Đăng nhập
Thứ 4, ngày 27 tháng 1 năm 2021 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4559323
THÔNG BÁO
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
10/12/2017 3:34:43 PM     
Ngày 11/10/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 2727/UBND-NC về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố:

Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện có hiệu quả các quy định của Đảng và Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, nhất là các quy định mới ban hành như: Kết luận số 10-KL/TW, ngày 26/12/2016 của Bộ Chính trị về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 3 (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 07/12/2015 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phát hiện, xử lý vụ việc, vụ án tham nhũng; Quy định số 65-QĐ/TW ngày 03/02/2017 của Ban Bí thư về chỉ đạo định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng; Quy định số 695-QĐ/TU ngày 11/8/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về kiểm tra, giám sát việc kê khai tài sản của cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy quản lý.

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra để phát hiện, xử lý nghiêm hành vi tham nhũng, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, có nhiều dư luận về tham nhũng, lãng phí như: đất đai, tài nguyên, khoáng sản; các dự án đầu tư; cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, tài chính, ngân hàng, thuế, hải quan; công tác cán bộ…

Tiếp tục rà soát, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, quyết định xử lý sau thanh tra; đảm bảo các quyết định, kết luận thanh tra được thực hiện nghiêm túc, triệt để, đúng thời hạn quy định. Tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế qua công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm toán nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng./.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Phê duyệt số lượng học sinh THPT năm học 2017-2018 được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
Icon  Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật
Icon  Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường công tác quản lý trong sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
Icon  Kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh
Icon  Triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước
Icon  Tổng hợp các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành trong quý III/2017
Icon  Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm
Icon  Chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu
Icon  Định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.