Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
84/QĐ-UBND 17/2/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ ngành Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
75/QĐ-UBND 10/2/2020 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
297/KH-UBND 5/2/2020 Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
59/QĐ-UBND 21/1/2020 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
50/QĐ-UBND 20/1/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Lao động-Thương binh và Xã hội thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
02/2020/QĐ-UBND 17/1/2020 Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và sử dụng hế thống Hội nghị truyền hình trực tuyến trên địa bàn tỉnh Kon Tum
24/QĐ-UBND 14/1/2020 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Tài nguyên và Môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
100/KH-UBND 9/1/2020 Kế hoạch Truyền thông về hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
26/QĐ-UBND 9/1/2020 Về việc phê duyệt Đề án Tổ chức Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh Kon Tum
11/QĐ-UBND 8/1/2020 Về việc phê duyệt danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
17/QĐ-UBND 8/1/2020 Về việc Ban hành Quy trình một cửa liên thông giữa Cơ quan Nhà nước và Công ty Điện lực Kon Tum trong giải quyết các thủ tục cấp điện qua lưới điện trung áp áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
901/QĐ-UBND 30/12/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa của ngành Công Thương thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
896/QĐ-UBND 27/12/2019 Ban hành Kế hoạch hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020 trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3488/UBND-TTHCC 27/12/2019 V/v triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Lễ khai trương Cổng Dịch vụ công Quốc gia
893/QĐ-UBND 25/12/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính chuẩn hóa ngành Thông tin và Truyền thông thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông,Ủy ban nhân dân cấp huyện áp dụng trên địa bàn tỉnh Kon Tum
3398/UBND-TTHCC 20/12/2019 V/v triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia
3382/UBND-TTHCC 19/12/2019 V/v tăng cường triển khai dịch vụ công trực tuyến với Kho bạc nhà nước
865/QĐ-UBND 18/12/2019 Về việc công bố thủ tục hành chính ngành Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn tỉnh Kon Tum
822/QĐ-UBND 19/11/2019 Về việc phê duyệt bổ sung danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Kon Tum
3032/UBND-TTHCC 14/11/2019 Về việc thực hiện xây dựng Cổng Dịch vụ công quốc gia
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.