Đăng nhập
Thứ 3, ngày 7 tháng 2 năm 2023 TimKiem
    THỐNG KÊ TRUY CẬP
NguoiTruyCapTổng số người truy cập:
8106690
THÔNG BÁO
Mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh năm học 2015-2016
9/23/2015 7:25:56 AM     
Được sự thống nhất của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Văn bản số 2205/UBND-VX ngày 21/9/2015 cho phép tiếp tục áp dụng mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh như năm học 2014-2015 và các cơ sở dạy nghề như năm 2014.

Cụ thể, tiếp tục áp dụng mức thu học phí theo quy định tại Nghị quyết số 06/2014/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X, kỳ họp thứ 8 về mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm học 2014-2015 (đối với các trường mầm non, phổ thông, chuyên nghiệp, đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp) và năm 2014 (đối với các cơ sở dạy nghề), Quyết định số 43/2014/QĐ-UBND ngày 22/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kon Tum về mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm học 2014-2015 (đối với các trường mầm non, phổ thông, đại học cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp) và năm 2014 (đối với cơ sở dạy nghề) trong năm học 2015-2016.

Được biết, thực hiện Nghị định 49/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ về miễn, giảm học phí, hỗ trợ kinh phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân từ năm 2010-2011 đến năm học 2014-2015 và Nghị định số 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 49/2010/NĐ-CP hàng năm Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết về mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum; trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định mức thu học phí các trường công lập để áp dụng trên địa bàn tỉnh.
 
Tuy nhiên, bước vào năm học mới 2015-2016, Nghị định số 49/2010/NĐ-CP và 74/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ không còn hiệu lực. Hiện nay Chính phủ chưa ban hành quy định mới về miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập và cơ chế thu, sử dụng học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân cho giai đoạn tiếp theo. Do đó, Ủy ban nhân dân tỉnh chưa có cơ sở pháp lý để trình Hội đồng nhân dân tỉnh hành Nghị quyết về mức thu học phí các trường công lập trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm học 2015-2016./.
 
Văn phòng UBND tỉnh  
Bài viết trước:
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo khắc phục tình trạng cấp trùng thẻ BHYT cho các đối tượng được NSNN đóng, hỗ trợ đóng BHYT
Icon  Triển khai thi hành Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống sốt xuất huyết
Icon  Phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng các công trình sử dụng nguồn vốn theo Quyết định 293 của Thủ tướng Chính phủ
Icon  Kết quả điểm thi tuyển công chức cấp tỉnh, huyện năm 2015
Icon  UBND tỉnh chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ ứng, phó với cơn bão số 3 trên địa bàn tỉnh.
Icon  Công bố các thủ tục hành chính liên thông về đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi trên địa bàn tỉnh
Icon  Bãi bỏ quy định về công chứng hợp đồng, giao dịch về bất động sản trên địa bàn tỉnh.
Icon  Phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các thành viên khác của UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2011-2016.
Icon  UBND tỉnh phê duyệt Kế hoạch hành động phòng, chống dịch bệnh sởi trên địa bàn tỉnh Kon Tum năm 2015
Thông báo
Văn bản mới ban hành
Trang chủ        |      Đăng nhập      
 © TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ VĂN PHÒNG ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM
    Chịu trách nhiệm:  Nguyễn Đăng Trình; Chức vụ: Chánh Văn phòng UBND tỉnh Kon Tum. 
    Địa chỉ: 492 Trần Phú, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum; Email: vpubnd@kontum.gov.vn; Điện thoại: 02603861320
    Bản quyền thuộc Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh Kon Tum
    Phát triển: Trình văn Duẩn; Email:trinhvanduan@kontum.gov.vn; Điện thoại:0984582369