1196/UBND-TH 15/5/2018 V/v giao nhiệm vụ theo dõi nội dung chậm trễ của các sở ngành, các đơn vị
1189/UBND-KGVX 14/5/2018 Về việc tăng cường công tác phát triển du lịch
1184/KH-UBND 14/5/2018 Phát triển đội ngũ luật sư trên địa bàn tỉnh
476/QĐ-UBND 14/5/2018 Quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư kho chứa hàng nông sản của Công ty TNHH MTV Vạn Thành Sa Thầy
480/QĐ-UBND 14/5/2018 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
479/QĐ-UBND 14/5/2018 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
478/QĐ-UBND 14/5/2018 Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Đề án: Phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ sự công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trên địa bàn tỉnh
1182/KH-UBND 14/5/2018 Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2018 - 2020" trên địa bàn tỉnh năm 2018
1181/KH-UBND 14/5/2018 Thực hiện Đề án "Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên" giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
477/QĐ-UBND 14/5/2018 Điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Nhà máy sản xuất gạch Tuynel của Công ty TNHH Hòa Nghĩa
238/QD9-UBND 11/5/2018 Về việc công bố các thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Kon Tum
467/QĐ-UBND 11/5/2018 Phê duyệt Kế hoạch hành động tái định cư rút gọn (A-RAP), Hợp phần 2 và Hợp phần 3 của Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công - Các công trình trên địa bàn tỉnh Kon Tum
474/QĐ-UBND 11/5/2018 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
473/QĐ-UBND 11/5/2018 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Thông tin và Truyền thông trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
472/QĐ-UBND 11/5/2018 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
471/QĐ-UBND 11/5/2018 Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.