Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
446/UBND-KGVX 23/2/2017 V/v tăng cường công tác phòng ngừa tranh chấp lao động và đình công trên địa bàn tỉnh
128/QĐ-UBND 23/2/2017 V/v số lượng học sinh trung học phổ thông được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ năm học 2016-2017
102/QĐ-UBND 23/2/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2016 đối với Ban Dân tộc
424/UBND-TH 23/2/2017 Về quy trình triển khai quản lý và tổ chức thực hiện các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh.
441/UBND-HTKT 22/2/2017 Về việc tích nước chứa công trình thủy điện Đăk Lô
94/QĐ-UBND 22/2/2017 V/v Phê duyệt Kế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Kon Tum năm 2017
95/QĐ-UBND 22/2/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2016 đối với Ban Quản lý khu kinh tế tỉnh
10/2017/QĐ-UBND 22/2/2017 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) thuộc Sở; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội; Trưởng phòng, Phó Trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum
11/2017/QĐ-UBND 22/2/2017 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) thuộc Sở; Trưởng, Phó các đơn vị trực thuộc Sở Giao thông vận tải tỉnh Kon Tum
12/2017/QĐ-UBND 22/2/2017 Ban hành Quy định điều kiện, tiêu chuẩn chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng (và tương đương) thuộc Sở và Trưởng, Phó đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thành phố thuộc tỉnh Kon Tum
282/TB-VP 22/2/2017 V/v kết luận tại HN đánh giá việc triển khai thực hiện Chương trình số 50-CTr/TU ngày 20-5-2003 và Kế hoạch số 83-KH/TU ngày 17-5-2010 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (trọng tâm về công tác dân tộc)
96/QĐ-UBND 22/2/2017 Về việc công bố các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Đăng ký giao dịch bảo đảm áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum.
19/TB-UBND 21/2/2017 V/v tổ chức xét duyệt dự án, ý tưởng khởi nghiệp trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2017.
420/UBND-KT 21/2/2017 Về việc triển khai thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước về CTMTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2015 tại tỉnh Kon Tum
404/KH-UBND 21/2/2017 V/v Kế hoạch hành động bảo vệ môi trường trong thời kỳ CNH, HĐH đất nước tỉnh Kon Tum
425/UBND-NC 21/2/2017 V/v thực hiện Thông báo số 04/TB-VPCP ngày 05/01/2017 của Văn phòng Chính phủ.
426/UBND-NC 21/2/2017 V/v triển khai công tác kiểm soát thủ tục hành chính
428/UBND-HTKT 21/2/2017 V/v hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg
89/QĐ-UBND 21/2/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2016 đối với Ban Nội chính Tỉnh ủy
90/QĐ-UBND 21/2/2017 Về việc khen thưởng thành tích trong phong trào thi đua năm 2016 đối với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
Trang: Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Bùi Thanh Bình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 125B Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 0603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.