Đăng nhập
Thứ 4, ngày 27 tháng 5 năm 2020 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
3687615
THÔNG BÁO
Giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
10/16/2017 6:21:52 AM     
Tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong lĩnh vực kinh tế và sự nghiệp khác, Ủy ban nhân dân tỉnh có Quyết định số 1042/QĐ-UBND ngày 09/10/2017 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính giai đoạn 2017 - 2019 cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.

Theo đó, Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Kon Tum thuộc loại hình đơn vị sự nghiệp công lập ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ chi phí hoạt động thường xuyên; Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội tỉnh Kon Tum tiếp tục thực hiện cơ chế tự chủ theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định mới quy định cơ chế tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập trong từng lĩnh vực cụ thể thì thực hiện theo quy định mới.

Ủy ban nhân dân giao Sở Lao động, Thương binh và Xã hội có trách nhiệm hướng dẫn các đơn vị trực thuộc rà soát lại Phương án phân loại đơn vị sự nghiệp công lập của đơn vị theo đúng quy định và hướng dẫn của Trung ương; hướng dẫn các đơn vị trực thuộc rà soát quy chế chi tiêu nội bộ đã ban hành để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với giai đoạn 2017 - 2019 theo quy định hiện hành làm để cơ sở triển khai thực hiện./.

Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  Triển khai chính sách tiếp cận vốn cho các Hợp tác xã
Icon  Chỉ đạo thực hiện Phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau” trên địa bàn tỉnh Kon Tum đến năm 2020
Icon  Điều chỉnh danh mục TTHC thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích
Icon  Triển khai kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND tỉnh ban hành
Icon  Công điện về công tác phòng, chống cơn bão số 11
Icon  Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh
Icon  Phê duyệt số lượng học sinh THPT năm học 2017-2018 được hưởng chính sách hỗ trợ theo Nghị định 116/2016/NĐ-CP
Icon  Tiếp tục triển khai công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật
Icon  Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện trên địa bàn tỉnh
Icon  Tăng cường công tác quản lý trong sản xuất, kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng
Thông báo
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm: Ông Đặng Quang Hà - Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình Văn Duẩn; Email:trinnhvanduan-kontum@chinhphu.vn.
    Ghi rõ 'Trang Thông tin điện tử Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum' hoặc 'www.kontumvpub.gov.vn' khi phát hành lại thông tin từ Website này.