Đăng nhập
Thứ 2, ngày 21 tháng 9 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
4167507
THÔNG BÁO
Kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh
10/9/2017 6:20:25 AM     
Ngày 04/10/2017, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1018/QĐ-UBND về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Kon Tum.

Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh là Trưởng Ban; 03 Phó Trưởng Ban, gồm: Phó Chủ tịch UBND tỉnh phụ trách khối (thay mặt Trưởng ban chỉ đạo giải quyết công việc thường xuyên của Ban), Giám đốc Sở Giao thông vận tải là Phó Trưởng Ban thường trực (trực tiếp điều hành Văn phòng Ban An toàn giao thông) và Phó Giám đốc Công an tỉnh phụ trách Cảnh sát; 15 Ủy viên chuyên trách là đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND tỉnh mời đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh và các Đoàn thể tỉnh tham gia với tư cách là Ủy viên.         

Ban An toàn giao thông tỉnh có nhiệm vụ và quyền hạn: (1) Đề xuất với UBND tỉnh kế hoạch, biện pháp phối hợp của các sở, ban ngành và UBND huyện, thành phố trong việc thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông; chủ trương kiện toàn Ban an toàn giao thông tại huyện, thành phố để triển khai có hiệu quả trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; (2) Giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo và đôn đốc việc phối hợp hoạt động của các ngành, các tổ chức và các đoàn thể trong lĩnh vực bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và khắc phục ùn tắc giao thông trên địa bàn; (3) Tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn các quy định của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ Tướng Chính phủ và các quy định của Bộ, ngành và của tỉnh liên quan đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; (4) Báo cáo khẩn cấp UBND tỉnh và Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia về tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn; phối hợp, chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn, khắc phục, hạn chế hậu quả do tai nạn giao thông gây ra, chỉ đạo các cơ quan chức năng xác định nguyên nhân và đề xuất kịp thời biện pháp ngăn chặn; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ (hàng tháng, quý, năm) hoặc đột xuất về tình hình trật tự, an toàn giao thông, tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông; (5) Quy định chế độ, phạm vi trách nhiệm của các cơ quan thành viên và từng thành viên của Ban; quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Văn phòng Ban An toàn giao thông; (6) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch UBND tỉnh giao.

Ban An toàn giao thông tỉnh được sử dụng con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho bạc Nhà nước theo quy định của Pháp luật; cơ quan thường trực của Ban An toàn giao thông tỉnh là Sở Giao thông vận tải; Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh là cơ quan chuyên môn giúp việc Ban An toàn giao thông tỉnh.

Ban An toàn giao thông tỉnh định kỳ họp mỗi quý một lần. Khi phát sinh nhiệm vụ cấp bách, Trưởng ban có thể triệu tập họp bất thường; các thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm của các thành viên trước Trưởng ban và được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm theo quy định.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 27/01/2014 của UBND tỉnh Kon Tum về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh./.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai thực hiện phong trào vệ sinh yêu nước
Icon  Tổng hợp các Quyết định quy phạm pháp luật do Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum ban hành trong quý III/2017
Icon  Triển khai các biện pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm
Icon  Chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu
Icon  Định mức hoạt động và mức chi bồi dưỡng luyện tập, biểu diễn đối với Đội tuyên truyền lưu động cấp tỉnh, cấp huyện
Icon  Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trong giai đoạn chuyển mùa
Icon  Ưu đãi, hỗ trợ đầu tư tại Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Măng Đen, tỉnh Kon Tum
Icon  Điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
Icon  Kế hoạch thực hiện Chiến lược Quốc gia phòng, chống mù lòa đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030, giai đoạn 2017 - 2020
Icon  Phê duyệt Đề án hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội dân tộc thiểu số rất ít người Brâu tỉnh Kon Tum đến năm 2025
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.