Đăng nhập
Thứ 2, ngày 26 tháng 2 năm 2024 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
9667710
THÔNG BÁO
Chỉ đạo triển khai thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum
10/13/2015 10:52:25 AM     
Ngày 09/10/2015, Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum đã ban hành Chỉ thị số 02/2015/CT-UBND về việc thực hiện Luật Hộ tịch trên địa bàn tỉnh Kon Tum.

Chỉ thị nêu rõ, Luật Hộ tịch đã được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 20/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Để triển khai thi hành Luật Hộ tịch năm 2014, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

Các cơ quan, địa phương chỉ đạo triển khai hoạt động thi hành pháp luật về hộ tịch; tuyên truyền, phổ biến Luật Hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thực hiện; xác định đăng ký hộ tịch là quyền dân sự của công dân được Hiến pháp tôn trọng, bảo vệ và chỉ bị hạn chế theo quy định của pháp luật; nêu cao tinh thần trách nhiệm trong quản lý, điều hành, thực thi công vụ; duy trì và bảo đảm nguyên tắc pháp chế trong thực hiện Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thực hiện. Trong hoạt động quản lý, phục vụ không tự đặt ra hoặc yêu cầu cá nhân phải thay đổi, cải chính hộ tịch trong trường hợp giấy tờ, hồ sơ khác của cá nhân không thống nhất. Các giấy tờ, hồ sơ khác của cá nhân phải điều chỉnh các theo nội dung của Giấy khai sinh. Rà soát các văn bản quy phạm pháp luật do địa phương ban hành, kịp thời kiến nghị sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc đề xuất ban hành mới, bảo đảm hệ thống thể chế về hộ tịch trên địa bàn tỉnh đồng bộ, chặt chẽ, hiệu lực và hiệu quả.

Chỉ thị của yêu cầu các cơ quan Tư pháp, Thông tin - Truyền thông, Nội vụ, Công an... trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của mình, tổ chức hướng dẫn, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch; tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ về đăng ký và quản lý hộ tịch cho công chức làm công tác tư pháp hộ tịch trên địa bàn tỉnh; công bố các thủ tục hành chính; tăng cường công tác kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, sửa chữa những sai sót, hạn chế trong đăng ký, quản lý hộ tịch, kiên quyết xử lý các trường hợp làm trái quy định của nhà nước trong công tác hộ tịch. Rà soát, đánh giá thực trạng đội ngũ công chức tư pháp cấp huyện, công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, để điều chỉnh, sắp xếp cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn và pháp luật về cán bộ, công chức. Tham mưu triển khai quy định cấp mã số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh; việc kết nối, cung cấp, trao đổi thông tin giữa cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo đúng quy định.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Chỉ thị 01/2006/CT-UBND ngày 06/3/2006 của UBND tỉnh Kon Tum. Chi tiết văn bản, tải tại đây!

Thái Ninh  
Bài viết trước:
Icon  Đổi tên công trình Văn hóa du lịch tâm linh thành chùa Khánh Phước
Icon  Quy định tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn tỉnh
Icon  Đầu tư xây dựng trụ sở UBND xã Đăk Ngọk và Đăk Long (Đăk Hà)
Icon  Mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2015-2016
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục tình trạng cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT
Icon  Triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết
Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn theo Quyết định 293 của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Kết quả điểm thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện năm 2015
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ ứng, phó với cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.
Thông báo

Best Replica Watches audemars piguet replica

Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn;vanthu-kontum@chinhphu.vn; Điện thoại: 02603862320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum