Trang chủ
Toàn bộ văn bản
   Loại Văn bản
Báo cáo
Chỉ thị
Chỉ thị QPPL
Công điện
Công văn - Kế hoạch
Quyết định Chủ tịch
Quyết định
Quyết định QPPL
Thông báo
Văn bản Văn phòng UBND tỉnh
Nghị quyết HĐND
Văn bản của Ủy ban bầu cử tỉnh
  Lĩnh vực Văn bản
Tổng hợp
Kinh tế tổng hợp
Kinh tế ngành
Văn hóa - xã hội
Nội chính - Tiếp dân
Cải cách hành chính
Đối ngoại
Tổ chức cán bộ
Hội đồng kiểm tra, sát hạch
Nông nghiệp
Nông nghiệp - Tài Nguyên
Kinh tế
Hạ tầng - Kỹ thuật
Kinh tế - Hạ tầng
Khoa giáo - Văn xã
Bầu cử ĐBQH Khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
Hỗ trợ đầu tư
Tổ chức - Hành chính
Nội chính
Tiếp dân
KSTTHC
Trích yếu(*):
Loại Văn bản(*):
Số Ký hiệu(*):  Ngày ban hành(*):
Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
347/KH-UBND 15/2/2019 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh năm 2019
258/UBND-KTTH 30/1/2019 Về việc triển khai kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tại Thông báo số 485/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ
239/UBND-KTTH 29/1/2019 Về việc thực hiện Chương trình khảo sát, giám sát của Thường trực HĐND tỉnh năm 2019
238/UBND-KTTH 29/1/2019 V/v thực hiện kiến nghị của Đoàn giám sát HĐND tỉnh về kết quả giám sát tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018
61/QĐ-UBND 29/1/2019 Thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên huyện Kon Plông
60/QĐ-UBND 29/1/2019 Phê duyệt Điều lệ Hội Bảo vệ người tiêu dùng tỉnh Kon Tum
59/QĐ-UBND 29/1/2019 Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon plông
58/QĐ-UBND 29/1/2019 Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Tu Mơ Rông
195/UBND-KTTH 24/1/2019 Phát động phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh năm 2019
44/QĐ-UBND 24/1/2019 Về việc sửa đổi cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Kon Tum
45/QĐ-UBND 24/1/2019 Về việc cho phép thành lập Hội Rau, quả xứ lạnh Măng Đen
46/QĐ-UBND 24/1/2019 Tổ chức lại Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Khu kinh tế tỉnh Kon Tum trực thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Kon Tum
162/UBND-KTTH 22/1/2019 Về việc triển khai chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tại Hội nghị Chính phủ với địa phương
01/CĐ-UBND 18/1/2019 Về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Cúm gia cầm, dịch Lở mồm long móng gia súc và tăng cường quản lý an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh Kon Tum
27/QĐ-UBND 10/1/2019 Về việc bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm cho các đối tượng năm 2018
10/QĐ-UBND 4/1/2019 Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Sa Thầy
08/QĐ-UBND 4/1/2019 Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Kon Rẫy
07/QĐ-UBND 4/1/2019 Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đăk Hà
06/QĐ-UBND 4/1/2019 Thành lập Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Đăk Glei
05/QĐ-UBND 4/1/2019 Xếp hạng II (hai) đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Kon Tum
Trang: Trang trước Trang sau
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Ghi rõ 'Cổng Thông tin điện tử tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontum.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.