Đăng nhập
Thứ 4, ngày 27 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3687580
THÔNG BÁO
Chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020
10/16/2017 5:51:55 AM     
Ngày 11/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2736/KH-UBND về chỉ đạo tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Kon Tum, giai đoạn 2016 -2020.

Xác định việc thực hiện Phong trào thi đua nêu trên là một nhiệm vụ trọng tâm của các cấp, các ngành, các tổ chức trong hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở và hoạt động của các cụm, khối thi đua, nhằm phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân từ 3-4%/năm theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng giai đoạn 2016-2020, trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn các huyện nghèo giảm bình quân từ 6- 8%/năm; cải thiện sinh kế và nâng cao chất lượng cuộc sống của người nghèo. Ngoài việc cụ thể hóa tiêu chuẩn thi đua và các hình thức thi đua, các giải pháp thực hiện, Kế hoạch tập trung 06 nội dung sau: (1) Huy động tập thể, cá nhân, gia đình có những việc làm thiết thực tham gia đóng góp công sức, trí tuệ, của cải vật chất giúp đỡ các địa phương, cơ sở và hộ gia đình đăng ký thoát nghèo đạt mục tiêu thoát nghèo bền vững; (2) Các Sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh theo chức năng nhiệm vụ có những việc làm thiết thực hưởng ứng Phong trào thi đua, tập trung vào các hoạt động nghiên cứu, phát huy sáng kiến trong công tác tuyên truyền vận động nhân dân, trong tham mưu, xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách, các giải pháp triển khai thực hiện Đề án giảm nghèo tại đơn vị, địa phương. (3) Các tổ chức kinh tế, đơn vị lực lượng vũ trang có những việc làm thiết thực hỗ; trợ các địa phương nghèo thực hiện Đề án giảm nghèo đạt mục tiêu đề ra; (4) UBND các cấp (huyện, xã) căn cứ tình hình thực tiễn xây dựng lộ trình và các giải pháp giảm nghèo, bố trí và huy động các nguồn lực giúp các hộ nghèo thoát nghèo, hộ cận nghèo thoát cận nghèo, vươn lên có mức sống trung bình, tăng hộ khá và hạn chế tái nghèo. Trong tổ chức thực hiện cần gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới cùng các phong trào thi đua khác và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” do Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; (5) Thôn, tổ dân phố, cộng đồng dân cư đoàn kết, giúp nhau giảm nghèo và từng bước làm giàu; có các hình thức hỗ trợ, tạo việc làm cho người nghèo phát triển kinh tế, ổn định cuộc sống và thoát nghèo; (6) Các hộ gia đình thi đua vượt khó vươn lên thoát nghèo và giúp đỡ hộ gia đình khác phát triển kinh tế, cùng nhau vươn lên thoát nghèo.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan có liên quan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh có hình thức phát động Phong trào thi đua phù hợp; giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội làm cơ quan đầu mối hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và tham mưu tổng kết, báo cáo việc thực hiện Phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh theo quy định./.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Điều chỉnh danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Icon  Triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành
Icon  Công điện về công tác phòng, chống cơn bão số 11
Icon  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
Icon  Phê duyệt số lượng học sinh THPT năm học 2017-2018 được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
Icon  Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật
Icon  Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường công tác quản lý trong sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
Icon  Kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh
Icon  Triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.