Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
575/VPUB-NC 15/3/2018 V/v thay đổi thời gian tổng kết 24 năm thực hiện Pháp lệnh Bảo vệ công trình quốc phòng và khu quân sự.
260/QĐ-UBND 15/3/2018 Thành lập Hội đồng thẩm định rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Kon Tum
261/QĐ-UBND 15/3/2018 Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Sửa chữa cầu treo Kon Klor, Tỉnh lộ 671
262/QĐ-UBND 15/3/2018 Thành lập Hội đồng thẩm định rà soát, điều chỉnh, cập nhật bổ sung quy hoạch thủy lợi tỉnh Kon Tum giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2025
263/QĐ-UBND 15/3/2018 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Tu Mơ Rông
264/QĐ-UBND 15/3/2018 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Kiên cố hóa trường lớp học mầm non, tiểu học trên địa bàn huyện Đăk Tô
265/QĐ-UBND 15/3/2018 Phê duyệt bổ sung Kế hoạch lựa chọn nhà thầu xây dựng công trình Cầu số 03 qua sông Đăk Bla (từ xã Vinh Quang đi phường Nguyễn Trãi, thành phố Kon Tum)
266/QĐ-UBND 15/3/2018 Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Cấp nước sinh hoạt trung tâm xã Đăk Sao, huyện Tu Mơ Rông
267/QĐ-UBND 15/3/2018 Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2018 Tiểu dự án “Sửa chữa và nâng cao an toàn đập” tỉnh Kon Tum
581/VP-KT 15/3/2018 Về việc thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về đầu tư công giai đoạn 2015 - 2017
565/TB-VP 14/3/2018 Kết luận của đồng chí Lại Xuân Lâm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với UBND huyện Kon Rẫy về tình hình đầu tư các công trình vệ sinh, nước sạch và công tác đảm bảo vệ sinh các trường học trên địa bàn huyện Kon Rẫy
574/UBND-HTKT 13/3/2018 V/v thỏa thuận vị trí xây dựng Trạm biến áp 110kV Sa Thầy và hướng tuyến đường dây 110kV đấu nối (Giai đoạn 1)
576/UBND-NNTN 13/3/2018 Về việc triển khai Chương trình Bảo vệ và Phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Kon Tum
530/VP-NNTN 13/3/2018 Về việc triển khai thực hiện Công văn số 41/TWPCTT ngày 27 tháng 02 năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai
577/UBND-NNTN 13/3/2018 Về việc triển khai thực hiện công văn số 2025/VPCP-NN ngày 05-3-2018 của Văn phòng Chính phủ
578/UBND-NNTN 13/3/2018 V/v xử lý vướng mắc đối với các dự án cho thuê rừng tự nhiên trên địa bàn tỉnh
254/QĐ-UBND 13/3/2018 Phê duyệt Phương án phòng chống lũ, lụt vùng hạ du đập thủy điện Đăk Bla 1 năm 2018 thuộc địa phận tỉnh Kon Tum
531/VP-NNTN 13/3/2018 V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
536/VP-KGVX 13/3/2018 V/v triển khai Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ
537/VP-KGVX 13/3/2018 V/v triển khai Thông tư của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.