Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
202/QĐ-CT 13/5/2011 Về việc nâng mức phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ đối với ông Bùi Văn Đường
203/QĐ-CT 13/5/2011 Về việc bổ nhiệm thanh tra viên đối với ông Nguyễn Hoà
204/QĐ-CT 13/5/2011 Về việc bổ nhiệm thanh tra viên đối với ông Cao Quốc Kỳ
105/QĐ-CT 11/5/2011 Về việc nâng bậc lương trước thời hạn cho cán bộ Nông Văn Nhì
194/QĐ-CT 6/5/2011 Về việc phê chuẩn kết quả bầu cử bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân huyện Kon Plông khóa XII, nhiệm kỳ 2004-2011 đối với ông Đào Duy Thế
192/QĐ-CT 4/5/2011 Về việc cử cán bộ, công chức đi học tiếng Lào tại tỉnh Attapư, Nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào
111/TB-UBND 22/4/2011 Về việc cử cán bộ, công chức đi học tiếng Lào tại tỉnh Attapư, Nước CHDCND Lào
134 /QĐ-CT 15/4/2011 Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận công chức không qua thi tuyển năm 2011
177/QĐ-CT 14/4/2011 Về việc nâng bậc lương cho cán bộ đối với ông Nguyễn Kim Phương
173/QĐ-CT 14/4/2011 Về việc nâng bậc lương cho cán bộ đối với ông Đặng Xuân Thọ
175/QĐ-CT 14/4/2011 Về việc nâng bậc lương cho cán bộ Lê Trí Khải
176/QĐ-CT 14/4/2011 Về việc nâng bậc lương cho cán bộ Thái Văn Ngọc
178/QĐ-CT 14/4/2011 Về việc chuyển ngạch cho cán bộ Nguyễn Đình Sơn
159/QĐ-CT 25/3/2011 Về việc thành lập Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Tu Mơ Rông trực thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Tu Mơ Rông
154 /QĐ-CT 23/3/2011 Về việc điều động và bổ nhiệm ông Phạm Xuân Khánh giữ chức Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS tỉnh
152/QĐ-CT 18/3/2011 Về việc thành lập Trung tâm Dạy nghề huyện Kon Rẫy
139 /QĐ-CT 18/3/2011 Về việc thành lập Chi nhánh số III Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước tỉnh Kon Tum
06 /2011/QĐ-UBND 18/3/2011 Về việc bổ sung Quyết định số 49/2008/QĐ-UBND ngày 06-10-2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum
118/QĐ-CT 18/3/2011 Về việc giao chỉ tiêu biên chế sự nghiệp văn hóa - thông tin - thể thao cho Ban quản lý Di tích tỉnh
138/QĐ-CT 17/3/2011 Về việc giao bổ sung chỉ tiêu biên chế sự nghiệp y tế năm 2011
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      ÄÄƒng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VÄ‚N PHÃ’NG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyá»…n Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuá»™c Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvandua@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369