Đăng nhập
Thứ 2, ngày 21 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4167467
THÔNG BÁO
Triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước
10/9/2017 6:18:53 AM     
Để triển khai thực hiện tốt hơn nữa lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2669/UBND-TH ngày 02/10/2017 về triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thành phố: Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị chức năng trên địa bàn huyện tổ chức tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân để đẩy mạnh việc thực hiện phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”; thường xuyên dọn dẹp, giữ gìn vệ sinh trong khuôn viên và nhà vệ sinh của cơ quan, đơn vị. Thường xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc quản lý, sử dụng hệ thống nhà vệ sinh tại trụ sở UBND các huyện, thành phố, xã, phường, thị trấn và các đơn vị trên địa bàn, đảm bảo luôn sạch sẽ, văn minh; chỉ đạo các đơn vị sắp xếp các nguồn kinh phí để bố trí sửa chữa kịp thời các công trình vệ sinh hư hỏng, xuống cấp.

UBND tỉnh sẽ tiến hành kiểm tra đột xuất việc triển khai thực hiện nội dung trên của các cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, UBND tỉnh giao Sở Y tế tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện Chỉ thị số 29/CT-TTg ngày 26/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện phong trào “Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân”.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Tổng hợp các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành trong quý III/2017
Icon  Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm
Icon  Chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu
Icon  Định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện
Icon  Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn chuyển mùa
Icon  Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, tỉnh Kon Tum
Icon  Điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Icon  Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, giai đoạn 2017 - 2020
Icon  Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu tỉnh Kon Tum đến năm 2025
Icon  Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Rơ Măm tỉnh Kon Tum đến năm 2025
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.